VN T RA T CUC SNG A PHNG

  • Slides: 38
Download presentation

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CUỘC SỐNG ĐỊA PHƯƠNG CƠ QUAN Vẫn còn một

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CUỘC SỐNG ĐỊA PHƯƠNG CƠ QUAN Vẫn còn một số bạn chưa từng cầm đến con chuột máy tính Vẫn còn một số cán bộ hội chưa từng sử dụng máy tính

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CUỘC SỐNG ĐỊA PHƯƠNG Mở lớp phổ cập tin

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CUỘC SỐNG ĐỊA PHƯƠNG Mở lớp phổ cập tin học cho các bạn học cũ và láng giềng CƠ QUAN Vẫn còn một số cán bộ hội chưa từng sử dụng máy tính

GIÁO TRÌNH LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN CƠ SỞ VẬT CHẤT

GIÁO TRÌNH LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN CƠ SỞ VẬT CHẤT KINH PHÍ

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC EZ Steps BÁO CÁO VIÊN CƠ

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC EZ Steps BÁO CÁO VIÊN CƠ SỞ VẬT CHẤT KINH PHÍ

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN: EZ Steps Bản

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN: EZ Steps Bản thân CƠ SỞ VẬT CHẤT KINH PHÍ

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN: EZ Steps Bản

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN: EZ Steps Bản thân CƠ SỞ VẬT CHẤT: KINH PHÍ Tiệm net

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN: EZ Steps Bản

GIÁO TRÌNH: Intel LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC BÁO CÁO VIÊN: EZ Steps Bản thân CƠ SỞ VẬT CHẤT: Tiệm net KINH PHÍ: BCV miễn phí, Tiền thuê máy: người học tự trả

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CUỘC SỐNG ĐỊA PHƯƠNG Mở lớp phổ cập tin

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CUỘC SỐNG ĐỊA PHƯƠNG Mở lớp phổ cập tin học cho các bạn học cũ và láng giềng CƠ QUAN Phối hợp mở lớp phổ cập tin học cho các hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận.

VẬN ĐỘNG Cô Nguyễn Đặng An Long Phó trưởng phòng Phòng GDĐT Q. Bình

VẬN ĐỘNG Cô Nguyễn Đặng An Long Phó trưởng phòng Phòng GDĐT Q. Bình Tân LẬP KẾ HOẠCH Ông Tống Viết Kỷ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Q. Bình Tân THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM Ông Trần Ngọc Toản Chủ tịch Hội Nông dân Q. Bình Tân 15

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM - 1) Kế hoạch

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM - 1) Kế hoạch phối hợp số 763/KHPH ngày 14/7/2014 giữa Phòng GD&ĐT với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học quận Bình Tân về tổ chức các lớp tin học cho hội viên 16 năm 2014.

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM - 2) Kết hợp

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM - 2) Kết hợp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa 5 đơn vị về tổ chức các lớp tin học cho hội viên 4 đơn vị đoàn thể tại hội trường A UBND quận ngày 30/7/2014. 18

Ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội

Ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị.

Ông Tống Viết Kỷ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận phát biểu

Ông Tống Viết Kỷ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Ngọc Toản - Chủ tịch Hội Nông dân quận phát biểu tại

Ông Trần Ngọc Toản - Chủ tịch Hội Nông dân quận phát biểu tại hội nghị.

Cô Nguyễn Đặng An Long - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận phát biểu tại

Cô Nguyễn Đặng An Long - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận phát biểu tại hội nghị.

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM -1) Các đoàn thể

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM -1) Các đoàn thể 10 phường phối hợp cùng Trung tâm học tập cộng đồng phường chiêu sinh. -2) Tổ chức 9 lớp tại 7 địa điểm là phòng tin học của các trường trong quận. -3) Thời gian: từ 01/10/2014 đến hết 09/11/2014 vào các ngày thứ bảy hoặc chủ nhật 23 trong tuần.

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM -4) Nội dung gói

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM -4) Nội dung gói gọn trong 6 buổi, trích soạn từ Intel EZ Steps gồm xử lý văn bản word, tìm kiếm thông tin trên internet, tạo và sử dụng một tài khoản Gmail. -5) Tổng cộng có 194 học viên là CB, hội viên các hội của 10 phường trong quận. -6) Học viên được học tập 24 miễn phí.

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Tân Tạo

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Tân Tạo

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Tân Tạo

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Tân Tạo

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Tân Tạo

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Tân Tạo

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Bình Trị Đông

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Bình Trị Đông

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Bình Trị Đông

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Bình Trị Đông

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Bình Trị Đông

Lớp phổ cập tin học cho cộng đồng phường Bình Trị Đông

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM Bước đầu thành công

VẬN ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT KINH NGHIỆM Bước đầu thành công nhờ: 1) Đã phối hợp tốt với các ban ngành, lực lượng xã hội trong việc tuyên truyền, tổ chức lớp. 2) Chương trình học đã thiết thực đáp ứng nhu cầu học của học viên. Đã thực sự giúp người học tăng hiệu quả lao động, cuộc sống tiện nghi hạnh phúc hơn. 31