Vllalkozsok pnzgyiszmviteli mutati 1 Likviditsi mutatk Arnyszmok amelyek

  • Slides: 13
Download presentation
Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói

Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói

1. Likviditási mutatók • Arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel való fedezettségét

1. Likviditási mutatók • Arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel való fedezettségét mérik • A. / ABSZOLÚT MUTATÓK 1. Forgóeszköz befektetés: Készlet + Vevők Spontán követelések 2. Nettó forgótőke: Összes forgóeszköz – Rövid kötelezettség

B. / RELATÍV MUTATÓK • Likviditási ráta= Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek • Gyorsráta =(Forgóeszközök –

B. / RELATÍV MUTATÓK • Likviditási ráta= Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek • Gyorsráta =(Forgóeszközök – Készletek)/Rövid l. kötelezettségek • Pénzeszköz arány=(Forgóeszközök – Készletek -követelések)/ Rövid lejáratú kötelezettségek • Vagy: (Értékpapírok + Pénzeszközök)/Rövid kötelezettségek

Értelmezés • 1. 3. Likviditási ráta • forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek értelmezése: 1

Értelmezés • 1. 3. Likviditási ráta • forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek értelmezése: 1 Ft rövid lejáratú kötelezettségre mennyi forgóeszközérték jut nettó forgótőke = likviditási ráta abszolút ö. • nemzetközi mércéje: 2, hazai mércéje: 1, 3

Értelmezés • Gyorsráta: az igen likvid forgóeszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a rövidlejáratú kötelezettségekre nemzetközi

Értelmezés • Gyorsráta: az igen likvid forgóeszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a rövidlejáratú kötelezettségekre nemzetközi mércéje: 1, hazai mércéje: 0, 7 • Pénzeszköz arány (cash ratio): (pénzeszközök + piacképes értékpapírok) / rövid lejáratú kötelezettségek

2. Tőkeszerkezeti (eladósodottsági) mutatók • A/ FLOW • 2. 1. Eladósodottsági mutató = pénzáramlás

2. Tőkeszerkezeti (eladósodottsági) mutatók • A/ FLOW • 2. 1. Eladósodottsági mutató = pénzáramlás / összes idegen forrás • értelmezése: az adósság mekkora része fizethető vissza adott időszak alatt • 2. 2. Adósságvisszafizető képesség = összes idegen forrás / pénzáramlás • értelmezése: mennyi időszak alatt fizethető vissza az adósság • pénzügy vs. számvitel: a pénz jelenértéke

2. Tőkeszerkezeti (eladósodottsági) mutatók II. • B/ STOCK • Idegen tőke arány = összes

2. Tőkeszerkezeti (eladósodottsági) mutatók II. • B/ STOCK • Idegen tőke arány = összes adósság / összes eszköz • Értelmezése: 1 Ft vagyonra hány Ft adósság jut probléma 1: könyv szerinti érték vs. piaci érték • Adósságfedezeti mutató = összes eszköz / összes adósság • Értelmezése: 1 Ft adósságra hány Ft vagyon jut nemzetközi mércéje 2, hazai régebben kb. 3 tartalma a likviditási ráta – idődimenzió nélkül

Jövedelmezőségi mutatók • Sajáttőke-arányos nyereség (ROE) = Adózott eredmény/Saját tőke • Eszközarányos nyereség 1

Jövedelmezőségi mutatók • Sajáttőke-arányos nyereség (ROE) = Adózott eredmény/Saját tőke • Eszközarányos nyereség 1 (ROA 1) = Adózott eredmény/Összes eszköz átlagos értéke • Eszközarányos nyereség 2 (ROA 2) = (Adó és kamatfizetés előtti nyereség - adó) / összes eszköz átlagos értéke • Árbevétel-arányos nyereség = Adózott nyereség / Nettó árbevétel

Példa A vállalkozás átlagos összes eszköze 1. 000 millió Ft, adó-és kamatfizetés előtti nyereség

Példa A vállalkozás átlagos összes eszköze 1. 000 millió Ft, adó-és kamatfizetés előtti nyereség 400 millió Ft, a fizetendő kamat 100 millió forint társasági adó kulcsa 18 %. Mennyi az eszközarányos nyereség 1 és 2 mutató értéke? EBIT 400 - kamat 100 adóalap 300 adó 54 adózott eredmény 246 ROA 1 = Adózott eredmény/Összes eszköz átlagos értéke = 246/1000 = 0, 246 = 24, 6 % • ROA 2 = Adó és kamatfizetés előtti nyereség - adó/Összes eszköz átlagos • értéke = (400 -54)/1000 = 0, 346=34, 6 % • • •

Hatékonysági mutatók A hatékonysági mutatók azt mérik, hogy a menedzsment milyen hatékonysággal hasznosítja a

Hatékonysági mutatók A hatékonysági mutatók azt mérik, hogy a menedzsment milyen hatékonysággal hasznosítja a vállalat eszközeit. • Ezért szokás még e mutatókat kihasználtsági mutatóknak is hívni.

Eszközök forgási sebessége = nettó árbevétel / átlagos összes eszközérték Ugyanilyen logikával számíthatók az

Eszközök forgási sebessége = nettó árbevétel / átlagos összes eszközérték Ugyanilyen logikával számíthatók az alábbi mutatók: Készletek forgási sebessége 1 = nettó árbevétel / készletek átlagos értéke Készletek forgási sebessége 2 = értékesítés közvetlen költsége/készletek átlagos értéke Tárgyi eszközök forgási sebessége Vevők forgási sebessége: az adósaink fizetési fegyelmét mutatja Szállítók forgási sebessége: a mi vállalatunk fizetési fegyelmét mutatja

A forgóeszközök kihasználásának sajátos mutatója a forgási sebesség, amit a forgóeszközök egy időszak, pl.

A forgóeszközök kihasználásának sajátos mutatója a forgási sebesség, amit a forgóeszközök egy időszak, pl. egy év alatt megtett fordulatainak számával, vagy a körforgás időtartamával, a forgási napok számával mérnek. Ez utóbbi mutató úgy is értelmezhető, hogy a készletek átlagos nagysága ennyi napi termelés ellátásához elegendő A forgási sebesség képlete: A forgási idő képlete: s= éves árbevétel/ éves átl. forgóeszköz állomány Egy vállalat esetében a forgási idő 60 nap, forgóeszközeinek átlagos állománya 200 MFt. Mekkora a forgási sebesség? Mekkora a cég éves árbevétele? n = 360/forgási sebesség

Forgási sebesség (s) = 360 / forgási idő (n) = 360 / 60 =

Forgási sebesség (s) = 360 / forgási idő (n) = 360 / 60 = 6 Éves árbevétel = Forgási sebesség (s) * éves átl. FE állomány = = 6 * 200 = 1, 2 milliárd Ft