Vllalati Gazdasgtan Vllalati gazdasgtan Ktelez s ajnlott irodalom

  • Slides: 19
Download presentation
Vállalati Gazdaságtan

Vállalati Gazdaságtan

Vállalati gazdaságtan Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: 1. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, 2003.

Vállalati gazdaságtan Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: 1. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, 2003. 92 -115, 145 -155. oldal. 2. Előadásjegyzet 3. Ajánlott irodalom:

Piaci verseny

Piaci verseny

Vállalati gazdaságtan PIACI VERSENY A PIAC ÉS A PIACI VISZONYOK Piac: valamely jószágnak vagy

Vállalati gazdaságtan PIACI VERSENY A PIAC ÉS A PIACI VISZONYOK Piac: valamely jószágnak vagy szolgáltatásnak azokból a tényleges és potenciális vevőiből és eladóiból tevődik össze, akik csere céljából kerülnek egymással kapcsolatba Releváns piac: részpiacok összessége, melyek egy vállalat igény-kielégítési törekvései szempontjából reálisan szóba jöhetnek.

Vállalati gazdaságtan PIACI VERSENY Verseny: két vagy több szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott

Vállalati gazdaságtan PIACI VERSENY Verseny: két vagy több szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok között zajló tevékenysége. az üzleti vállalkozások természetes létformája szabályai állami szinten, törvényekben és a gazdaság belső logikája szabják meg jóléti funkció allokációs funkció hatékonysági funkció

Vállalati gazdaságtan PIACI EGYÜTTMŰKÖDÉS Kooperáció: két vagy több szereplő összehangolt tevékenysége együttes nyereségük növelése

Vállalati gazdaságtan PIACI EGYÜTTMŰKÖDÉS Kooperáció: két vagy több szereplő összehangolt tevékenysége együttes nyereségük növelése érdekében pozitív, gazdaságszervező verseny tisztaságát veszélyeztető

Vállalati gazdaságtan PIACTÍPUSOK Piactípusok Hatékony piac: a befektetett tőkék megtérülési rátái gyorsan kiegyenlítődnek Normálprofit:

Vállalati gazdaságtan PIACTÍPUSOK Piactípusok Hatékony piac: a befektetett tőkék megtérülési rátái gyorsan kiegyenlítődnek Normálprofit: a hatékony piac kiegyenlített profitrátája Nyomásos és szívásos piac

Vállalati gazdaságtan PIACI STRUKTÚRA TÍPUSOK Piaci struktúra piaci szereplők száma a piaci részesedések megoszlása

Vállalati gazdaságtan PIACI STRUKTÚRA TÍPUSOK Piaci struktúra piaci szereplők száma a piaci részesedések megoszlása a piaci koncentráció foka vertikális integráció termékdifferenciálás mértéke

Vállalati gazdaságtan PIACI STRUKTÚRA TÍPUSOK Kínálati szereplők A keresleti oldal szereplői Sok Kevés Egyetlen

Vállalati gazdaságtan PIACI STRUKTÚRA TÍPUSOK Kínálati szereplők A keresleti oldal szereplői Sok Kevés Egyetlen Sok Szabad verseny Korlátozott (oligopol) kereslet (Oligopszónia) Monopol kereslet (monopszónia) Kevés Korlátozott (oligopol) kínálat Kétoldalú oligopólium Korlátozott keresleti monopolium Egyetlen Monopol kínálat Korlátozott kínálati monopolium Kétoldalú monopólium

Vállalati gazdaságtan PIACI VERSENY Piacra belépés, kilépés Akadályai: állami szabályozás méretgazdaságosság termékdifferenciálás tőkekorlátok partnerváltási

Vállalati gazdaságtan PIACI VERSENY Piacra belépés, kilépés Akadályai: állami szabályozás méretgazdaságosság termékdifferenciálás tőkekorlátok partnerváltási korlátok elosztási csatornák hozzáférése egyéb belépési korlátok

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS egészségügyi előírások minőségi, technológiai előírások szabadalmak preferenciák,

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS egészségügyi előírások minőségi, technológiai előírások szabadalmak preferenciák, szubvenciók vámok

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai MÉRETGAZDASÁGOSSÁG Vállalatméret Üzemméret Piaci részesedés: a vállalat értékesítésének az

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai MÉRETGAZDASÁGOSSÁG Vállalatméret Üzemméret Piaci részesedés: a vállalat értékesítésének az adott piac összes eladásának aránya

Vállalati gazdaságtan MÉRETGAZDASÁGOSSÁG

Vállalati gazdaságtan MÉRETGAZDASÁGOSSÁG

Vállalati gazdaságtan MÉRETGAZDASÁGOSSÁG

Vállalati gazdaságtan MÉRETGAZDASÁGOSSÁG

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai TERMÉKDIFFERENCIÁLÁS fogyasztói hűség TŐKEKORLÁTOK ágazati különbség PARTNERVÁLTÁSI KORLÁTOK szállító

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai TERMÉKDIFFERENCIÁLÁS fogyasztói hűség TŐKEKORLÁTOK ágazati különbség PARTNERVÁLTÁSI KORLÁTOK szállító vagy értékesítési csatorna

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai ELOSZTÁSI CSATORNÁK HOZZÁFÉRÉSE kizárólagossági megállapodások EGYÉB BELÉPÉSI KORLÁTOK reagálás

Vállalati gazdaságtan PIACI belépés akadályai ELOSZTÁSI CSATORNÁK HOZZÁFÉRÉSE kizárólagossági megállapodások EGYÉB BELÉPÉSI KORLÁTOK reagálás a bennlévő vállalatok részéről licenc tapasztalat földrajzi elhelyezkedés (elsőség)

Vállalati gazdaságtan PIACI KILÉPÉS AKADÁLYAI KILÉPÉS A PIACRÓL Lehet belépési korlát is (hulladékégető, atomerőmű)

Vállalati gazdaságtan PIACI KILÉPÉS AKADÁLYAI KILÉPÉS A PIACRÓL Lehet belépési korlát is (hulladékégető, atomerőmű) Állóeszközök kevéssé mobilak Munkaerő konvertálhatósága

Vállalati gazdaságtan PIACI KILÉPÉS AKADÁLYAI KILÉPÉS A PIACRÓL Lehet belépési korlát is (hulladékégető, atomerőmű)

Vállalati gazdaságtan PIACI KILÉPÉS AKADÁLYAI KILÉPÉS A PIACRÓL Lehet belépési korlát is (hulladékégető, atomerőmű) Állóeszközök kevéssé mobilak Munkaerő konvertálhatósága