Vlkomna till mneskonferens Datavetenskap och numerisk analys Ingrid

  • Slides: 15
Download presentation
Välkomna till Ämneskonferens Datavetenskap och numerisk analys Ingrid Melinder, dekan Skolan för datavetenskap och

Välkomna till Ämneskonferens Datavetenskap och numerisk analys Ingrid Melinder, dekan Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH CSC Prefekt på NADA vid SU 2005 -11 -16

Teman • Ämnenas utveckling • Bologna - samarbete och rörlighet • Bildning 2005 -11

Teman • Ämnenas utveckling • Bologna - samarbete och rörlighet • Bildning 2005 -11 -16 2

Ämneskonferenser 1977 - 2006 • År Arrangör Ort • • • • 1977 1979

Ämneskonferenser 1977 - 2006 • År Arrangör Ort • • • • 1977 1979 1981 1983 1985 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Göteborg Lund Umeå Uppsala Linköping Luleå Stockholm Växjö Göteborg Lund Umeå Uppsala Linköping Skövde Hindås Höllviken Lövånger Söderfors Vårdnäs Brändön Sigtuna VXU Marstrand Ven Strömbäck Odalgården Li. U HS • 2006 Stockholm KTH Deltagande Uo. H 8 8 8 7 8 12 10 9 11 17 12 2005 -11 -16 3

Värde av ämneskonferenserna • Knyta kontakter under lång tid • Erfarenhetsutbyte • Alla brukar

Värde av ämneskonferenserna • Knyta kontakter under lång tid • Erfarenhetsutbyte • Alla brukar brottas med samma frågeställningar • Kurs- och materialutbyte • Borde ha större rörlighet bland lärare och studenter 2005 -11 -16 4

Teman under ämneskonferenserna • Nulägesbeskrivningar - forskning och utbildning - från full presentation till

Teman under ämneskonferenserna • Nulägesbeskrivningar - forskning och utbildning - från full presentation till ortspecifika exempel • Ämnets tendenser och vetenskapliga utveckling • Förkunskaper i matematik 1990, 2002 • Hur möter vi kraven på våra ämnen hur ska vi samarbeta? • Speciellt data - resp beräkningsvetenskap 2005 -11 -16 5

Teman under ämneskonferenserna Datavetenskap - datalogi • Vilka programspråk ska användas? 1979 • Kommer

Teman under ämneskonferenserna Datavetenskap - datalogi • Vilka programspråk ska användas? 1979 • Kommer alla elever att kunna COMAL • Datorbildning för specialister/icke specialister 1990 • Datalogisk grund, programvarukvalitet 1992 • Att lära sig programmera, används funktionella språk endast i utbildningen 1994 • Speciell utbildning för tjejer, genusper. 1996, 1998 • Modern programutveckling, datavetenskap och ITvågen 2000 • Datavetenskap på korrekt svenska 2002 2005 -11 -16 6

Teman under ämneskonferenserna Numerisk analys - beräkningsvetenskap • Numerisk analys - tillämpad matematik och

Teman under ämneskonferenserna Numerisk analys - beräkningsvetenskap • Numerisk analys - tillämpad matematik och tekniska beräkningar • Är det tillämpad och numerisk matematik vi ska lära ut? Kan MATLAB ersätta Pascal? 1990, 2002 Nivåindelade uppbyggnadskomponenter • Självständig disciplin eller del i annat ämne 1992 • Förkunskaper i matematik 1990, 2002 • Förändringar i beräkningsvetenskap 2004 • Hur möter vi kraven på våra ämnen hur ska vi samarbeta? 2005 -11 -16 7

Teman under ämneskonferenserna Nya utbildningsprogram • 1979 Vilken matematik behövs för datavetenskaplig linje •

Teman under ämneskonferenserna Nya utbildningsprogram • 1979 Vilken matematik behövs för datavetenskaplig linje • 1983, 1985 Matematikerlinjens existens Datateknik kontra datavetenskap Nationell standardisering av basblock • 1990 Humanvetenskap i utbildningen • 1996 Magister visavi civilingenjör • 1998 IT-program, HPC utbildning • 2000 Utbildningsprogram i beräkningsteknik • 2002 IT-program och Humanistingenjör • 2006 Master visavi civilingenjör 2005 -11 -16 8

Teman under ämneskonferenserna Kurser och kvalitet • 1979 Maskinnära programmering och mikrodatorer • 1985

Teman under ämneskonferenserna Kurser och kvalitet • 1979 Maskinnära programmering och mikrodatorer • 1985 Projektkurs • 1992 Projektledning och ledarskap • 1996 Kvalitet i examination, examensarbete, presentation • 1998 HPC utbildning • 2000 Ackreditering, Bioinformatik • 2002 Exjobbskurs, Överbryggningskurser, Extrem programmering, ACM programmeringstävling 2005 -11 -16 9

Teman under ämneskonferenserna Viktiga samhällsfrågor • 1979 Tekniska utvecklingstendenser i industrin • 1983 Fort-

Teman under ämneskonferenserna Viktiga samhällsfrågor • 1979 Tekniska utvecklingstendenser i industrin • 1983 Fort- och vidareutbildning • 1985 Samhällsperspektiv, Uppdragsutbildning • 1988 Vad behöver ickespecialister lära sig om programmering och numerik, får lärarna rätt utbildningen • 1990 Vad varje ingenjör bör veta om våra ämnen, vilka begrepp är omistliga • 1996 Användarnas syn på utbildning • 2000 Het arbetsmarknad • 2004 Datavetenskap ur arbetsmarknadens och akademins perspektiv 2005 -11 -16 10

Teman under ämneskonferenserna Organisationsfrågor • 1979 Hur möter vi kraven på våra ämnen -

Teman under ämneskonferenserna Organisationsfrågor • 1979 Hur möter vi kraven på våra ämnen - hur ska vi samarbeta? • 1983 Nationell standardisering av basblock, utbyte av kursmaterial • 1992 Portabilitet mellan studieorter - vart tog kortkurserna vägen • 1996 Internationalisering • 1998 Vad kan vi lära av andra - utblick till engelska univer. • 2004 Bolognamodellen och dess tillämpningar • 2006 Bolognamodellen - samarbete, rörlighet 2005 -11 -16 11

Teman under ämneskonferenserna Övriga frågor • 1988 Utbildningens produktionsfaktorer: studenter, lärare, läromedel, datorer, programvara

Teman under ämneskonferenserna Övriga frågor • 1988 Utbildningens produktionsfaktorer: studenter, lärare, läromedel, datorer, programvara • 1990 Vad varje ingenjör bör veta om våra ämnen, vilka begrepp är omistliga, lärarnas kompetensutveckling • 1992 Kunskapsspridningens förutsättningar, internationalisering - undervisning på svenska eller engelska, portabilitet mellan orterna • 1994 Olika kunskapssyner • 1996 Professorn i grundutbildningen • 2002 Ingenjörskompetens, vetenskapskompetens, HSV utvärdering • 2004 Hur stärker vi intresset för datavetenskapliga ämnen 2005 -11 -16 12

Teman under ämneskonferenserna Pedagogik - ständigt i fokus! • 1983 Bonussystem och laborationer •

Teman under ämneskonferenserna Pedagogik - ständigt i fokus! • 1983 Bonussystem och laborationer • 1985 Projektkurs • 1990 Elevkunskaper och undervisningsformer • 1992 Hyperbok • 1996 Mentorprogram - studenter hjälper studenter, kurs som vetenskaplig konferens, stimulera självstudier, datortenta, webbmaterial • 1998 Problembaserat lärande, studenternas ansvar för sitt lärande • 2000 Framtidens bok • 2002 Programutveckling i grupp, automaträttade prov, framtidens bok, webb-baserade kurser 2005 -11 -16 13

Teman under ämneskonferenserna Utrustning • 1979 Erfarenheter från terminalrum • 1983 Terminaler, datornät, skepsis

Teman under ämneskonferenserna Utrustning • 1979 Erfarenheter från terminalrum • 1983 Terminaler, datornät, skepsis mot PC • 1985 Superdatorer • 1996 Studenternas datorkraft • 2002 Visualiseringsteknik 2005 -11 -16 14

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN Ingrid Melinder 2005 -11 -16

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN Ingrid Melinder 2005 -11 -16