VLASTIVDA vypracovala Mgr Kateina SLOV Z a M

  • Slides: 9
Download presentation
VLASTIVĚDA vypracovala: Mgr. Kateřina SÁLOVÁ ZŠ a MŠ MALÝ ÚJEZD VY_32_INOVACE_20_Vl_KAREL IV.

VLASTIVĚDA vypracovala: Mgr. Kateřina SÁLOVÁ ZŠ a MŠ MALÝ ÚJEZD VY_32_INOVACE_20_Vl_KAREL IV.

KAREL IV. 14. května 1316 – 29. listopadu 1378 syn ELIŠKY PŘEMYSLOVNY a JANA

KAREL IV. 14. května 1316 – 29. listopadu 1378 syn ELIŠKY PŘEMYSLOVNY a JANA LUCEMBURSKÉHO VLÁDL V LETECH 1346 – 1378 KAREL IV. Byl římský císař, český, lombardský a arelatský král, hrabě lucemburský, markrabě moravský o KAREL IV. byl pokřtěný jménem VÁCLAV o vzdělání se mu dostalo na francouzském dvoře o na jeho popud byla roku 1346 zhotovena SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA o 1348 stál u zrodu NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO o 1348 vydal zakládací listinu pozdější KARLOVY UNIVERZITY o 1357 zahájil stavbu KARLOVA MOSTU o nejznámější dílo je autobiografie VITA CAROLI o o

KAREL IV. MANŽELKY A POTOMCI: BLANKA Z VALOIS MARKÉTA KATEŘINA o ANNA FALCKÁ VÁCLAV

KAREL IV. MANŽELKY A POTOMCI: BLANKA Z VALOIS MARKÉTA KATEŘINA o ANNA FALCKÁ VÁCLAV o ANNA SVÍDNICKÁ ELIŠKA–ALŽBĚTA VÁCLAV o ELIŠKA-ALŽBĚTA POMOŘANSKÁ ANNA ZIKMUND JAN ZHOŘELECKÝ MARKÉTA o

1346 - SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA SVATOVÁCLAVSKOU KORUNU nechal zhotovit KAREL IV. v roce 1346 pro

1346 - SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA SVATOVÁCLAVSKOU KORUNU nechal zhotovit KAREL IV. v roce 1346 pro svou KORUNOVACI o nejstarší a nejvýznamnější součást ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ o zasvěcena SVATÉMU VÁCLAVOVI o jablko a žezlo vznikly v první polovině 16. století o

1348 - NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ městská čtvrť ležící na pravém břehu VLTAVY o 8.

1348 - NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ městská čtvrť ležící na pravém břehu VLTAVY o 8. března 1348 je založil český král KAREL IV. o NOVOMĚSTSKÁ RADNICE NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

1348 - KARLOVA UNIVERZITA

1348 - KARLOVA UNIVERZITA

1357 – KARLŮV MOST nejstarší stojící most přes řeku VLTAVU v PRAZE druhý nejstarší

1357 – KARLŮV MOST nejstarší stojící most přes řeku VLTAVU v PRAZE druhý nejstarší dochovaný most v České republice KARLŮV MOST nahradil JUDITIN MOST, stržený roku 1342 při jarním tání ledů o stavba začala v roce 1357 a byla dokončena v roce 1402 o byl postupně ozdoben 31 sochami a sousošími o původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most o po mostě vede historická KRÁLOVSKÁ CESTA o o o

1357 – KARLŮV MOST základní kámen byl položen v roce 1357 Astronom Zdeněk Horský

1357 – KARLŮV MOST základní kámen byl položen v roce 1357 Astronom Zdeněk Horský spekuloval o datu 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut o tomuto datu odpovídala příznivá konstelace SLUNCE se SATURNEM, současně datum odpovídá sledu lichých čísel od jedné do devíti a zpět 1 -3 -5 -7 -9 -7 -5 -3 -1 o o

ZDROJE: http: //cs. wikipedia. org http: //obrazky. cz/

ZDROJE: http: //cs. wikipedia. org http: //obrazky. cz/