Vize Strategie Cle Vize Strategie Cle Stanoven pehodnocen

  • Slides: 12
Download presentation
 Vize, Strategie, Cíle

Vize, Strategie, Cíle

Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající / budoucí vize / směrování / business

Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající / budoucí vize / směrování / business plánu Otázky : ü Zda business plán je ten správný ü jaké marketingové nástroje použít ü na které cílové skupiny se orientovat ü jaký informační systém využít ü jakou kvalifikaci mají mít zaměstnanci ü a další

Vize, Strategie, Cíle Kroky efektivního vedení Ø Vize: provázena konkrétními cíli a strategií Ø

Vize, Strategie, Cíle Kroky efektivního vedení Ø Vize: provázena konkrétními cíli a strategií Ø Strategie: způsob, jak chceme dosáhnout Vize Ø Cíle: popis, co konkrétně a měřitelně musí se splnit na cestě k naplnění Vize

Vize, Strategie, Cíle Vize Představa o budoucnosti = ideálu v reálně dosažitelné představě Vize

Vize, Strategie, Cíle Vize Představa o budoucnosti = ideálu v reálně dosažitelné představě Vize definuje § kým chce organizace být § kam se chce dostat § jaké postavení na trhu chce dosáhnout Potřeba vize ü ü Pomáhá firmu vést Má inspirovat a podněcovat

Vize, Strategie, Cíle TVORBA STRATEGIÍ stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3 -5

Vize, Strategie, Cíle TVORBA STRATEGIÍ stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3 -5 let) a cesty jak těchto cílů dosáhnout tři základní složky: Ø - poslání (mise) Ø - dlouhodobé cíle (vize) Ø - vlastní strategie

Vize, Strategie, Cíle Přínosy tvorby strategie dosažení dlouhodobé konkurenční schopnosti - návratnost kapitálu, vloženého

Vize, Strategie, Cíle Přínosy tvorby strategie dosažení dlouhodobé konkurenční schopnosti - návratnost kapitálu, vloženého do podniku bude dlouhodobě vyšší, než je průměr v daném oboru podnikání avšak záleží na celkové úrovni řízení – jak jsou záměry společnosti pochopeny – jak jsou záměry převedeny do reálného života

Vize, Strategie, Cíle Kroky Stanovení / přehodnocení stávající vize Zhodnocení prostředí pro podnikání Výběr

Vize, Strategie, Cíle Kroky Stanovení / přehodnocení stávající vize Zhodnocení prostředí pro podnikání Výběr cesty, jak vize dosáhnout Definování konkrétních cílů Hledání kritických míst Revize a pravidelné přehodnocení vize

Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize q Zhodnocení prostředí pro podnikání Ø

Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize q Zhodnocení prostředí pro podnikání Ø Získat maximum informací o segmentu, ve kterém se podniká Ø Zhodnotit rivalitu na trhu Ø Zhodnotit silné a slabé stránky Ø Uvědomit si, co máme rádi Ø Definovat si vlastní hodnoty

Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající vize Výběr cesty, jak vize dosáhnout Ø

Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající vize Výběr cesty, jak vize dosáhnout Ø Uvažovat a popsat strategie Ø Srovnat varianty Ø Vybrat strategii pro dosažení vize

Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize Definování konkrétních cílů Ø Definovat konkrétní

Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize Definování konkrétních cílů Ø Definovat konkrétní cíle Ø Rozdělit do snadno a postupně dosažitelných cílů, měřitelných Ø s určením odpovědné osoby Ø s jasným termín splnění Ø stanovit jasné etapy, kdy bude plnění cílů kontrolováno

Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize Hledání kritických míst Ø kriticky vše

Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize Hledání kritických míst Ø kriticky vše ještě jednou zhodnotit Ø hledání kritických míst, Ø přehodnocení, propočítání Ø ev. přizvání poradce, nezávislého odborníka

Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající vize Revize a pravidelné přehodnocení vize Ø

Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající vize Revize a pravidelné přehodnocení vize Ø Minimálně jednou za rok Ø podrobit vizi a strategii novému zkoumání a hodnocení. Ø Lze postupovat stejně a realizovat již uvedené kroky. Ø Někdy třeba jen kritické zhodnocení.