Vis van het Jaar 2007 Berlare 26 april

  • Slides: 25
Download presentation
Vis van het Jaar 2007 Berlare, 26 april Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vis van het Jaar 2007 Berlare, 26 april Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Voorstelling Vis van het Jaar 2007 Siska Bourgeois, voorzitster Sectorgroep Visserij VLAM Vlaams Centrum

Voorstelling Vis van het Jaar 2007 Siska Bourgeois, voorzitster Sectorgroep Visserij VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Keuze Vis van het Jaar: principes § In overleg met volledige vissector : producent

Keuze Vis van het Jaar: principes § In overleg met volledige vissector : producent en handel. § Link met Belgische visserij. § Geen bedreigde vissoort. § Aanbod kan voldoen aan een stijgende vraag. § Vlotte beschikbaarheid in verkooppunten of potentieel. § Jaarlijks andere vissoort. Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Rog - Vis van het Jaar 2007 § Raja spp. § Kraakbeenvis § Stekelrog,

Rog - Vis van het Jaar 2007 § Raja spp. § Kraakbeenvis § Stekelrog, keilrog, sterrog, vleet en zandrog Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Evolutie van de penetratie van rog per regio Sinds 2004 daalt het aantal rogkopende

Evolutie van de penetratie van rog per regio Sinds 2004 daalt het aantal rogkopende gezinnen. Vooral in Vlaanderen is er een gestage daling.

Penetratie van rog, platte zeevis en totaal zeevis per regio in 2006 Totaal België

Penetratie van rog, platte zeevis en totaal zeevis per regio in 2006 Totaal België Vlaanderen Brussel Wallonië Rog 7, 2% 7, 5% 7, 1% Platte zeevis 25, 9% 26, 1% 27, 5% 25, 2% Totaal zeevis 58, 2% 59, 6% 55, 1% 57, 0% Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Het marktaandeel van rog binnen verse zeevis Marktaandeel in volume Marktaandeel in waarde Het

Het marktaandeel van rog binnen verse zeevis Marktaandeel in volume Marktaandeel in waarde Het volumeaandeel van rog is bijna 5%. Het waardeaandeel is iets lager omdat de rog een goedkopere vissoort is.

Hoe evolueert de gemiddelde prijs van rog? Evolutie van de gemiddelde prijs van rog

Hoe evolueert de gemiddelde prijs van rog? Evolutie van de gemiddelde prijs van rog €/kg jaar

Hoe vaak wordt zeevis, platte zeevis en rog gekocht? De rog wordt iets meer

Hoe vaak wordt zeevis, platte zeevis en rog gekocht? De rog wordt iets meer dan 2 x per jaar gekocht. Een gemiddelde Belg die zeevis koopt, koopt daarentegen 7 keer per jaar verse zeevis.

Hoe vaak kopen rogkopers zeevis, platte zeevis en rog? De rogkoper koopt iets meer

Hoe vaak kopen rogkopers zeevis, platte zeevis en rog? De rogkoper koopt iets meer verse zeevis dan gemiddeld.

Economische aspecten Vis van het Jaar 2007 Ben Desmyter Consulent Rederscentrale Vlaams Centrum voor

Economische aspecten Vis van het Jaar 2007 Ben Desmyter Consulent Rederscentrale Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Enkele begrippen § Rederscentrale “ Producentenorganisatie en beroepsvereniging der Belgische reders ter zeevisserij” §

Enkele begrippen § Rederscentrale “ Producentenorganisatie en beroepsvereniging der Belgische reders ter zeevisserij” § Belgische vloot “honderdtal vaartuigen die onder Belgische vlag varen” Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Vis van het jaar 2007 § Korte biologischets § Vangstregeling § Economisch belang van

Vis van het jaar 2007 § Korte biologischets § Vangstregeling § Economisch belang van de rog § Prijs van de dag Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Biologischets § § kraakbeenvissen karakteristieke stompe snuit bodembewoners voedsel: kreeftjes, weekdieren, kleine visjes en

Biologischets § § kraakbeenvissen karakteristieke stompe snuit bodembewoners voedsel: kreeftjes, weekdieren, kleine visjes en plankton § heel veel soorten verschillende roggen § voortplanting: via eikapsels die soms na een storm terug te vinden zijn op het strand Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Vangstregeling § Situeringskaart: § EU-vangstregeling: § Noordzee en Noorse Zee: max. 25% van de

Vangstregeling § Situeringskaart: § EU-vangstregeling: § Noordzee en Noorse Zee: max. 25% van de totale vangst § Andere gebieden: onbeperkt (niet-gequoteerd!) Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Het economisch belang van rog § Aanvoer § Prijs § Economische waarde Vlaams Centrum

Het economisch belang van rog § Aanvoer § Prijs § Economische waarde Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Aanvoer § Constante aanvoer tijdens het jaar Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Aanvoer § Constante aanvoer tijdens het jaar Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Aanvoer § Evolutie door de jaren heen

Aanvoer § Evolutie door de jaren heen

Aanvoer § Rog in grote hoeveelheden aangevoerd § In 2006: 1. 757 ton rog

Aanvoer § Rog in grote hoeveelheden aangevoerd § In 2006: 1. 757 ton rog § In 2005 en 2006: 3 de grootste aanvoer op Belgische markt! § Na tong en schol Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Prijs § Prijsevolutie 2001 -2006 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Prijs § Prijsevolutie 2001 -2006 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Prijs § Prijs volgens grootteklasse Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Prijs § Prijs volgens grootteklasse Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Economische waarde § Fors stijgende economische waarde § In 2006: 3, 3 miljoen euro

Economische waarde § Fors stijgende economische waarde § In 2006: 3, 3 miljoen euro § Sinds 2001: stijging met liefst 62% § Combinatie van stijgende aanvoer en prijs § Sterke pijler op Belgische markt § In 2005 en 2006: 7 de plaats! § Na tong, schol, kabeljauw, tarbot, tongschar en zeeduivel Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Eindconclusies § Promotie voor sector heel belangrijk § Kwaliteit § Professionaliteit § Duurzaamheid -

Eindconclusies § Promotie voor sector heel belangrijk § Kwaliteit § Professionaliteit § Duurzaamheid - strikte controles - 80% uit niet beschermde gebieden! - Belgische visser integreert milieuvriendelijke innovaties - dynamische vloot Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Culinaire en gastronomische aspecten § Dirk de Prins Culinair journalist § Guy Van Cauteren

Culinaire en gastronomische aspecten § Dirk de Prins Culinair journalist § Guy Van Cauteren Chef-kok ‘t Laurierblad Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Rog - Vis van het Jaar 2007 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw

Rog - Vis van het Jaar 2007 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw