Virtualne uionice Uz Carnet Loomen Moodle je alat

  • Slides: 11
Download presentation
Virtualne učionice Uz Carnet Loomen

Virtualne učionice Uz Carnet Loomen

 • Moodle je alat za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na

• Moodle je alat za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu. • Moodle je modularan sustav što znači da se sastoji od manjih cjelina koje korisnici po potrebi mogu dodavati i mijenjati. • Alat omogućava izradu novih sadržaja uz pomoć različitih resursa ili integriranje gotovih, unaprijed pripremljenih digitalnih sadržaja. • Pritom gotovo da nema ograničenja u vrsti dokumenta koja se može integrirati i prikazati u Moodle-u.

 • Alat omogućava planiranje nastave uz pomoć različitih aktivnosti i modula, upravljanje korisnicima,

• Alat omogućava planiranje nastave uz pomoć različitih aktivnosti i modula, upravljanje korisnicima, provjeru znanja i ocjenjivanje, praćenje aktivnosti te komunikaciju.

BLOKOVI • Blokovi su moduli koji se koriste za organizaciju e-kolegija, a postavljaju se

BLOKOVI • Blokovi su moduli koji se koriste za organizaciju e-kolegija, a postavljaju se u lijevi ili desni stupac. • Pomoću blokova moguće je dodatno urediti izgled i funkcionalnost e-kolegija, prikazati određeni sadržaj te olakšati navigaciju sadržajem i korištenje različitih mogućnosti aktivnosti i resursa. • Na slici su s lijeve strane vidljivi blokovi Navigacija, Postavke, Kalendar i Polaznici, a s desne strane Najava događanja i Aktivnosti

RESURSI • Resursi su nastavni materijali za e-kolegij (kao npr. tekstni dokument, poveznice ili

RESURSI • Resursi su nastavni materijali za e-kolegij (kao npr. tekstni dokument, poveznice ili multimedijske datoteke) koje polaznici mogu čitati, pregledavati, pohraniti na svoje računalo, otisnuti, ali bez daljnje interakcije s drugim polaznicima ili nastavnikom (u online okruženju).

AKTIVNOSTI • Aktivnosti se od resursa razlikuju po tome što se preko njih može

AKTIVNOSTI • Aktivnosti se od resursa razlikuju po tome što se preko njih može ostvariti interakcija nastavnika s polaznicima te među polaznicima. Za razliku od resursa, putem aktivnosti je moguće ocjenjivanje rada Odabir aktivnosti koja će se koristiti ovisno o koncepciji i prirodi sadržaja e-kolegija te o procjeni nastavnika.