Viljandi veebivaatlus 2014 Liia Hnni eDemokraatia programmi juht

  • Slides: 13
Download presentation
Viljandi veebivaatlus 2014 Liia Hänni e-Demokraatia programmi juht Presentation Title 10. 03. 2021

Viljandi veebivaatlus 2014 Liia Hänni e-Demokraatia programmi juht Presentation Title 10. 03. 2021

Autor: Karl Haljasmets 10. 03. 2021

Autor: Karl Haljasmets 10. 03. 2021

KOV VEEBILEHTEDE ANALÜÜS I. KOHALIKU VÕIMU AVATUS/LÄBIPAISTVUS A. Poliitiline tasand B. Volikogu töö tasand

KOV VEEBILEHTEDE ANALÜÜS I. KOHALIKU VÕIMU AVATUS/LÄBIPAISTVUS A. Poliitiline tasand B. Volikogu töö tasand C. Administratiivne tasand II. Presentation Title KODANIKE KAASAMINE 10. 03. 2021

A. Poliitiline tasand 1. Kas veebilehel on leitav 2013. aasta valimiste järgselt võimule saanud

A. Poliitiline tasand 1. Kas veebilehel on leitav 2013. aasta valimiste järgselt võimule saanud poliitilise jõu tegevuskava/lepe? JAH 2. Kui JAH, siis kas selles on pööratud tähelepanu vabaühenduste (kogukonnaliikmete) kaasamisele? Kas selleks on kavandatud konkreetseid tegevusi? JAH • Seame oma eesmärgiks avatuse ja inimeste laiema kaasamise. Loome laiemapõhjalisemad linnavolikogu komisjonid. • Kogukondliku koostöö arendamiseks rakendame kaasava eelarvestamise põhimõtet 3. Kas volikogu liikmete erakondlik/valimisliitu kuuluvus on veebilehel avaldatud? JAH Presentation Title 10. 03. 2021

B. Volikogu töö tasand 1. Kas volikogu liikmete kontaktandmed (telefon, e-maili aadress) on veebilehel

B. Volikogu töö tasand 1. Kas volikogu liikmete kontaktandmed (telefon, e-maili aadress) on veebilehel esitatud? JAH 2. Kas volikogu istungite päevakorrad postitatakse enne volikogu istungit veebilehele? JAH (kas piisavalt varakult? ) 3. Kas avalikustatakse ka arutlusele tulevad eelnõud? JAH (DR-s) 4. Kas volikogus arutlusele tulevaid küsimusi (eelnõusid) on võimalik veebilehel kommenteerida? EI 5. Kas loodud on võimalus volikogu istungi materjalidega tutvuda: a. jälgida ülekannet veebis; JAH b. vaadata/kuulata volikogu istungi video/audio faile; JAH c. lugeda protokolle , kas need on formaalsed või sisulised)? JAH, f 6. Kas volikogu liikmete hääletustulemused on avalikud? EI Presentation Title 10. 03. 2021

Volikogu esimehe ettekanne kaasavast eelarvest http: //video. kultuur. edu. ee/vod/linnavalitsus/volikogu. php? istung=20141030&osa=12. flv Presentation

Volikogu esimehe ettekanne kaasavast eelarvest http: //video. kultuur. edu. ee/vod/linnavalitsus/volikogu. php? istung=20141030&osa=12. flv Presentation Title 10. 03. 2021

C. Administratiivne tasand 1. Kas KOV juhtide (vallavanem/linnapea) vastuvõtuajad on avalikud? JAH 2. Kas

C. Administratiivne tasand 1. Kas KOV juhtide (vallavanem/linnapea) vastuvõtuajad on avalikud? JAH 2. Kas asutuse dokumendiregister on lihtsalt leitav (1 -2 kliki kaugusel)? JAH 3. Kas käesoleva aasta eelarve on lihtsalt leitav (1 – 2 kliki kaugusel)? JAH 4. Kas asutuse palgaandmed on avalikustatud? JAH Presentation Title 10. 03. 2021

Kodanike kaasamine 1. Kas kodanikud saavad veebilehe vahendusel esitada ettepanekuid/küsimusi ? JAH 2. Kas

Kodanike kaasamine 1. Kas kodanikud saavad veebilehe vahendusel esitada ettepanekuid/küsimusi ? JAH 2. Kas veebilehel on teabenõude vorm lihtsalt leitav? JAH 3. Kas veebilehel on kasutusel lihtküsitlus (gallup)? EI 4. Kas veebilehel on foorum kohaliku elu küsimuste arutamiseks? Kui JAH, siis kas see on aktiivne? EI 5. Kas veebilehelt on leida infot viimase pärast 2013 a. KOV valimisi toimunud avalike konsultatsioonide kohta? JAH (KE) Presentation Title 10. 03. 2021

Teavita probleemist Presentation Title 10. 03. 2021

Teavita probleemist Presentation Title 10. 03. 2021

Presentation Title 10. 03. 2021

Presentation Title 10. 03. 2021

KAS OLETE VEEBISUHTLUSEGA RAHUL? Presentation Title 10. 03. 2021

KAS OLETE VEEBISUHTLUSEGA RAHUL? Presentation Title 10. 03. 2021

Tänan! liia@ega. ee

Tänan! [email protected] ee