Vii javni tuilac Duisburg ef Odjela za privredni

  • Slides: 11
Download presentation
Viši javni tužilac, Duisburg (šef Odjela za privredni kriminal) Vanredni profesor krivičnog prava, krivičnog

Viši javni tužilac, Duisburg (šef Odjela za privredni kriminal) Vanredni profesor krivičnog prava, krivičnog postupka i evropskog krivičnog prava na pravnom fakultetu: Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Predsjedavajući Ispitne komisije, Düsseldorf Javno tužilaštvo Duisburg Koloniestr. 72, D- 47057 Duisburg Tel: +49 – 203 – 9938 - 740 Faks: +49 – 203 – 9938 – 888 E- mail : Stefan. [email protected] nrw. de i [email protected] de

Zajednički istražni timovi

Zajednički istražni timovi

Definicija ØPosebna vrsta pravne pomoći ØUređuju se sporazumom između nadležnih organa dvije ili više

Definicija ØPosebna vrsta pravne pomoći ØUređuju se sporazumom između nadležnih organa dvije ili više zemalja ØProsljeđivanje informacija koje je pribavio tim bez potrebe dostavljanja pojedinačnih zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć

Pravni osnov ØČlan 13. Konvencije EU o uzajamnoj pravnoj pomoći iz 2000. godine ØOkvirna

Pravni osnov ØČlan 13. Konvencije EU o uzajamnoj pravnoj pomoći iz 2000. godine ØOkvirna Odluka Vijeća od 13. juna 2002. godine o zajedničkim istražnim timovima ØČlan 20. Drugog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Pravni osnov ØČlan 24. Konvencije o međusobnoj pomoći i saradnji između carinskih uprava (Napulj

Pravni osnov ØČlan 24. Konvencije o međusobnoj pomoći i saradnji između carinskih uprava (Napulj II) ØČlan 5. Sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnoj pravnoj pomoći

Opća pravila o uzajamnoj pravnoj pomoći ØPosebni zahtjevi, kao što su zahtjev za prisluškivanje

Opća pravila o uzajamnoj pravnoj pomoći ØPosebni zahtjevi, kao što su zahtjev za prisluškivanje telefonskih razgovora, zaštitu podataka ili prikrivene istražitelje ØDostavljanje informacija može se odbiti ukoliko bi se time ugrozila krivična istraga ØJavni red ØMjere se određuju prema zakonima države u kojoj tim provodi aktivnosti

Strane u sporazumu Svrha uspostavljanja zajedničkog istražnog tima (krivično djelo, osumnjičeni) Istražne radnje koje

Strane u sporazumu Svrha uspostavljanja zajedničkog istražnog tima (krivično djelo, osumnjičeni) Istražne radnje koje treba preduzeti Period obuhvaćen sporazumom Vođe i članovi zajedničkih istražnih timova Učešće službenika iz EU i drugih međunarodnih tijela Ovlasti članova koji su stavljeni na raspolaganje timu Organizaciono uređenje

Troškovi ØDodatni administrativni poslovi, troškovi prevoda i putovanja doprinose povećanju troškova provođenja istrage. ØEU

Troškovi ØDodatni administrativni poslovi, troškovi prevoda i putovanja doprinose povećanju troškova provođenja istrage. ØEU ima raspoloživa sredstva za ovu svrhu. ØUčešće u pokrivanju troškova treba spomenuti u prvobitnom sporazumu.

Jezik ØRadni jezik u okviru tima treba definisati u prvobitnom sporazumu. ØIstražne mjere će

Jezik ØRadni jezik u okviru tima treba definisati u prvobitnom sporazumu. ØIstražne mjere će se preduzimati na jeziku države u kojoj tim provodi aktivnosti.

Očekivani učinak ØDobri rezultati istrage ØBolje poznavanje prakse i pravnog sistema drugih zemalja ØBolji

Očekivani učinak ØDobri rezultati istrage ØBolje poznavanje prakse i pravnog sistema drugih zemalja ØBolji lični kontakti ØZnačajan poticaj u oblasti administracije i finansija

HVALA NA PAŽNJI! Izjava o ograničenju odgovornosti: Stavovi i mišljenja sadržani u ovoj prezentaciji,

HVALA NA PAŽNJI! Izjava o ograničenju odgovornosti: Stavovi i mišljenja sadržani u ovoj prezentaciji, ne odražavaju nužno stavove i mišljenja USAID-a ili Vlade SAD-a