Vieds specializcijas stratija 2014 gada 16 aprlis Aiva

  • Slides: 9
Download presentation
Viedās specializācijas stratēģija 2014. gada 16. aprīlis Aiva Švēde Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās

Viedās specializācijas stratēģija 2014. gada 16. aprīlis Aiva Švēde Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments 12/3/2020

ES Kohēzijas politikas mērķi 2014. -2020. Nodarbinātība Sociālā iekļautība 12/3/2020 Inovācijas Izglītība Klimats/enerģija

ES Kohēzijas politikas mērķi 2014. -2020. Nodarbinātība Sociālā iekļautība 12/3/2020 Inovācijas Izglītība Klimats/enerģija

RIS 3 – Viedās specializācijas stratēģija • Ekonomiskās attīstības stratēģija • Paredz pētniecības un

RIS 3 – Viedās specializācijas stratēģija • Ekonomiskās attīstības stratēģija • Paredz pētniecības un inovāciju resursus mērķtiecīgi fokusēt inovāciju prioritātēs – tajās zināšanu specializācijas jomās, kur valstij/reģionam ir salīdzinošās priekšrocības vai arī eksistē aktīvi, uz kuru bāzes šādas priekšrocības var radīt 12/3/2020

Viedās specializācijas stratēģija Latvijā • 2013. gada 17. decembris MK apstiprināts: • Informatīvais ziņojums

Viedās specializācijas stratēģija Latvijā • 2013. gada 17. decembris MK apstiprināts: • Informatīvais ziņojums Par Viedās specializācijas izstrādi • Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. -2020. gadam 12/3/2020

Viedās specializācijas stratēģija Latvijā • Atbalsts ekonomikas transformācijai: • zinātnes un tehnoloģiju virzīta izaugsme

Viedās specializācijas stratēģija Latvijā • Atbalsts ekonomikas transformācijai: • zinātnes un tehnoloģiju virzīta izaugsme un • virzība uz zināšanām balstītu spēju attīstību 12/3/2020

3 tautsaimniecības transformācijas virzieni 1. 2. 3. 12/3/2020 Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās

3 tautsaimniecības transformācijas virzieni 1. 2. 3. 12/3/2020 Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās t/s nozarēs Nākotnes izaugsmes nozares, kur var rasties produkti ar augstu pievienoto vērtību Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu t/s transformācijā

Latvijas Viedās specializācijas jomas 1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika 2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, Tradicionālās nozares

Latvijas Viedās specializācijas jomas 1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika 2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, Tradicionālās nozares biofarmācija un biotehnoloģijas 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un Nozares ar augstu pievienoto vērtību inženiersistēmas 4. Viedā enerģētika 5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi 12/3/2020

7 izaugsmes prioritātes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 12/3/2020 Efektīvāka pirmapstrādes produktu

7 izaugsmes prioritātes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 12/3/2020 Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana un netehnoloģiskās inovācijas Jaunu produktu un tehnoloģiju radīšana Energoefektivitātes palielināšana IKT sistēmas attīstība Moderna izglītības sistēma Zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstība Teritoriāla specializācija – līdzsvarota attīstība

Valsts pētījumu programmas, TOP, FLP u. c. Zinātnes bāzes finansējums RIS 3 instrumenti ZI

Valsts pētījumu programmas, TOP, FLP u. c. Zinātnes bāzes finansējums RIS 3 instrumenti ZI institucionālās kapacitātes stiprināšana 15 milj. EUR ERA bilaterālās un milti laterālās sadarbības projektu atbalsts Tematisku doktorantūras centru izveide 28 milj. EUR 32, 5 milj. EUR Kopīgu doktorantūras studiju programmu attīstība 15 milj. EUR P&A Infrastruktūras attīstība 100 milj. EUR Granti jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras pētījumiem 64 milj. EUR Cilvēkresursu attīstība zinātnē 76, 5 milj. EUR Zinātnes konkurētspējas paaugstināšana zinātne Uzņēmējdarbības un inovāciju motivācijas programma 5 milj. EUR Granti studentiem praktisku nozares problēmu risināšanai 34 milj. EUR MVK pētniecības, inovāciju un dizaina vaučeri 7 milj. EUR Vienota tehnoloģiju pārneses platforma 58 milj. EUR Kompetences centri 73 milj. EUR Zinātnes un uzņēmumu sadarbības veicināšana Latvijas ekonomikas izaugsme Finanšu pieejamības sekmēšana 69 milj. EUR Pirms inkubācijas un inkubācijas pakalpojumi 25 milj. EUR Tehnoloģiski intensīvu biznesa ideju atbalsts agrīnā attīstības posma 40 milj. EUR MVK eksportspējas paaugstināšanas pasākumi 40 milj. EUR Uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšana uzņēmējdarbība izglītība Materiāltehniskās bāzes modernizēšana augstākās izglītības iestādēs, STEM studiju programmās Infrastruktūras attīstība koledžās STEM jomās Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība STEM jomās 16 milj. EUR 14, 2 milj. EUR 104, 7 milj. EUR 12/3/2020