Victoria Ustvarjamo zmagovalce Victoria Victoria sodi med vodilna

  • Slides: 11
Download presentation
Victoria Ustvarjamo zmagovalce

Victoria Ustvarjamo zmagovalce

Victoria • Victoria sodi med vodilna svetovalna in komunikacijska podjetja v Sloveniji s sedežem

Victoria • Victoria sodi med vodilna svetovalna in komunikacijska podjetja v Sloveniji s sedežem v Ljubljani. • Podjetja spremljamo pri snovanju in uresničevanju strateških usmeritev ter doseganju poslovnih ciljev, pri čemer so naša vodila strokovnost, odgovornost, učinkovitost in zanesljivost. • Agencija Victoria združuje znanja s področja strateškega poslovnega svetovanja, trženja, korporativnega in digitalnega upravljanja komunikacij ter medijskega načrtovanja. • Victoria verjame v moč znanja, premišljenega izvajanja in izzivov.

Naročnik: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani • • • • • Ime:

Naročnik: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani • • • • • Ime: Ime skrajšano: Sedež: Telefon: Telefax: Dekanat: Tajnik fakultete: TRR: ID številka za DDV: Matična številka: Prodekan za dodiplomski in magistrski študij: Univerzitetni študijski program 1. stopnje Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Trajanje: ECTS: Strokovni naslov diplomanta: Okrajšava strokovnega naslova: • • • • • Fakulteta za družbene vede FDV Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 01 58 05 100 01 58 05 101 dr. Bojko Bučar Sabina Otoničar Jože Glazer SI 56 011006030708283 SI 47607807 1626957 dr. Jernej Pikalo Štiri leta 240 diplomirani komunikolog (UN) oz. diplomirana komunikologinja (UN) dipl. kom. (UN)

Victoria in projekt Komunikologija TKOJ • • • Vodja projekta v agenciji: Barbara Istenič

Victoria in projekt Komunikologija TKOJ • • • Vodja projekta v agenciji: Barbara Istenič Kreativni direktor: Špela Grabnar Tekstopistki: Mojca Bricelj, Nuša Rakovec Art direktor: Adrijana Korez Oblikovalec: Adrijana Korez Fotograf/ilustrator: Adrijana Korez

Situacijska analiza: Povzetek SWOT analize PREDNOSTI širina izobrazbe nudi uporabna znanja in izobrazbo dobri

Situacijska analiza: Povzetek SWOT analize PREDNOSTI širina izobrazbe nudi uporabna znanja in izobrazbo dobri predavatelji nova fakulteta z modernim zunanjim izgledom možnosti izmenjave v tujino PRILOŽNOSTI potreba po kadrih s področja TKOJ priljubljenost družbenih ved razširjenost uporabe interneta trend samoučenja možnost vključevanja v številna strokovna društva SLABOSTI premalo praktičnega dela ovrednotenje vseh predmetov s 5 KT preveliko število izbirnih predmetov premalo specializiranih predmetov izredni študij TKOJ ni prilagojen potrebam izrednih študentov GROŽNJE strah pred nezaposljivostjo manj izrednih študentov percepcija študentov fakultete same je slaba

Ključni problem • S komuniciranjem in oglaševanjem želimo povečati zavedanje potrošnika o možnostih, ki

Ključni problem • S komuniciranjem in oglaševanjem želimo povečati zavedanje potrošnika o možnostih, ki jih ponuja program TKOJ in o njegovih kvalitetah. Pri potencialnih potrošnikih želimo tudi uspešno pozicionirati percepcijo programa.

Ciljni skupini POTENCIALNI FDV-JEVCI • • • Izgled fakultete in predstavitev le-te na informativnem

Ciljni skupini POTENCIALNI FDV-JEVCI • • • Izgled fakultete in predstavitev le-te na informativnem dnevu ni pomembna Ključne informacije za vpis dobijo na študentski areni Ne strinjajo se s stereotipi o FDV Študentje na FDV so ambiciozni, informacijsko pismeni in komunikativni Aktivno delovanje v različnih društvih, gostujoča predavanja Študijske izmenjave v tujini NEODLOČENI NAIVNEŽI • • Pomemben zunanji izgled fakultete in predstavitev programov fakultete Profesorji na FDV priznani strokovnjaki Možnost aktivnega vključevanja v društva Se strinjajo s stereotipi o FDV Menijo, da je FDV ena lažjih fakultet Študentske arene in sejma Informativa se ne udeležujejo Informacije o študiju iščejo na spletu Študentje na FDV so komunikativni, timski delavci, razgledani, zaposljivi a tekmovalni, individualisti in egoistični

Personifikacija cilje skupine Maja, 17 let dijakinja gimnazije Vič živi na Vrhniki družabna in

Personifikacija cilje skupine Maja, 17 let dijakinja gimnazije Vič živi na Vrhniki družabna in komunikativna • ples in risanje, oblači se po zadnji modi, je prisotna na družbenih omrežjih • sociologija in psihologija, članica dijaške skupnosti. • •

Personifikacija cilje skupine • Lovro, 18 let • dijak Ekonomske gimnazije v Kranju •

Personifikacija cilje skupine • Lovro, 18 let • dijak Ekonomske gimnazije v Kranju • šport, obiskuje tečaje računalniškega grafičnega oblikovanja • tehnološke inovacije • dnevno prebira novice na spletu

Tekmeci • Posredni • Družboslovne fakultete v Sloveniji in tujini, izobraževalni tečaji in delavnice,

Tekmeci • Posredni • Družboslovne fakultete v Sloveniji in tujini, izobraževalni tečaji in delavnice, vseživljenjska izobraževanja. • Neposredni • Medijske in komunikacijske študije (Fakulteta za družbene vede) • Trženje - usmeritev študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola • Ekonomske in poslovne vede (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor) • Medijske komunikacije (Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko) • Management UN/VS (Fakulteta za Management Koper)

Marketinški cilji • Položaj na trgih: biti prvi na slovenskem trgu in vedno korak

Marketinški cilji • Položaj na trgih: biti prvi na slovenskem trgu in vedno korak pred konkurenti • Tržni deleži, prodajni dosežki: ohraniti tržni delež in dobiček