VI TEMEL HAK VE ZGRLKLER VI Temel Hak

  • Slides: 12
Download presentation
VI. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

VI. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

VI. Temel Hak ve Özgürlükler A. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Temel Kavram ve

VI. Temel Hak ve Özgürlükler A. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Temel Kavram ve Terimler B. Hak ve Özgürlük Anlayışları C. Hakların Sınıflandırılması D. Hakların Monizmi E. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Sorunlar

A. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Temel Kavram ve Terimler 1. İnsan Hakları 2.

A. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Temel Kavram ve Terimler 1. İnsan Hakları 2. Kamu Özgürlükleri 3. Temel Hak ve Özgürlükler 4. Anayasal Haklar 5. Kişi Hak ve Özgürlükleri 6. Yurttaş/Vatandaş Hakları

C. Hakların Sınıflandırılması 1. Devletin Edimine (Yükümlülüğüne) Göre Haklar 2. Kullanım Alanlarına Göre Haklar

C. Hakların Sınıflandırılması 1. Devletin Edimine (Yükümlülüğüne) Göre Haklar 2. Kullanım Alanlarına Göre Haklar 3. Hak Öznelerine Göre Haklar 4. Tarihsel Doğuş Dinamiklerine Göre Haklar

1. Devletin Edimine (Yükümlülüğüne) Göre Haklar a. Negatif Statü Hakları / Koruyucu Haklar b.

1. Devletin Edimine (Yükümlülüğüne) Göre Haklar a. Negatif Statü Hakları / Koruyucu Haklar b. Pozitif Statü Hakları / İsteme Hakları c. Aktif Statü Hakları / Katılma Hakları

2. Kullanım Alanlarına Göre Haklar a. Kişi Hakları b. Ekonomik Haklar c. Sosyal ve

2. Kullanım Alanlarına Göre Haklar a. Kişi Hakları b. Ekonomik Haklar c. Sosyal ve Kültürel Haklar

3. Hak Öznelerine Göre Haklar a. Bireysel Haklar b. Kollektif Haklar

3. Hak Öznelerine Göre Haklar a. Bireysel Haklar b. Kollektif Haklar

4. Tarihsel Doğuş Dinamiklerine Göre Haklar a. Birinci Kuşak İnsan Hakları b. İkinci Kuşak

4. Tarihsel Doğuş Dinamiklerine Göre Haklar a. Birinci Kuşak İnsan Hakları b. İkinci Kuşak İnsan Hakları c. Üçüncü Kuşak İnsan Hakları d. Dördüncü Kuşak İnsan Hakları

E. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Sorunlar 1. Temel Hak ve Özgürlüklerin Tanınması

E. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Sorunlar 1. Temel Hak ve Özgürlüklerin Tanınması 2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi ve Sınırlanması 3. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması

“Temel Hak ve Özgürlükler” Konusu için Genel Kaynakça Eserin Künyesi: Sayfa Sayıları: Erdoğan Teziç,

“Temel Hak ve Özgürlükler” Konusu için Genel Kaynakça Eserin Künyesi: Sayfa Sayıları: Erdoğan Teziç, Kemal Gözler, Anayasa Hukuku, Hukukunun Genel 19. b. , Beta, İstanbul Esasları, 7. b. , Ekin, Bursa 2015 236 -243 400 -436 Not: “Okuma Çizelgesi”, öğrencilerin 2017 -2018 güz yarı yılında anılan eserlerden yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiş olup, derslerde işlenen konuların hepsini kapsamamaktadır.

“Temel Hak ve Özgürlükler” Konusu için Seçilmiş Kaynakça Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, 7. b.

“Temel Hak ve Özgürlükler” Konusu için Seçilmiş Kaynakça Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, 7. b. , Yetkin Yayınları, Ankara 2013. İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 7. b. , İmge Kitabevi, Ankara 2013. Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Yayını, Ankara, 1982

SORU ÖRNEKLERİ 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a. Pozitif statü hakları b. Kollektif Haklar c.

SORU ÖRNEKLERİ 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a. Pozitif statü hakları b. Kollektif Haklar c. Üçüncü kuşak insan hakları e. Hakların monizmi ilkesi