Vi har nationaldag den 8 april ROMER En

  • Slides: 13
Download presentation
“Vi har nationaldag den 8 april”

“Vi har nationaldag den 8 april”

ROMER En erkänd nationell minoritet i Sverige

ROMER En erkänd nationell minoritet i Sverige

Ursprungligen kommer romerna från Indien. Olika grupper från olika håll vid olika tidpunkter. Sverige

Ursprungligen kommer romerna från Indien. Olika grupper från olika håll vid olika tidpunkter. Sverige på 1500 -talet.

Romerna har blivit diskriminerade: · Speciella lagar · Tvingad flytt · Skola, arbete

Romerna har blivit diskriminerade: · Speciella lagar · Tvingad flytt · Skola, arbete

Traditionella yrken: · Musik och dans · Hantverkare · Tivoli

Traditionella yrken: · Musik och dans · Hantverkare · Tivoli

London 1971: · Flagga · Nationaldag · Nationalsång

London 1971: · Flagga · Nationaldag · Nationalsång

Romani Chib Lånord: Tjej, lattjo, jycke, att haja

Romani Chib Lånord: Tjej, lattjo, jycke, att haja

Katarina och Rosa Taikon: · Kämpade för romernas rättigheter · Katarina skrev om Katitzi

Katarina och Rosa Taikon: · Kämpade för romernas rättigheter · Katarina skrev om Katitzi

Sammanfattning: Romer är en erkänd nationell minoritet i Sverige. De har funnits i Sverige

Sammanfattning: Romer är en erkänd nationell minoritet i Sverige. De har funnits i Sverige i minst 500 år. Förr fanns lagar för romer som tvingade dem att flytta ofta. Romer har eget språk och egen flagga. Böckerna om Katitzi av Katarina Taikon handlar om hennes uppväxt som rom i Sverige.

Fem Frågor: · Varifrån kommer romerna ursprungligen? · Hur länge vet man att romer

Fem Frågor: · Varifrån kommer romerna ursprungligen? · Hur länge vet man att romer funnits i Sverige? · Varför var det svårt för de romska barnen att gå i skolan? · Vilka yrken hade många romer? · När firar romerna sin nationaldag?

Källor Fakta: http: //www. romernashistoria. se/index. php http: //www. minoritet. se/romer http: //www. rkcstockholm.

Källor Fakta: http: //www. romernashistoria. se/index. php http: //www. minoritet. se/romer http: //www. rkcstockholm. se/

Bildkällor Slide 2 Äldre man: https: //pixabay. com/sv/mannen-porträtt-manliga-person-2785071/ Yngre man: https: //pixabay. com/sv/gipsy-ung-pojke-manliga-porträtt-604214/ Yngre

Bildkällor Slide 2 Äldre man: https: //pixabay. com/sv/mannen-porträtt-manliga-person-2785071/ Yngre man: https: //pixabay. com/sv/gipsy-ung-pojke-manliga-porträtt-604214/ Yngre man: https: //pixabay. com/sv/utomhus-sommar-mannen-pojke-3207849/ Tre flickor: https: //pixabay. com/sv/barn-flickor-le-transcarpathia-1531938/ Unga kvinnor: https: //pixabay. com/sv/människor-flickor-kvinnor-vänner-2596150/ Flagga: https: //www. google. com/url? q=https%3 A%2 F%2 Fcommons. wikimedia. org%2 Fwiki%2 FFile%3 AFlag_of_the_Romani_people. svg Slide 3 Karta: https: //pixabay. com/sv/världskarta-jorden-globala-306338/

Bildkällor Slide 4 Vagn: https: //pixabay. com/sv/husvagn-gypsy-hår-resor-bohemian-1147978/ Slide 5 Korten: https: //pixabay. com/sv/tarot-kort-magi-fortune-berättar-991041/ Fiol:

Bildkällor Slide 4 Vagn: https: //pixabay. com/sv/husvagn-gypsy-hår-resor-bohemian-1147978/ Slide 5 Korten: https: //pixabay. com/sv/tarot-kort-magi-fortune-berättar-991041/ Fiol: https: //pixabay. com/sv/gypsy-instrument-musiker-88193/ Smide: https: //pixabay. com/sv/hästsko-glöd-smed-lycka-till-1516270/ Korgar: https: //pixabay. com/sv/korg-betar-bakgrund-trä-mönster-3184909/ Slide 6 Nationalsång: https: //www. youtube. com/watch? v=HGk 1 QEJ 7 WP 0