VEZETI SZMVITEL STRATGIAI TRKPEK dr Lab gnes BME

  • Slides: 38
Download presentation
© VEZETŐI SZÁMVITEL – STRATÉGIAI TÉRKÉPEK – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus

© VEZETŐI SZÁMVITEL – STRATÉGIAI TÉRKÉPEK – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus e-mail elérhetőség: [email protected] com fogadóóra: kedd 10 -12

A STRATÉGIA SIKERES VÉGREHAJTÁSÁNAK HÁROM ÖSSZETEVŐJE VAN ÁTÜTŐ EREJŰ EREDMÉNYEK A STRATÉGIA LEÍRÁSA +

A STRATÉGIA SIKERES VÉGREHAJTÁSÁNAK HÁROM ÖSSZETEVŐJE VAN ÁTÜTŐ EREJŰ EREDMÉNYEK A STRATÉGIA LEÍRÁSA + A STRATÉGIA MÉRÉSE + = A STRATÉGIA MENEDZSELÉSE A HÁROM ÖSSZETEVŐ FILOZÓFIÁJA NAGYON EGYSZERŰ: • NEM TUDOD MENEDZSELNI, AMIT NEM TUDSZ MÉRNI © • NEM TUDOD MÉRNI AZT, AMIT NEM TUDSZ LEÍRNI FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

KÉZENFEKVŐ A MEGOLDÁS: A STRATÉGIÁT KELL MÉRNI! • A BSC-N LÉVŐ ÖSSZES CÉLT ÉS

KÉZENFEKVŐ A MEGOLDÁS: A STRATÉGIÁT KELL MÉRNI! • A BSC-N LÉVŐ ÖSSZES CÉLT ÉS MUTATÓSZÁMOT – AKÁR PÉNZÜGYI, AKÁR NEM PÉNZÜGYI – A SZERVEZET VÍZIÓJÁBÓL ÉS STRATÉGIÁJÁBÓL KELL LEVEZETNI. • ÍGY ÉRHETŐ EL, HOGY A BSC EGY STRATÉGAI MENEDZSMENTESZKÖZZÉ VÁLJON ÉS KÉPES LEGYEN KIKÜSZÖBÖLNI AZT A 90%-OS KUDARCARÁNYT, AMI A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZIK. © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: A Stratégia-központú szervezet – Hogyan lesznek sikeresek a Balanced Scorecard vállalatok az új környezetben? – PANEM 2002.

A BSC HELYE A STRATÉGIÁBAN KÜLDETÉS Amiért létezünk ÉRTÉKEK Ami fontos számunkra JÖVŐKÉP Amivé

A BSC HELYE A STRATÉGIÁBAN KÜLDETÉS Amiért létezünk ÉRTÉKEK Ami fontos számunkra JÖVŐKÉP Amivé válni szeretnénk STRATÉGIA Játszmatervek STRATÉGIAI TÉRKÉP Lefordítja a stratégiát KIEGYENSÚLYOZOTT MUTATÓSZÁMRENDSZER Mérés és összpontosítás CÉLOK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK Amit tennünk kell SZEMÉLYES CÉLOK Amit tennem kell STRATÉGIAI EREDMÉNYEK ELÉGEDETT TULAJDONOSOK NAGYON ELÉGEDETT ÜGYFELEK EREDMÉNYES ÉS HATÉKONY FOLYAMATOK MOTIVÁLT ÉS FELKÉSZÜLT MUNKAERŐ © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

STRATÉGIAI TÉRKÉP: A STRATÉGIA ÁTTEKINTHETŐ MEGJELENÍTÉSÉRE SZOLGÁL • A STRATÉGIA AZT ÍRJA LE, MIKÉPP

STRATÉGIAI TÉRKÉP: A STRATÉGIA ÁTTEKINTHETŐ MEGJELENÍTÉSÉRE SZOLGÁL • A STRATÉGIA AZT ÍRJA LE, MIKÉPP SZÁNDÉKOZIK A VÁLLALAT TULAJDONOSAI SZÁMÁRA FENNTARTHATÓ ÉRTÉKET TEREMTENI • AZ ÉRTÉKTEREMTÉS ESZKÖZEI: v v v MATERIÁLIS ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

HOGYAN ALAKUL KI A STRATÉGAI TÉRKÉP? • A VEZETŐI TEAMEK A BSC NÉGY NÉZŐPONTJA

HOGYAN ALAKUL KI A STRATÉGAI TÉRKÉP? • A VEZETŐI TEAMEK A BSC NÉGY NÉZŐPONTJA MENTÉN FOGALMAZZÁK MEG STRATÉGIAI CÉLJAIKAT • A CÉLOK KÖZÖTT VILÁGOS ÉS EGYÉRTELMŰ OK-OKOZATI KAPCSOLATOK VANNAK • EZEK FELISMERÉSE ÉS ÁBRÁZOLÁSA AZ ÚN. STRATÉGIAI TÉRKÉP © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

A STRATÉGIAI TÉRKÉP ALAPELVEI • • • A STRATÉGIA ELLENTÉTES ERŐKET EGYENSÚLYOZ KI A

A STRATÉGIAI TÉRKÉP ALAPELVEI • • • A STRATÉGIA ELLENTÉTES ERŐKET EGYENSÚLYOZ KI A STRATÉGIA A VEVŐI ÉRTÉK MEGKÜLÖNBÖZTETETT ELŐIRÁNYZATÁRA ÉPÜL AZ ÉRTÉKET A BELSŐ ÜZLETI FOLYAMATOK HOZZÁK LÉTRE A STRATÉGIA PÁRHUZAMOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÉMAKÖRÖKBŐL ÁLL A STRATÉGIAI ÖSSZHANG MEGHATÁROZZA AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKÉT © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

STRATÉGIAI TÉRKÉP: AZ ÉRTÉKTEREMTÉS EGYSZERŰ MODELLJE A VERSENYSZFÉRA SZEREPLŐINÉL A KÖZ- ÉS NONPROFITSZFÉRA SZEREPLŐINÉL

STRATÉGIAI TÉRKÉP: AZ ÉRTÉKTEREMTÉS EGYSZERŰ MODELLJE A VERSENYSZFÉRA SZEREPLŐINÉL A KÖZ- ÉS NONPROFITSZFÉRA SZEREPLŐINÉL STRATÉGIA KÜLDETÉS PÉNZÜGYI NÉZŐPONT MILYEN PÉNZÜGYI SIKEREKKEL ÉRHETJÜK EL TULAJDONOSAINK ELÉGEDETTSÉGÉT? VEVŐI NÉZŐPONT MILYENNEK LÁSSANAK BENNÜNKET ÜGYFELEINK, AHHOZ, HOGY ELÉRJÜK PÉNZÜGYI SIKEREINKET? BELSŐ FOLYAMATOK NÉZŐPONTJA MELY FOLYMATOKBAN KELL KIVÁLÓT NYÚJTANUNK, AHHOZ, HOGY ELÉGEDETTÉ TEGYÜK ÜGYFELEINKET? TANULÁSI ÉS FEJLŐDÉSI NÉZŐPONT HOGYAN KELL TANULNUNK ÉS FEJLŐDNÜNK AHHOZ, HOGY ELÉRJÜK JÖVŐKÉPÜNKET? BIZALMI NÉZŐPONT VEVŐI NÉZŐPONT MILYEN SIKEREKKEL ÉRHETJÜK EL ADÓFIZETŐINK (ADOMÁNYOZÓINK) ELÉGEDETTSÉGÉT? MILYENNEK LÁSSANAK BENNÜNKET ÜGYFELEINK, AHHOZ, HOGY ELÉRJÜK SIKEREINKET? BELSŐ FOLYAMATOK NÉZŐPONTJA MELY FOLYAMATOKBAN KELL KIVÁLÓT NYÚJTANUNK, AHHOZ, HOGY ELÉGEDETTÉ TEGYÜK ÜGYFELEINKET ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÓINKAT? TANULÁSI ÉS FEJLŐDÉSI NÉZŐPONT HOGYAN KELL TANULNUNK ÉS FEJLŐDNÜNK AHHOZ, © HOGY ELÉRJÜK JÖVŐKÉPÜNKET? FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

STRATÉGIAI TÉRKÉP ALAPMODELL P É N Z Ü G Y I KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA NÖVEKEDÉSI

STRATÉGIAI TÉRKÉP ALAPMODELL P É N Z Ü G Y I KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ESZKÖZKIHASZNÁLTSÁG JAVÍTÁSA VEVŐI ÉRTÉK NÖVELÉSE VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA ÁR MINŐSÉG ELÉRHETŐSÉG VÁLASZTÉK FUNKCIONALITÁS KISZOLGÁLÁS TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI ALAPFOLYAMATOK v v BESZÁLLÍTÁS TERMELÉS ELOSZTÁS KOCKÁZATKEZELÉS v v v KIVÁLASTÁS MEGSZERZÉS MEGTARTÁS NÖVEKEDÉS MÁRKA KAPCSOLAT ÜGYFÉLMENEDZSMENT v PARTNERKAPCSOLAT INNOVÁCIÓ v v LEHETŐSÉGEK AZONOSÍTÁSA K+F PORTFOLIÓ TERVEZÉS/FEJLESZTÉS BEVEZETÉS ARCULAT SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK v v KÖRNYEZET BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉG ALKALMAZÁS KÖZÖSSÉG EMBERI TŐKE T + INFORMÁCIÓS TŐKE F KULTÚRA SZEMÉLYZETI VEZETÉS SZERVEZETI TŐKE ÖSSZEHANGOLÁS TEAMMUNKA © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

A KIEGYENSÚLYOZOTT MUTATÓSZÁMRENDSZER • PÉNZÜGYI NÉZŐPONT OK-OKZATI KAPCSOLATOK v • VEVŐI NÉZŐPONT VEVŐI ÉRTÉK

A KIEGYENSÚLYOZOTT MUTATÓSZÁMRENDSZER • PÉNZÜGYI NÉZŐPONT OK-OKZATI KAPCSOLATOK v • VEVŐI NÉZŐPONT VEVŐI ÉRTÉK ELŐIRÁNYZAT v • AZ ÉRTÉK KÖRNYEZETFÜGGŐ: A STRATÉGIA TISZTÁZZA A VEVŐ SZÁMÁRA ÉRTÉKET TEREMTŐ KÖRÜLMÉNYEKET 1. ALACSONY ÖSSZKÖLTSÉG (KÖLTSÉGDIKTÁLÓ) 2. TERMÉKVEZETÉS 3. TELJES KÖRŰ VEVŐI MEGOLDÁSOK 4. RENDSZERBE ZÁRÁS (LOCK-IN) BELSŐ MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK NÉZŐPONTJA ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK v • AZ ÉRTÉKTEREMTÉS INDIREKT: A STRATÉGIA MEGHATÁROZZA A LOGIAKAI LÁNCOT AZÁLTAL, HOGY MELY IMMATERIÁLIS JAVAK ALAKULNAK ÁT KÉZZELFOGHATÓ ÉRTÉKKÉ AZ ÉRTÉK POTENCIÁLIS: A STRATÉGIA MEGHATÁROZZA AZ IMMATERIÁLIS JAVAKAT VEVŐI ÉRTÉKKÉ ÉS PÉNZÜGYI EREDMÉNYEKKÉ ÁTALAKÍTÓ FOLYAMATOKAT TANULÁSI ÉS FEJLŐDÉSI NÉZŐPONT ESZKÖZÖK ÉS TEVÉKENYSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA v AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK SZOROSAN ÖSSZEKAPCSOLÓDNAK: A STRATÉGIA MEGHATÁROZZA AZ IMMATERIÁLIS JAVAKAT, AMELYEKET © ÖSSZ KELL HANGOLNI ÉS INTEGRÁLNI KELL AZ ÉRTÉKTEREMTÉS ÉRDEKÉBEN FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

A PÉNZÜGYI NÉZŐPONT BIZTOSÍTJA AZ ÉRTÉK KÉZZELFOGHATÓ MEGHATÁROZÁSÁT HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA

A PÉNZÜGYI NÉZŐPONT BIZTOSÍTJA AZ ÉRTÉK KÉZZELFOGHATÓ MEGHATÁROZÁSÁT HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA v v KÉSZPÉNZKIADÁSOK CSÖKKENTÉSE HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSA: HOZAMOK JAVÍTÁSA BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ESZKÖZKIHASZNÁLTSÁG JAVÍTÁSA v v MEGLÉVŐ ESZKÖZÖK KAPACITÁSÁNAK MENEDZSELÉSE BŐVÍTŐ BERUHÁZÁSOK VÉGREHAJTÁSA A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA v ÚJ BEVÉTELI FORRÁSOK (ÚJ TERMÉKEK, ÚJ PIACOK, ÚJ PARTNEREK) VEVŐI ÉRTÉK NÖVELÉSE v MEGLÉVŐ ÜGYFELEK JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ©

VEVŐI NÉZŐPONT: A STRATÉGIA MOZGATÓRUGÓJA A FENNTARTHATÓ MEGKÜLÖNBÖZTETETT ÉRTÉK-ELŐIRÁNYZAT MEGTEREMTÉSE HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK

VEVŐI NÉZŐPONT: A STRATÉGIA MOZGATÓRUGÓJA A FENNTARTHATÓ MEGKÜLÖNBÖZTETETT ÉRTÉK-ELŐIRÁNYZAT MEGTEREMTÉSE HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA v VEVŐI JÖVEDELMEZŐSÉG BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ESZKÖZKIHASZNÁLTSÁG JAVÍTÁSA v v PIACI RÉSZARÁNY ÜGYFÉL RÉSZARÁNY NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA v VEVŐI ÉRTÉK NÖVELÉSE v VEVŐ SZERZÉSE VEVŐ MEGTARTÁSA VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT ÁR MINŐSÉG ELÉRHETŐSÉG VÁLASZTÉK TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI FUNKCIONALITÁS KISZOLGÁLÁS PARTNERKAPCSOLAT MÁRKA KAPCSOLAT ARCULAT ©

KIEGYENSÚLYOZÁSI PROBLÉMA A VEVŐI NÉZŐPONT ESETÉBEN EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG HASZONLESŐK (TELJES KÖRÚ VEVŐI MEGOLDÁSOK) APOSTOLOK

KIEGYENSÚLYOZÁSI PROBLÉMA A VEVŐI NÉZŐPONT ESETÉBEN EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG HASZONLESŐK (TELJES KÖRÚ VEVŐI MEGOLDÁSOK) APOSTOLOK (TERMÉKVEZETŐ) TERRORISTÁK (KÖLTSÉGDIKTÁLÓ) TÚSZOK (RENDSZERBE ZÁRÓ) PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL AZ APOSTOLOK ÉS A TÚSZOK KÖZÖTT NINCS KÜLÖNBSÉG. MÉGIS, HA A VEVŐK TÖBBSÉGE TÚSZ, AKKOR EGY IDŐZÍTETT BOMBA KETYEG A VÁLLALATT VÁSÁROLT MENNYISÉG Forrás: Boda György: Kontrolling és a BSC elŐadás BME 2115, 02. 20 - ©

Mit kezdj a „haszonlesőiddel”? • Nyújts számukra teljes körű vevői megoldásokat! • Válaszd ki

Mit kezdj a „haszonlesőiddel”? • Nyújts számukra teljes körű vevői megoldásokat! • Válaszd ki számukra a legjobb teljes körű megoldást • Ehhez figyeld: v v A kínált megoldások minőségét Az egy vevőre jutó termékek/szolgáltatások számát • Igyekezz vevődet megtartani • Fontos mutató lehet a vevői élettartamra szóló jövedelmezőség ©

Mit kezdj az „apostolaiddal”? • Ők a termékvezetőid Számukra a fennálló teljesítményhatárokat a nagyon

Mit kezdj az „apostolaiddal”? • Ők a termékvezetőid Számukra a fennálló teljesítményhatárokat a nagyon kívánatosig kiterjesztő termékek és szolgáltatások irányába kell fejlesztened v v v Nagy teljesítményű termékek: sebesség, méret, pontosság, súly… Elsőként lépj piacra Törj be új szegmensbe ©

Mit kezdj a „túszaiddal”? • Őket rendszerbe kell zárni! • Hogyan? • „Magas átváltási

Mit kezdj a „túszaiddal”? • Őket rendszerbe kell zárni! • Hogyan? • „Magas átváltási költségek a végfelhasználó vevőknek” v v v Széles választék és kényelmes elérés nyújtása Széles körben használt szabványok biztosítása Stabil platformon nyugvó innováció biztosítása • „Érték hozzáadása a kiegészítőkhöz” v v Nagyobb ügyfélkör biztosítása Könnyű használhatóságot biztosító platform és szabvány kínálata ©

Mit kezdj a „terroristáiddal”? • Törekedj a legjobb teljes költség (TCO) kihozatalára „Alacsony költségű,

Mit kezdj a „terroristáiddal”? • Törekedj a legjobb teljes költség (TCO) kihozatalára „Alacsony költségű, következetes és időszerű termékek és szolgáltatások kínálata v v Legalacsonyabb költségű szállító Következetesen magas minőség Gyors vásárlás Megfelelő választék ©

VEVŐI CÉLOK AZ ELTÉRŐ ÉRTÉKELŐIRÁNYZATOKHOZ • TELJES KÖRŰ VEVŐI MEGOLDÁSOK „A LEGJOBB TELJES KÖRŰ

VEVŐI CÉLOK AZ ELTÉRŐ ÉRTÉKELŐIRÁNYZATOKHOZ • TELJES KÖRŰ VEVŐI MEGOLDÁSOK „A LEGJOBB TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS ÜGYFELEINKNEK” v A KÍNÁLT MEGOLDÁSOK MINŐSÉGE v AZ EGY VEVŐRE JUTÓ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMA v VEVŐ MEGTARTÁSA v VEVŐI ÉLETTARTAMRA SZÓLÓ JÖVEDELMEZŐSÉG • LEGJOBB TELJES KÖLTSÉG „ALACSONY KÖLTSÉGŰ, KÖVETKEZETES ÉS IDŐSZERŰ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA v LEGALACSONYABB KÖLTSÉGŰ SZÁLLÍTÓ v KÖVETKEZETESEN MAGAS MINŐSÉG v GYORS VÁSÁRLÁS v MEGFELELŐ VÁLASZTÉK • TERMÉKVEZETŐ „A FENNÁLLÓ TELJESÍTMÉNYHATÁROKAT A NAGYON KÍVÁNATOSIG KITERJESZTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK v v v NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TERMÉKEK: SEBESSÉG, MÉRET, PONTOSSÁG, SÚLY… ELSŐKÉNT PIACRA LÉPŐ BETÖRÉS ÚJ SZEGMENSBE • RENDSZERBE ZÁRÁS „MAGAS ÁTVÁLTÁSI KÖLTSÉGEK A VÉGFELHASZNÁLÓ VEVŐKNEK” v SZÉLES VÁLASZTÉK ÉS KÉNYELMES ELÉRÉS NYÚJTÁSA v SZÉLES KÖRBEN HASZNÁLT SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSA v STABIL PLATFORMON NYUGVÓ INNOVÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA „ÉRTÉK HOZZÁADÁSA A KIEGÉSZÍTŐKHÖZ” v NAGYOBB ÜGYFÉLKÖR BIZTOSÍTÁSA v KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ PLATFORM ÉS SZABVÁNY KÍNÁLATA ©

MŰKÖDÉS: 1. ALAPFOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI TÉRKÉPE T + MEGLÉVŐ ESZKÖZÖK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK MINIMALIZÁLÁSA IPARÁGI KÖLTSÉGVEZETŐ

MŰKÖDÉS: 1. ALAPFOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI TÉRKÉPE T + MEGLÉVŐ ESZKÖZÖK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK MINIMALIZÁLÁSA IPARÁGI KÖLTSÉGVEZETŐ NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA ÜGYFÉL RÉSZARÁNY NÖVELÉSE ÚJ BEVÉTELI FORRÁSOK VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA P É N Z Ü G Y I VERSENYKÉPES ÁRAK ALACSONY TELJES KÖLTSÉG TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐÁLLÍTÁSA BESZÁLLÍTÓI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE v v v TULAJDONLÁSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE JUST IN TIME SZÁLLÍTÁS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ BESZÁLLÍTÁS ÚJ ÖTLETEK A BESZÁLLÍTÓTÓL BESZÁLLÍTÓI PATRNERKAPCSOLATOK ÉRETT ÉS NEM STRATÉGIAI SZOLGÁLTATÁSOK KISZERVEZÉSE GYORS, IDŐBEN MEGVALÓSÍTOTT BESZERZÉS TŐKÉLETES MINŐSÉG v v v TERMELÉSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE FOLYAMATOS FEJLESZTÉS FOLYAMAT CIKLUSIDŐ TARTÓS ERŐFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA MÚKÖDŐ TŐKE HATÉKONYSÁGA KITÜNŐ VÁLASZTÉK SZÁLLÍTÁS A VEVŐNEK v v v KISZOLGÁLÁS KÖLTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRZÉKENYEN REAGÁLÓ SZÁLLÍTÁSI IDŐ MINŐSÉG JAVÍTÁSA KOCKÁZATKEZELÉS v v v PÉNZÜGYI KOCKÁZAT (MAGAS HITELBESOROLÁS) MÚKÖDÉS KOCKÁZATA TECHNOLÓGIAI KOCKÁZAT EMBERI TŐKE: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS/FOLYAMATFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK INFORMÁCIÓS TŐKE: FOLYAMATJAVÍTÁST TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA F SZERVEZETI TŐKE: FOLYAMATOS JAVÍTÁS KULTÚRÁJA © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

MŰKÖDÉS: 2. AZ ÜGYFÉLMENEDZSMENT STRATÉGIAI TÉRKÉPE P É N Z Ü G Y I

MŰKÖDÉS: 2. AZ ÜGYFÉLMENEDZSMENT STRATÉGIAI TÉRKÉPE P É N Z Ü G Y I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ELADÁS TERMELÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSE VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I ÁR MINŐSÉG ELÉRHETŐSÉG VÁLASZTÉK FUNKCIONALITÁS TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI ÜGYFÉL KIVÁLASZTÁSA M Ű K Ö D É S I NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA v v SZEGMENSEK AZONOSÍTÁSA HASZNOT NEM HOZÓ ÜGYFELEK KISZŰRÉSE MAGAS ÉRTÉKŰ ÜGYFELEKMEGCÉLZÁSA MÁRKAMENEDZSMENT v v v ÉRTÉK-ELŐIRÁNYZAT KOMMUNIKÁCIÓJA TÖMEGMARKETING EGYÉNIESÍTÉSE ELŐNYÖK SZERZÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE ELADÓI HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE PARTNERKAPCSOLAT MÁRKA KAPCSOLAT ÜGYFÉL MEGSZERZÉSE v KISZOLGÁLÁS ÜGYFÉL MEGTARTÁSA v v v ELSŐRANGÚ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT v „EGYFORRÁSÚ” v PARTNERKAPCSOLAT KIVÁLÓ SZOLGÁLTATÁSOK v EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ KAPCSOLAT ARCULAT ÜGYFÉLKAPCSOLATOK NÖVELÉSE KERESZTELADÁS MEGOLDÁSOK ELADÁSA PARTNERKAPCSOLAT/ INTEGRÁLT MENEDZSMENT ÜGYFELELK KÉPZÉSE © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

MŰKÖDÉS: 2. AZ ÜGYFÉLMENEDZSMENT STRATÉGIAI TÉRKÉPE (FOLYTATÁS) M Ű K Ö D É S

MŰKÖDÉS: 2. AZ ÜGYFÉLMENEDZSMENT STRATÉGIAI TÉRKÉPE (FOLYTATÁS) M Ű K Ö D É S I E M B E R T I N F O R M Á C I Ó S S Z E R V E Z E T I ÜGYFÉL KIVÁLASZTÁSA v v v PIACKUTATÁS JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE PIACI KOMMUNIKÁCIÓ ÜGYFÉL MEGSZERZÉSE v v v VEVŐI ADATBÁZIS ÜGYFÉLELEMZÉS ELEKTRONIKUS KÉRDŐÍV/ MINTAVÉTEL JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE VÁSÁRLÓCENTRIKUSSÁG SZEMÉLYES CÉLOK ÖSSZEHANGOLÁSA LEGJOBB GYAKORLAT MEGOSZLÁSA v v v v TELEMARKETING TERMÉKVONAL ISMERETE ÜGYFÉLKOMMUNIKÁCIÓ PARTNERKAPCSOLATOK ÁPOLÁSA ADATBÁZIS-MARKETING IGÉNYKEZELÉS ELADÁS AUTOMATIZÁLÁSA HONLAPTERVEZÉS VÁSÁRLÓCENTRIKUSSÁG SZEMÉLYES CÉLOK ÖSSZEHANGOLÁSA LEGJOBB GYAKORLAT MEGOSZTÁSA ÜGYFÉLKAPCSOLATOK NÖVELÉSE ÜGYFÉL MEGTARTÁSA v v v v v HÍVÁSKÖZPONT-SZABÁLYZAT TERMÉKVONAL ISMERETE PROBLÉMAMEGOLDÁS ÜGYFÉL VISSZAJELZÉSE v ÜGYFÉL-INTERAKCIÓS KÖZPONT PROBLÉMAKERESŐ RENDSZER RENDELÉSIRÁNYÍTÁSI RENDSZER v VÁSÁRLÓCENTRIKUSSÁG SZEMÉLYES CÉLOK ÖSSZEHANGOLÁSA LEGJOBB GYAKORLAT MEGOSZTÁSA v v v v ELADÓK TÁRGYALÓKÉPESSÉGEI ÜGYFÉL- ÉS ÁGAZATI ISMERETEK TERMÉKVONAL ISMERETE ÜGYFÉL INFORMÁCIÓS VISSZAJELZÉSEI PORTFOLIÓTERVEZÉSI MODELLEK INTEGRÁLT RENDELÉSIRÁNYÍTÁSI MODELL VÁSÁRLÓCENTRIKUSSÁG SZEMÉLYES CÉLOK ÖSSZEHANGOLÁSA LEGJOBB GYAKORLAT MEGOSZTÁSA © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

MŰKÖDÉS: 3. AZ INNOVÁCIÓS MENEDSZMENT STRATÉGIAI TÉRKÉPE P É N Z Ü G Y

MŰKÖDÉS: 3. AZ INNOVÁCIÓS MENEDSZMENT STRATÉGIAI TÉRKÉPE P É N Z Ü G Y I TELJES ÉLETCIKLUSRA VONTAKOZÓ KÖLTSÉGEK KEZELÉSE NAGY TELJESÍTMÉNÍŰ TERMÉKEK LEHETŐSÉGEK FELISMERÉSE + F ÚJ TERMÉKRKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL v v VEVŐI IGÉBYEK FELMÉRÉSE ÚJ LEHETŐSÉGEK FELFEDEZÉSE ELSŐKÉNT A PIACRA LÉPÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSE v v v T NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA BRUTTÓ HASZON AZ ÚJ TERMÉKEKBŐL VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA MEGFELELŐ PROJEKTKOMBINÁCIÓ KIVÁLASZTÁSA ÉS KEZELÉSE TERMÉKEK ÚJ ALKALMAZHATÓSÁGA EGYÜTTMŰKÖDÉS KITERJESZTÉS ÚJ PIACOKRA TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS v v v TERMÉKMENEDZSMENT FEJLESZTÉSI SZINTEKEN ÁT FEJLESZTÉSI CIKLUSIDŐ CSÖKKENTÉSE FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE BEVEZETÉS v v v FELFUTÁSI IDŐ TERMELÉSI KÖLTSÉG, MINŐSÉG, CIKLUSIDŐ KEZDETI ELADÁSI CÉLOK ELÉRÉSE EMBERI TŐKE: TÖBB DISZCIPLINÁRA KITERJEDŐ TUDÁS INFORMÁCIÓS TŐKE: MEGFELELŐ TECHNOLÓGIA A PIAC FELDERÍTÉSÉRE, INTEGRÁLÁSÁRA, GYORS PIACRA LÉPÉSHEZ SZERVEZETI TŐKE: A KREATIVITÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ KULTÚRÁJA© FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

MŰKÖDÉS: 4. A SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK STRATÉGIAI TÉRKÉPE P É N Z Ü

MŰKÖDÉS: 4. A SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK STRATÉGIAI TÉRKÉPE P É N Z Ü G Y I ÜZLETI TEVÉKENYSÉGGEL JÁRÓ KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE + F VÁLJ VONZÓVÁ A KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALOMTUDATOS VÁSÁRLÓK, BEFEKTETŐK SZÁMÁRA PARTNER A KÖZÖSSÉGBEN KÖRNYEZET v v T NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA ENERGIA ÉS ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁS VÍZ- ÉS LEVEGŐ SZENNYEZÉS SZILÁRD HULLADÉK KIBOCSÁTÁSA TERMÉK HATÁSA A KÖRNYEZETRE FELELŐS ÁLLAMPOLGÁR EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG v v BIZTONSÁG EGÉSZSÉG FEKTESS AZ EMBERI TŐNYEZŐ NÖVELÉSÉBE FOGLALKOZTATÁS v v KÖZÖSSÉG KÜLÖNBÖZŐSÉG ELISMERÉSE MUNKANÉLKÜLIEK ÉS CSÖKKENT MUNKAKÉPESSSÉGÜEK FOGLALKOZTATÁSA TISZTA TECHNOLÓGIÁK v v KÖZÜSSÉGI PROGRAMOK SZÖVETSÉG KIALAKÍTÁSA NON-PROFIT SZERVEZETEKKEL TÁRSADALMI TUDATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG KULTÚRÁJA © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZETEVŐI • EMBERI TŐKE: v AZ ALKALMAZOTTAK KÉSZSÉGEI, TEHETSÉGE, TUDÁSA •

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZETEVŐI • EMBERI TŐKE: v AZ ALKALMAZOTTAK KÉSZSÉGEI, TEHETSÉGE, TUDÁSA • INFORMÁCIÓS TŐKE: v ADATBÁZISOK, INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, HÁLÓZATOK ÉS TECHNOLÓGIAI INFRASTRUKTÚRA • SZERVEZETI TŐKE: v KULTÚRA, VEZETÉS, ALKALMAZOTTI ÖSSZHANG, CSAPATMUNKA ÉS TUDÁSMENEDZSMENT Ø STRATÉGIAI MUNKAKÖRCSALÁDOK Ø STRATÉGIAI IT PORTFOLIÓK Ø SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ÜTEMTERVE © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

AZ EMBERI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK JELLEMZÉSI KERETEI P É N Z Ü G Y

AZ EMBERI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK JELLEMZÉSI KERETEI P É N Z Ü G Y I KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA T ÁR BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ESZKÖZKIHASZNÁLTSÁG JAVÍTÁSA MINŐSÉG ELÉRHETŐSÉG VÁLASZTÉK FUNKCIONALITÁS KISZOLGÁLÁS TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI ALAPFOLYAMATOK v TERMÉKET/ SZOLGÁLTATÁSOKAT ELŐÁLLÍTÓ ÉS LESZÁLLÍTÓ FOLYAMATOK ÖSSZHANG TEREMTÉS VEVŐI ÉRTÉK NÖVELÉSE KAPCSOLAT ÜGYFÉLMENEDZSMENT v VEVŐI ÉRTÉKET NÖVELŐ FOLYAMATOK PARTNERKAPCSOLAT ÚJ TERMÉK/ SZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK FOLYAMATA STRATÉGIAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ARCULAT SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK INNOVÁCIÓ v MÁRKA v KÖRNYEZET ÉS KÖZÖSSÉG JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FOLYAMATOK STRATÉGIAI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS MEGTEREMTÉSE EMBERI TŐKE + F NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA KÉSZSÉGEK TUDÁS ÉRTÉKEK© FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

AZ INFORMÁCIÓS TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK JELLEMZÉSI KERETEI P É N Z Ü G Y

AZ INFORMÁCIÓS TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK JELLEMZÉSI KERETEI P É N Z Ü G Y I KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ESZKÖZKIHASZNÁLTSÁG JAVÍTÁSA VEVŐI ÉRTÉK NÖVELÉSE VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA ÁR MINŐSÉG ELÉRHETŐSÉG VÁLASZTÉK FUNKCIONALITÁS KISZOLGÁLÁS TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI ALAPFOLYAMATOK v TERMÉKET/ SZOLGÁLTATÁSOKAT ELŐÁLLÍTÓ ÉS LESZÁLLÍTÓ FOLYAMATOK KAPCSOLAT ÜGYFÉLMENEDZSMENT v PARTNERKAPCSOLAT VEVŐI ÉRTÉKET NÖVELŐ FOLYAMATOK ARCULAT SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK INNOVÁCIÓ v MÁRKA ÚJ TERMÉK/ SZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK FOLYAMATA v KÖRNYEZET ÉS KÖZÖSSÉG JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FOLYAMATOK EMBERI TŐKE T + F ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE STRATÉGIAI IT-PORTFOLIÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS MEGTEREMTÉSE INFORMÁCIÓS TŐKE TRANZAKCIÓ-FELDOLGOZÁS ALKALMAZÁSOK ELEMZŐ ALKALMAZÁSOK TRANSZFORMÁCIÓS ALKALMAZÁSOK TECHNOLÓGIAI © INFRASTRUKTÚRA FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

A SZERVEZETI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK JELLEMZÉSI KERETEI P É N Z Ü G Y

A SZERVEZETI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK JELLEMZÉSI KERETEI P É N Z Ü G Y I KÖLTSÉGSTRUKTÚRA JAVÍTÁSA NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK KITERJESZTÉSE ESZKÖZKIHASZNÁLTSÁG JAVÍTÁSA VEVŐI ÉRTÉK NÖVELÉSE VEVŐI ÉRTÉK- ELŐIRÁNYZAT V E V Ő I M Ű K Ö D É S I HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK TERMELÉKENYSÉGI STRATÉGIA ÁR MINŐSÉG ELÉRHETŐSÉG VÁLASZTÉK FUNKCIONALITÁS KISZOLGÁLÁS TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI ALAPFOLYAMATOK v TERMÉKET/ SZOLGÁLTATÁSOKAT ELŐÁLLÍTÓ ÉS LESZÁLLÍTÓ FOLYAMATOK KAPCSOLAT ÜGYFÉLMENEDZSMENT v PARTNERKAPCSOLAT VEVŐI ÉRTÉKET NÖVELŐ FOLYAMATOK ARCULAT SZABÁLYOZÁSI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOK INNOVÁCIÓ v MÁRKA ÚJ TERMÉK/ SZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK FOLYAMATA v KÖRNYEZET ÉS KÖZÖSSÉG JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FOLYAMATOK EMBERI TŐKE INFORMÁCIÓS TŐKE T + F ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE KULTÚRA SZERVEZETI VÁLTOZÁS ÜTEMTERVE VEZETÉS SZERVEZETI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS MEGTEREMTÉSE ÖSSZHANG TEAMMUNKA © FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé? – PANEM 2005.

AZ EMBERI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 2. A KÉPESSÉGPROFIL MEGHATÁROZÁSA 4. AZ EMBERI TŐKE FEJLESZTÉSI

AZ EMBERI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 2. A KÉPESSÉGPROFIL MEGHATÁROZÁSA 4. AZ EMBERI TŐKE FEJLESZTÉSI PROGRAMJA JELENTÉS AZ EMBERI TŐKE RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 1. STRATÉGIAI MUNKAKÖRCSALÁDOK AZONOSÍTÁSA 3. A STRATÉGIAI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS FELMÉRÉSE ©

A STRATÉGAI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS EMBERI TŐKE PORTFOLIÓJA SZERVEZETI TŐKE KULTÚRA VEZETÉS INFORMÁCIÓS

A STRATÉGAI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS EMBERI TŐKE PORTFOLIÓJA SZERVEZETI TŐKE KULTÚRA VEZETÉS INFORMÁCIÓS TÓKE PORTFOLIÓJA ÖSSZHANG TEAMMUNKA INFORMÁCIÓS TŐKE PORTFOLIÓJA A STRATÉGIAI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ESZKÖZ STRATÉGIAI CÉL MÉRŐSZÁM CÉLÉRTÉK AKTIÁLIS ÉRTÉK EMBERI TŐKE PORTFOLIÓJA: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÉS A SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK KÖZÖTTI RÉSEK FELISMERÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A STRATÉGIAI MUNKAKÖRCSALÁDOKBAN STRATÉGIAI MUNKAKÖR RENDELKEZÉSR E ÁLLÁSA 75% 65% VEZETÉS: MINDEN SZINTEN OLYAN VEZETŐ KINEVELÉSE, AKIK A SZERVEZETET A STRATÉGIA IRÁNYÁBA MOZGÓSÍTJÁK VEZETÉSI RÉS 90% 92% KULTÚRA: A STRATÉGI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MISSZIÓ, VIZIÓ ÉS ALAPVETŐ ÉRTÉKEK MEGISMERÉSE ÉS AZONOSULÁS AZOKKAL AZ ELÉRT ALAPVETŐ ÉRTÉKEK 80% 52% © MINŐ SÍTÉS

KÉPESSÉGPROFIL-MODELL MUNKAKÖR SPECIFIKUS TUDÁS AMELY ANNAK HATÉKONY ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDÁS KÉPESSÉGEK A MUNKAKÖRRE JELLEMZŐ

KÉPESSÉGPROFIL-MODELL MUNKAKÖR SPECIFIKUS TUDÁS AMELY ANNAK HATÉKONY ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDÁS KÉPESSÉGEK A MUNKAKÖRRE JELLEMZŐ KÉSZSÉGEK, AMELYEK A SZEREP HATÉKONY ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGESEK ÉRTÉKEK A MUNKAKÖR HATÉKONY BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS ÉRTÉKEK ÉS MAGATARTÁS ©

© VEZETŐI SZÁMVITEL PÉLDÁK A STRATÉGIAI TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

© VEZETŐI SZÁMVITEL PÉLDÁK A STRATÉGIAI TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

Example of a Rural Hospital Strategy Map Learning & Growth Internal Processes Customer Financial

Example of a Rural Hospital Strategy Map Learning & Growth Internal Processes Customer Financial VEZETŐI SZÁMVITEL ©

What are Scorecard Views? ©

What are Scorecard Views? ©

Airline Scorecard Parameters Strategy Map Strategic Theme: Operating Efficiency Financial Profits and RONA Grow

Airline Scorecard Parameters Strategy Map Strategic Theme: Operating Efficiency Financial Profits and RONA Grow Revenues Customer Fewer planes Objectives: What the strategy is trying to achieve Measures: How success or failure is monitored Attract & Retain More Customers On-time Service Targets: The level of performance or rate of improvement needed Initiatives: Key action programs required to achieve targets Lowest prices Objectives Internal Fast ground turnaround • Fast ground turnaround Measures Targets • On Ground Time • On-Time • 30 Minutes • 90% Initiatives • Cycle time optimization Departure Learning Ground crew alignment © Wagner, 2003

A Continental Temic Budapest stratégiai térképe © Ø http: //zeus. bke. hu/oktatas/szakirany/mkir/2007/Continental%20 TEMIC_ea_2007. pdf

A Continental Temic Budapest stratégiai térképe © Ø http: //zeus. bke. hu/oktatas/szakirany/mkir/2007/Continental%20 TEMIC_ea_2007. pdf

Ø http: //zeus. bke. hu/oktatas/szakirany/mkir/2007/Continental%20 TEMIC_ea_2007. pdf ©

Ø http: //zeus. bke. hu/oktatas/szakirany/mkir/2007/Continental%20 TEMIC_ea_2007. pdf ©

© Ø http: //zeus. bke. hu/oktatas/szakirany/mkir/2007/Continental%20 TEMIC_ea_2007. pdf

© Ø http: //zeus. bke. hu/oktatas/szakirany/mkir/2007/Continental%20 TEMIC_ea_2007. pdf

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! ©

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! ©