Vet vi lrare vad som hnder p andra

  • Slides: 8
Download presentation
Vet vi lärare vad som händer på andra sidan? l Grundskolan – gymnasiet –

Vet vi lärare vad som händer på andra sidan? l Grundskolan – gymnasiet – Högskolan Bråkräkning och ekvationslösning l Elevernas tid upplevs som mer begränsad l Poänggivande projektuppgifter på högskolan

Hur får vi fler att läsa teknik och naturvetenskap? l Intresset måste väckas på

Hur får vi fler att läsa teknik och naturvetenskap? l Intresset måste väckas på lägre stadier l Bättre naturvetenskaplig kompetens på grundskolan l Matematikdidaktik och NO-didaktik viktig l Utveckla datorintresset till naturvetenskaps intresse l Tvätta bort MVG-stämpeln l Projektarbete i gymnasieskolan – – ambassadörer för NV och TE i grundskolan i samarbete med högskolan

Hur tar vi emot nybörjarstudenterna vid högskolan? l Mer lektionsundervisning i de första kurserna

Hur tar vi emot nybörjarstudenterna vid högskolan? l Mer lektionsundervisning i de första kurserna l Studenterna har svårt att jobba på egen hand l Vi förutsätter att de är intresserade l Preparandvecka l Frivillig sommarkurs l Eget förberedelsehäfte l Mer tips om studieteknik vore önskvärt

Hur väljer eleverna matematikkurser? l Eleverna väljer taktiskt l Tradition på skolan styr

Hur väljer eleverna matematikkurser? l Eleverna väljer taktiskt l Tradition på skolan styr

Skillnad på undervisningen idag och för tio år sedan? l Räknaren som numera är

Skillnad på undervisningen idag och för tio år sedan? l Räknaren som numera är grafisk används flitigare l Det är lättare att få MVG nu än för tio år sedan l Mindre undervisningstid nu l Tentamen sker nu på flera olika sätt l Många elever saknar tålamod

Hur undervisar gymnasielärare? l Läromedelsbundet l Vissa elever läser enbart till slutprovet l Miniräknare

Hur undervisar gymnasielärare? l Läromedelsbundet l Vissa elever läser enbart till slutprovet l Miniräknare används för mycket och på fel sätt l Det är oftast betygen som ligger i fokus och inte kunskaperna

Miniräknarproblematik l Svårt att räkna i huvudet, man blir bunden vid räknaren l Miniräknaren

Miniräknarproblematik l Svårt att räkna i huvudet, man blir bunden vid räknaren l Miniräknaren kan minska förståelsen samtidigt som räknaren tillför mycket intressant l Numerisk matematik har fått större betydelse inom ingenjörsvetenskapen

Samarbete l Matematikkartor l Populärvetenskapliga föreläsningar l NTI-gymnasiet APU l Matematikdialoger l Projektarbete l

Samarbete l Matematikkartor l Populärvetenskapliga föreläsningar l NTI-gymnasiet APU l Matematikdialoger l Projektarbete l Fler träffar