Vesna Pogaj Hadi Frazeologija Terminologija 1 l frazeologija

  • Slides: 12
Download presentation
Vesna Požgaj Hadži Frazeologija

Vesna Požgaj Hadži Frazeologija

Terminologija (1) l frazeologija l l dio znanosti o jeziku koji proučava frazeme ukupnost

Terminologija (1) l frazeologija l l dio znanosti o jeziku koji proučava frazeme ukupnost frazema određenoga jezika § l frazeologija hrvatskoga, slovenskoga. . . jezika Lingvistička disciplina postaje u 20. st.

Terminologija (2) l frazem (frazeologizam) § Posebna jezična jedinica sastavljena od više članova od

Terminologija (2) l frazem (frazeologizam) § Posebna jezična jedinica sastavljena od više članova od kojih najmanje dva imaju oblik autosemantičkih riječi; u govoru se reproducira kao gotova tvorevina, a po značenju je zatvorena, idiomatska i/ili stabilna. (J. Melvinger) § Jedinice značenjskoga karaktera koje se kao cjelina reproduciraju u govornom aktu raspolažući dvjema punoznačnim riječima od kojih barem jedna upućuje na semantičku pretvorbu; imaju sposobnost uklapanja u kontekst i vrše sintaktičku ulogu u rečenici. (J. Matešić) § Iz definicije proizlazi: pojavljuju se u gotovu obliku; formalno ustrojstvo; idiomatičnost, uklapanje u kontekst

Terminologija (3) l Frazem (frazeologizam) § Višečlane jezične jedinice koje se u govornom aktu

Terminologija (3) l Frazem (frazeologizam) § Višečlane jezične jedinice koje se u govornom aktu uvijek reproduciraju kao cjelina. (M. Samardžija) § Ustaljene sveze riječi koje se upotrebljavaju u gotovu obliku, a ne stvaraju se u tijeku goovornog procesa, i kod kojih je bar jedna sastavnica promijenila značenje, tako da značenje frazema ne odgovara zbroju značenja njegovih sastavnica. Među važnim odrednicama frazema jesu i njihova ekspresivnost, slikovitost i konotativnost. (Menac-Fink Arsovski-Venturin)

Karakteristike frazema l l Postojana veza Najmanje dva leksema Posebno značenja Aktualiziranje u svim

Karakteristike frazema l l Postojana veza Najmanje dva leksema Posebno značenja Aktualiziranje u svim sintaktičkim funkcijama l l Reprodukcija u unaprijed zadanu obliku Cjelovitost, stabilnost, neraščlanjivost, određeni redoslijed

Karakteristike frazema l Primjeri: l dati rog za svijeću; gdje je bog rekao laku

Karakteristike frazema l Primjeri: l dati rog za svijeću; gdje je bog rekao laku noć l ostaviti na cjedilu; borba prsa o prsa l slika i prilika; Jovo nanovo l čovjek od riječi (besjede); vrag (đavo) bi ga znao l gdje je bo (vrag) rekao laku noć; praviti se Tošo (Englez) l za inat (dišpet), otići na bubanj (doboš) l obećavati zlatna brda; obećavati brda i doline l primiti/primati k srcu; objesiti/vješati na veliko zvono l dati košaru komu i dobiti (primiti) košaru od koga l u dobar čas – u zao čas l. . .

Frazeološka sveza : slobodna sveza l Svaka sastavnica zadržava svoje značenje, pa značenje cijele

Frazeološka sveza : slobodna sveza l Svaka sastavnica zadržava svoje značenje, pa značenje cijele sveze predstavlja zbroj odnosno kombinaciju tih pojedinačnih značenja § § l čitati knjigu desna ruka, oprati uši Frazeološka sveza (frazem) l Promjena odnosno gubitak značenja svih ili nekih sastavnica (bar jedne od njih) pa značenje cijele sveze ne proistječe iz značenja pojedinih sastavnica. Te su sveze gotove, cjelovite jedinice; ne nastaju u govornome aktu već su unaprijed zadanje; govornik ne bira sastavnice već gotovu svezu § § sve u šesnaest desna ruka, oprati uši

Podrijetlo frazema l Nacionalni l l davati šakom i kapom; vedriti i oblačiti; kud

Podrijetlo frazema l Nacionalni l l davati šakom i kapom; vedriti i oblačiti; kud puklo da puklo, čekati kao ozebao sunce, bacati drvlje i kamenje, ženska glava, na vrbi svirala. . . Posuđeni l alfa i omega, nositi svoj križ, začarani krug, pitanje života i smrti, željezna zavjesa, bura u čaši vode. . .

Odakle dolaze frazemi l Književna i druga djela § l Prevedeni s drugih jezika

Odakle dolaze frazemi l Književna i druga djela § l Prevedeni s drugih jezika § l čardak ni na nebu ni na zemlji, ; Bože mili, čuda velikoga; Ero s onoga svijeta. . . Iz različitih znanosti § l ukroćena goropadnica, božanska komedija, vitez tužna lika. . . Iz narodne književnosti § l tko bi gori, eto je doli; o lijepa, o draga, o slatka slobodo. . . svoditi na zajednički nazivnik; svirati prvu violinu; igrati sporednu ulogu; niski udarac; baciti sidro. . . Iz različitih žargona § držati banku; staviti sve na jednu kartu; dobiti topa; to je za pet. . .

Oblik frazema l Fonetska riječ § l Skup riječi l Neovisnog tipa § l

Oblik frazema l Fonetska riječ § l Skup riječi l Neovisnog tipa § l živ i zdrav; kruh i sol; ni pet ni šest. . . Ovisnoga tipa § l Bez daljnjega; ispod časti; ni za lijek; za pod zub; za dlaku. . . glavni zgoditak; skuhati kašu; otac obitelji; željan slave; krivo gledati Rečenica § § duša boli; vrag ne da mira komu; to nije mačji kašalj Dođoše divlji i istjeraše pitome; kaži Jakovu, a on će svakomu. . .

Stil frazema l Neutralna frezeologija § l Razgovorni stil § l Praviti se Tošo;

Stil frazema l Neutralna frezeologija § l Razgovorni stil § l Praviti se Tošo; kud puklo, da puklo; Martin u Zagreb – Martin iz Zagreba. . . Vulgarni stil § l Od riječi do riječi; od jutra do mraka. . . Začepiti gubicu; otegnuti papke; kučkin sin; boli me đon. . . Dodatna konotativna značenja § svaka mu čast; naše gore list; imati debelu kožu; sjediti na dvije stolice; neće grom u koprive; glavom i bradom; položiti na oltar domovine; preseliti se u vječnost. . .

Teme l l l l Frazeološka sinonimija, autonimija Posuđeno u frazeologiji Frazeologija u leksikografiji

Teme l l l l Frazeološka sinonimija, autonimija Posuđeno u frazeologiji Frazeologija u leksikografiji Frazeologija u književnosti Frazemi u različitim diskursima Smiješno u frazeologiji Nove pojave § l . . . posuđivanje iz stranih jezika, dijalekata. . .