Verslavingsproblematiek cannabis CANNABIS EN VERSLAVING FEITEN EN MISVERSTANDEN

  • Slides: 10
Download presentation
Verslavingsproblematiek: cannabis CANNABIS EN VERSLAVING: FEITEN EN MISVERSTANDEN RAYMOND NIESINK MARGRIET VAN LAAR

Verslavingsproblematiek: cannabis CANNABIS EN VERSLAVING: FEITEN EN MISVERSTANDEN RAYMOND NIESINK MARGRIET VAN LAAR

Inleiding In hoeverre is cannabis een verslavende drug? Vroeger: cannabisverslaving bestaat niet of komt

Inleiding In hoeverre is cannabis een verslavende drug? Vroeger: cannabisverslaving bestaat niet of komt nauwelijks voor Probleem wordt sterk onderschat Toename in de vraag naar behandeling van problemen met cannabis

Gebruik Cannabis is de meest gebruikte illegale drug Experimenteel en recreatief gebruik Laatste onderzoek:

Gebruik Cannabis is de meest gebruikte illegale drug Experimenteel en recreatief gebruik Laatste onderzoek: 360. 000 gebruikers (Nederland) -> schatting aan lage kant (? ) -> Ondervertegenwoordigde groepen: heroïneverslaafden, zwerfjongeren, frequente bezoekers coffeeshops Aantal gebruikers zegt weinig over het probleemgebruik van cannabis

Problematisch gebruik Gezondheids-, emotionele, gedragsmatige, sociale en juridische problemen Diagnostisch and statistical manual of

Problematisch gebruik Gezondheids-, emotionele, gedragsmatige, sociale en juridische problemen Diagnostisch and statistical manual of mental disorders (DSM-IV): Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen * niet het woord ‘verslaving’ * wel is er sprake van stoornissen in het gebruik van middelen, waarbij het gaat om misbruik (‘abuse’) en afhankelijkheid (‘dependence’) NEMESIS-1 & NEMESIS-2: grootschalige studie naar de psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking (18 t. e. m. 64 jaar)

Hulpvraag Primair probleem = het middel dat grootste probleem veroorzaakt Secundair probleem = ander(e)

Hulpvraag Primair probleem = het middel dat grootste probleem veroorzaakt Secundair probleem = ander(e) middel(en) Jongeren komen meestal niet uit zichzelf Gevolg hulpvraag: drang door familie, vrienden, school, jeugdzorg of de kinderrechter Piek risico cannabisafhankelijkheid: 17 jaar (zeer jong!) Reden stijging hulpvraag? * toename probleemgebruikers * verbeterd hulpaanbod * sneller doorverwijzen door de eerste lijn * groeiende bewustwording van de risico’s van cannabis

Onderzoek naar cannabisafhankelijkheid Jaren ‘ 60 en ‘ 70: cannabis is niet verslavend want

Onderzoek naar cannabisafhankelijkheid Jaren ‘ 60 en ‘ 70: cannabis is niet verslavend want stoppen na intensief gebruik leidt nauwelijks tot ontwenningsverschijnselen Nu: cannabis levert wel lichamelijke ontwenningsverschijnselen en gewenning Dierexperimenteel onderzoek Onderzoek in de mens Neurobiologie

Nederwiet: veel THC en weinig CBD THC = tetrahydrocannabinol: een psychoactieve stof die voorkomt

Nederwiet: veel THC en weinig CBD THC = tetrahydrocannabinol: een psychoactieve stof die voorkomt in cannabis * snellere en hogere concentraties in hersenen * THC-gehalte 2 x zo hoog dan in traditioneel geïmporteerde wiet CBD = cannabidiol: niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis * volledig ander effect en andere werking lichaam * gaat een aantal ongewenste effecten van THC tegen Veel THC/weinig CBD: hoger risico schizofrenie en hoger risico verslaving gehalte moet gelijk zijn

Besluit Geen stijging in cannabisgebruik Geen stijging in cannabisafhankelijkheid Vraag naar hulp (behandeling) door

Besluit Geen stijging in cannabisgebruik Geen stijging in cannabisafhankelijkheid Vraag naar hulp (behandeling) door problemen van cannabisgebruik is wel sterk gestegen(!) * meer last van symptomen van de verslaving dan vroeger * veranderde samenstelling van cannabis Cannabisafhankelijk bestaat (vroeger niet!) Preventie: ontmoedigen van cannabisgebruik onder jongeren Hoe later men begint met blowen, des te geringer het risico om verslaafd te raken.

Uitzicht cannabis… Referentie: Raymond, N. & Van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten

Uitzicht cannabis… Referentie: Raymond, N. & Van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden. Verslaving, 4, 84 -96. Doi 10. 1007/s 12501 -010 -0703 -8 Powerpoint gemaakt door Floor Brackevelt, student 1 ste jaar toegepaste psychologie, Katho Kortrijk.