Versaillesk konference 11 1918 v 11 00 hod

  • Slides: 29
Download presentation
 • Versailleská konference

• Versailleská konference

 • 11. 1918 v 11: 00 hod. Německo podepsalo v Compiegne smlouvu o

• 11. 1918 v 11: 00 hod. Německo podepsalo v Compiegne smlouvu o příměří • První světová válka skončila vítězstvím Dohody (díky ekonomické a vojenské převaze) • Válka zasáhla do všech oblastí lidského života a způsobila hluboké změny společenské, ekonomické, politické, . . . • Změnila mapu světa a předurčila další vývoj 20. století • Ekonomickým vítězem války se staly Spojené státy (na válce nejvíce vydělaly a nebyly válkou zasaženy), význam Evropy se zmenšil, libru nahradil dolar

Územní změny • Zanikly čtyři monarchistické říše: Rakousko-Uhersko, německé císařství, turecká osmanská říše a

Územní změny • Zanikly čtyři monarchistické říše: Rakousko-Uhersko, německé císařství, turecká osmanská říše a carské Rusko • Rakousko-Uhersko se rozpadlo na sedm států: • Nástupnické státy: Rakousko, Maďarsko, Československo, Jugoslávie, Polsko • Ostatní území připadlo Rumunsku a Itálii

 • Z Ruska se vyčlenily samostatné Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko • Obnovené Polsko

• Z Ruska se vyčlenily samostatné Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko • Obnovené Polsko (zaniklo v 18. stol. ) vzniklo na bývalém území Německa, Rakouska-Uherska a Ruska (zvláštní statut město Gdaňsk) • Německo ztratilo význam i své kolonie • V Rusku vypukla bolševická revoluce a napsala se první kapitola tragického experimentu s komunismem

Rozdělené Polsko

Rozdělené Polsko

Woodrow Wilson • Americký prezident • Velký vliv na poválečné uspořádání Evropy • Již

Woodrow Wilson • Americký prezident • Velký vliv na poválečné uspořádání Evropy • Již 8. 1. 1918 předložil svůj mírový program v čtrnácti bodech- zde formuloval požadavky, z nichž mnohé se po válce realizovaly, • Např. bod 10: autonomii pro národy podunajské monarchie (zde se ve skutečnosti vyvinula až k samostatnosti)

Versailleská konference • Mírová jednání 1919 • Hlavní slovo a rozhodování- USA (prezident Wilson),

Versailleská konference • Mírová jednání 1919 • Hlavní slovo a rozhodování- USA (prezident Wilson), Británie (premiér David Lloyd George), Francie (Georges Clemenceau) • Malé státy neměly na rozhodování vliv /Rusko nebylo zastoupeno • V Evropě válkou nejvíce získala Francie • Mírové podmínky byly pro poražené velmi tvrdé- velké územní ztráty+vysoké válečné kontribuce • Poraženým státům se mírové podmínky zdály nespravedlivé a toužily po odplatě

„velká čtyřka“- zástupci Velké Británie, Francie, Itálie a USA

„velká čtyřka“- zástupci Velké Británie, Francie, Itálie a USA

Zrcadlový sál ve Versailles

Zrcadlový sál ve Versailles

Německo • Ztratilo 13% z předválečného území a 10% obyvatelstva (Alsasko, Lotrinsko Francii, část

Německo • Ztratilo 13% z předválečného území a 10% obyvatelstva (Alsasko, Lotrinsko Francii, část Šlesvicka Dánsku, Hlučínsko Československu, Poznaňsko Polsku) a všechny kolonie • Sársko na 15 let pod správu Společnosti národů • Vojenská omezení: levý břeh Rýna 15 let okupován Dohodou, pravý břeh Rýna do hloubky 5 O km demilitarizován, zrušena všeobecná branná povinnost, tonáž válečného loďstva omezena, armáda zredukována, zákaz ponorek, tanků, vzducholodí, dělostřelectva • Jako viník rozpoutání války mělo Německo zaplatit velmi vysoké reparace

Územní ztráty Německa po válce

Územní ztráty Německa po válce

Afrika po válce

Afrika po válce

tečky: demilitarizovaná území

tečky: demilitarizovaná území

 • Postupně byly podepsány mírové smlouvy se spojenci Německa (Rakouskem, Tureckem, Bulharskem a

• Postupně byly podepsány mírové smlouvy se spojenci Německa (Rakouskem, Tureckem, Bulharskem a Maďarskem) • Řada současníků versaillský systém kritizovala- příliš těžké podmínky pro Německo (anexe, kontribuce) a nevyřešena otázka národnostních menšin • francouzský maršál Foch: „Tohle není mír, to je příměří na 20 let“ • Obsahoval zárodky budoucích sporů

Malá Dohoda: • spojenecké smlouvy mezi Československem, Jugoslávií a Rumunskem • Státy dohody spojovala

Malá Dohoda: • spojenecké smlouvy mezi Československem, Jugoslávií a Rumunskem • Státy dohody spojovala obava z revizionistických snah Habsburků a rozpínavosti Německa a Itálie • Orientovaly se na Francii

Washigtonská mírová konference • 1921 - 1922 • Měla zajistit rovnováhu na Dálném východě

Washigtonská mírová konference • 1921 - 1922 • Měla zajistit rovnováhu na Dálném východě a Tichomoří do 1936 • Ve skutečnosti porušena za 10 let japonskou agresí

Vznik Společnosti národů • Cíl: udržení míru a bezpečnosti ve světě • Zakládajících- 45

Vznik Společnosti národů • Cíl: udržení míru a bezpečnosti ve světě • Zakládajících- 45 států, první mezinárodní organizace • iniciativa prezidenta Wilsona, USA se však členem nestaly pro odpor v Kongresu • Sídlo: Ženeva • Záruku světového míru nenaplnila- nedokázala účinně zasáhnout proti státům, které porušovaly mezinárodní právo

První zasedání Společnosti národů 1920

První zasedání Společnosti národů 1920

 • Po válce • hospodářský rozvrat a společenská krize • Všeobecný nedostatek (zejména

• Po válce • hospodářský rozvrat a společenská krize • Všeobecný nedostatek (zejména potravin) zasáhl nejvíce poražené zeměnespokojenost, sociální napětí, někde revoluční vření • Nejradikálnější situace Maďarsko (1921 se pokusil Karel Habsburský vrátit na trůn) a Německo 1918/19: svržen císař Vilém II. , pokus o socialistickou revoluci podle sovětského vzoru- potlačen • 6. 2. 1919 - Německo vyhlášeno republikou (tzv. Výmarská- 1919 -1933)

Vyhlášení německé republiky

Vyhlášení německé republiky

Leden 1918 – prosinec 1920 - pandemie tzv španělské chřipky, odhaduje se 50 -100

Leden 1918 – prosinec 1920 - pandemie tzv španělské chřipky, odhaduje se 50 -100 milionů obětí (3 -5% světové populace), zatím jedna z nejfatálnějších epidemií, souvislost s válkou –podvýživa, zhoršené hygienické podmínky