Verplaatsen wij lasten veilig Aanpassing opleiding SOG opleiding

  • Slides: 15
Download presentation
Verplaatsen wij lasten veilig? Aanpassing opleiding SOG opleiding Verplaatsen van Lasten SSVV Bijeenkomst 28

Verplaatsen wij lasten veilig? Aanpassing opleiding SOG opleiding Verplaatsen van Lasten SSVV Bijeenkomst 28 januari 2016 Waarborgcommissie Verplaatsen van Lasten

Verplaatsen wij lasten veilig? 1 Incidenten (met het verplaatsen van lasten) 2 Verticaal en

Verplaatsen wij lasten veilig? 1 Incidenten (met het verplaatsen van lasten) 2 Verticaal en horizontaal transport 3 Opleiding verplaatsen van lasten 4 Opleiding hijsbegeleider 5 Discrepanties opleidingen 6 Maatregelen om lasten (veiliger) te verplaatsen 7 Aanpassingen opleiding 8 Planning invoering verplaatsen van lasten “nieuwe stijl”

INCIDENTEN (archief Cofely West Industrie) Medewerker raakt met arm bekneld tussen een afsluiter en

INCIDENTEN (archief Cofely West Industrie) Medewerker raakt met arm bekneld tussen een afsluiter en een stalen balk Leidingdeel valt door afgesneden strop op been van medewerker Pomp 1, 5 ton valt tijdens het transport met een heftruck Silencer valt tijdens “staarten” door afgesneden strop

VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT Medewerkers moeten specifieke kennis en kunde hebben, gerelateerd aan de

VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT Medewerkers moeten specifieke kennis en kunde hebben, gerelateerd aan de uit te voeren risicovolle taken of werkzaamheden (in een risicovolle omgeving) Beschikbare opleidingen (gereguleerd voor de industrie): • Verplaatsen van lasten • Hijsbegeleider (rigger)

OPLEIDING ”VERPLAATSEN VAN LASTEN” Medewerkers van Cofely die lasten moeten verplaatsen met behulp van

OPLEIDING ”VERPLAATSEN VAN LASTEN” Medewerkers van Cofely die lasten moeten verplaatsen met behulp van hijsgereedschap, mogen dit alleen doen als zijn in het bezit zijn van een geldig diploma ”Verplaatsen van lasten” uit de SSVV opleidingengids. Het leerdoel van deze opleiding: Op een juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan en verplaatsen. Naast theorie over basisbegrippen, wetgeving, armsignalen, hijsgereedschappen, krijgt de kandidaat een praktijk oefening in: het veilig aanslaan en verplaatsen van een afsluiter, blindplaat en pijpstuk op simulatiestand

OPLEIDING ”HIJSBEGELEIDER (RIGGER)” Kraanbedrijven, hebben naast de machinisten veelal medewerkers in dienst die opgeleid

OPLEIDING ”HIJSBEGELEIDER (RIGGER)” Kraanbedrijven, hebben naast de machinisten veelal medewerkers in dienst die opgeleid zijn als hijsbegeleider, ook wel “rigger” genoemd. Vakbekwaamheidsprofiel van de hijsbegeleider is door Werkkamer 4: “Vakbekwaamheid Machinist Verticaal Transport” van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) uitgewerkt in eindtermen voor zowel het theorie gedeelte als voor het praktijkgedeelte. Hijsbegeleider is een werknemer die regelmatig lasten aanslaat, begeleidt en machinisten assisteert. Tevens kan deze medewerker zelfstandig takelwerkzaamheden en (aanvangs)controle van hijs- en hefgereedschappen uitvoeren

DISCREPANTIES TUSSEN ”VERPLAATSEN VAN LASTEN” EN ”HIJSBEGELEIDER (RIGGER)” Eind – en toetstermen van de

DISCREPANTIES TUSSEN ”VERPLAATSEN VAN LASTEN” EN ”HIJSBEGELEIDER (RIGGER)” Eind – en toetstermen van de verschillende opleidingen vertonen discrepanties (aanleiding om de inzet van een medewerker met alleen VVL te bepreken!) Criteria bij hijswerkzaamheden voor de inzet van een rigger: • aankoppelen of plaatsen van last uit het zicht van de kraanmachinist; • communicatie met kraanmachinist met behulp van een portofoon; • inzet meerdere kranen (bijvoorbeeld bij “staarten” waarbij een last van verticale in horizontale stand wordt gebracht); • hijsplan noodzakelijk; • verplaatsen lasten van relatief grote omvang (volume en vorm zoals tanks, vaten, e. d. ); • verwijderen (complexe) onderdelen uit een installatie.

MAATREGELEN OM LASTEN VEILIG(ER) TE VERPLAATSEN q Tijdens een VOMI contractor bijeenkomst in januari

MAATREGELEN OM LASTEN VEILIG(ER) TE VERPLAATSEN q Tijdens een VOMI contractor bijeenkomst in januari 2015 besloten dat de opleiding voor het verplaatsen van lasten afgestemd moet worden op de praktijk q Binnen de SSVV een nieuwe waarborgcommissie ingesteld voor specifiek de opleiding verplaatsen van lasten q Waarborgcommissie heeft zich bezig gehouden met het toetsen van de bestaande opleiding VVL aan de inzet van de medewerkers in de praktijk q Waarborgcommissie heeft vastgesteld dat de opleiding VVL aangepast moet worden aan de praktijk en dat een aanvullende opleiding noodzakelijk is voor de handelingen in de praktijk die niet afgedekt worden door de eindtermen van de bestaande opleiding

MAATREGELEN OM LASTEN VEILIG(ER) TE VERPLAATSEN VANAF 1 JULI 2016 KUNNEN MEDEWERKERS: een opleiding

MAATREGELEN OM LASTEN VEILIG(ER) TE VERPLAATSEN VANAF 1 JULI 2016 KUNNEN MEDEWERKERS: een opleiding VVL (Verplaatsen van Lasten) volgen als zij op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria lasten zelfstandig aanslaan en verplaatsen. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipment zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang die enkel verplaatst kunnen worden met hijsgereedschap. een opleiding BVL (Begeleiden van Lasten) volgen als zij naast de taken genoemd bij VVL lasten begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel welke door een derde wordt bediend.

AANPASSINGEN OPLEIDING q Eindtermen theorie uitgebreid en aangepast q Opdrachten: § VVL - Leidingdeel,

AANPASSINGEN OPLEIDING q Eindtermen theorie uitgebreid en aangepast q Opdrachten: § VVL - Leidingdeel, veiligheidsklep en afsluiter m. b. v. hijsmaterieel handmatig verplaatsen in een constructie (loopkat, balkenklem, stroppen, tirfor, rateltakel, …. ) en positioneren § BVL aanvullend – Blok van ± 3500 kg omhoog tillen en begeleiden “blind” hijsen q VVL en BVL zijn 2 aparte opleidingen; BVL overkoepelt VVL q Materieel: • Constructie 7000 x 3000 • Veiligheidsklep • Afsluiter • Leidingdeel Extra voor BVL: • Blok min. 3500 kg • Wegafzettingen • Object tbv “blind” hijsen • Portofoons • Kraan (machinist) min. 30 tonmeter

AANPASSINGEN OPLEIDING q Eisen aan opleiding: § VVL – duur opleiding incl. examen 2

AANPASSINGEN OPLEIDING q Eisen aan opleiding: § VVL – duur opleiding incl. examen 2 dagen § BVL – duur opleiding incl. examen 3 dagen q Eisen aan cursusmateriaal: § Dictaat moet voldoen aan eindtermen § Toetsing dictaat door WBC q Eisen aan opleider: § Minimaal 1 jaar ervaring in industriële omgeving met het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden (aantoonbaar op cv) § Geldig diploma VVL of BVL / Hijsbegeleider TCVT § Minimaal 5 jaar in bezit B-VCA of VOL-VCA § Opleiderstraining (kan intern) § Bekendheid met materieel en gebruiksaanwijzingen

AANPASSINGEN OPLEIDING

AANPASSINGEN OPLEIDING

AANPASSINGEN OPLEIDING Aandachtspunten bij het VVL frame: q Het frame is géén hijsconstructie §

AANPASSINGEN OPLEIDING Aandachtspunten bij het VVL frame: q Het frame is géén hijsconstructie § Hijsconstructies moeten periodiek worden gekeurd q Het frame moet voldoen aan NEN-EN 1090 -1 § Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen q Berekeningen en tekening voor de vervaardiging worden ter beschikking gesteld door SSVV § Constructie moet geleverd worden met CE markering § Prestatieverklaring van de fabrikant § Gebruiksaanwijzing q Raming kosten vervaardiging frame incl. conservering: € 7000, =

PLANNING INVOERING VERPLAATSEN VAN LASTEN NIEUWE STIJL q Vanaf 1 april berekening, tekening, uitvoeringsvoorschriften,

PLANNING INVOERING VERPLAATSEN VAN LASTEN NIEUWE STIJL q Vanaf 1 april berekening, tekening, uitvoeringsvoorschriften, …. definitief q Vanaf 1 juli 2016 opleiding en examens volgens VVL & BVL nieuwe stijl q SSVV diploma’s VVL blijven erkend tot de vervaldatum q Diploma’s equivalent aan BVL ter beoordeling aan WBC voorleggen