VernonDavid Importana etapei preliminare a procedurii arbitrale 06

  • Slides: 13
Download presentation
Vernon|David Importanţa etapei preliminare a procedurii arbitrale 06 decembrie 2019 Chişinău Address: 49 Alexandru

Vernon|David Importanţa etapei preliminare a procedurii arbitrale 06 decembrie 2019 Chişinău Address: 49 Alexandru cel Bun St. 3 rd Floor, MD-2012 Chisinau, Moldova Telephone: +373 (0) 22 26 09 22 Facsimile: +373 (0) 22 21 04 45 E-mail: [email protected]legal. com Web Site: www. vdalegal. com

Principiile de bază ale arbitrajului Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire

Principiile de bază ale arbitrajului Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj Articolul 4. Principiile de bază ale arbitrajului sînt: a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale omului; b) legalitatea; c) libertatea convenţiilor în arbitraj; d) constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor; e) contradictorialitatea; f) respectarea dreptului la apărare; g) confidenţialitatea. Page 2

Imperativitatea urmării procedurilor preliminare Sarcina esenţială a Tribunalului arbitral, urmare a iniţierii unui arbitraj,

Imperativitatea urmării procedurilor preliminare Sarcina esenţială a Tribunalului arbitral, urmare a iniţierii unui arbitraj, este de a asigura soluţionarea litigiului şi pronunţarea unei hotărîri executorii. Realizarea acestei sarcini este posibilă prin realizarea condiţiilor arbitrajului, aşa cum acestea sunt definite în Lege. Articolul 5. Organizarea şi desfăşurarea arbitrajului (1) Arbitrajul se organizează şi se desfăşoară potrivit convenţiei de arbitraj. (2) Părţile pot stabili, respectînd ordinea publică şi bunele moravuri, precum şi dispoziţiile imperative ale legii, prin convenţie de arbitraj sau prin act scris încheiat ulterior, fie direct, fie cu referire la o anumită reglementare avînd ca obiect arbitrajul, normele de constituire a arbitrajului; numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor; termenul şi locul arbitrajului; normele de procedură pe care arbitrajul trebuie să le urmeze în soluţionarea litigiului; normele cheltuielilor arbitrale şi repartizarea acestor cheltuieli, conţinutul şi forma hotărîrii arbitrale; alte norme privind buna desfăşurare a arbitrajului. Page 3

Condiţii esenţiale Condiţiile esenţiale unei proceduri efective şi eficiente: (a) (b) (c) (d) Asigurarea

Condiţii esenţiale Condiţiile esenţiale unei proceduri efective şi eficiente: (a) (b) (c) (d) Asigurarea egalităţii de tratament pentru Părţi; Respectarea dreptului la apărare; Asigurarea contradictorialităţiii procedurii arbitrale; Asigurarea imparţialităţii arbitrilor (arbitrului). Page 4

Necesitate practică Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj Argumente:

Necesitate practică Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj Argumente: (a) Convenţia de arbitraj poate fi „neîngrijită”; Părţile unei convenţii de arbitraj pot omite, din diverse motive, să convină asupra unor probleme, care eventual pot duce la un impas procedural. De exemplu: Părţile au omis să convină asupra regulilor de procedură, regulilor de constituire a Tribunalului sau numire al arbitrului, criteriilor de calificare a arbitrului, revocarea sau înlocuirea/recuzarea arbitrului, cheltuieli şi costuri, repartizarea cheltuielilor şi costurilor, formei şi/sau conţinutul hotărîrii arbitrale, alte. (b) Convenţia de arbitraj este una patologică. (c) Părţile unei convenţii de arbitraj nu întotdeauna „îşi doresc” un consens cu privire la unele probleme (chestiuni) prealabile. Page 5

Cine? Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj Articolul 20.

Cine? Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj Articolul 20. Condiţiile procedurii arbitrale (1) Arbitrajul trebuie să fie imparţial şi să abordeze cauza arbitrală într-o manieră practică şi expeditivă. (2) Procedura arbitrală trebuie să asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărîrii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. Arbitraj, în sensul Legii nr. 23 şi al Legii nr. 24 semnifică: cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj. Concluzie: Instituţia de arbitraj (Preşedinte, Consiliu, Secretariat) are sarcina să asigure desfăşurarea arbitrajului. Misiunea Tribunalului constituit este sa asigure realizarea condiţiilor arbitrajului. Page 6

De ce? Argumente: (a) Atribuţiile instituţiei de arbitraj (Preşedinte, Comitet, Secretariat) se reduc, în

De ce? Argumente: (a) Atribuţiile instituţiei de arbitraj (Preşedinte, Comitet, Secretariat) se reduc, în esenţă, la organizarea bunei desfăşurări a soluţionării disputei; (b) Instituţia de arbitraj (Preşedinte, Comitet, Secretariat) nu este în drept să conteste valabilitatea convenţiei de arbitraj sau arbitrabilitatea disputei; (c) Instituţia de arbitraj (Preşedinte, Comitet, Secretariat) nu are dreptul discreţional de a decide asupra chestiunilor preliminare. (d) Actele instituţiei de arbitraj (Preşedinte, Comitet, Secretariat) nu pot fi contestate; (e) Instituţia de arbitraj (Preşedinte, Comitet, Secretariat) nu este responsabilă pentru deciziile Tribunalului arbitral (arbitrului); Page 7

Cum ? Există următoarele căi de soluţionare a problemelor (chestiunior) prealabile: I. Pentru arbitrajul

Cum ? Există următoarele căi de soluţionare a problemelor (chestiunior) prealabile: I. Pentru arbitrajul instituţional: (a) Urmarea prevederilor Statutului Instituţiei de arbitraj (dacă acestea sunt stipulate în Regulamentele instituţiei); (b) Urmarea prevederilor Codului de procedură Civilă a Republicii Moldova (lex processualis foris); II. Pentru arbitrajul ad-hoc: (a) Formarea unui acord asupra „procedurii de urmat”. Concluzie: Pentru toate cazurile competenţa de a soluţiona problemele prealabile aparţine Tribunalului constituit sau arbitrului. Tribunalul constituit poate decide asupra problemelor prealabile doar împreună cu Părţile disputei convocate în şedinţă preliminară. Page 8

Şedinţa preliminară trebuie: (a) să elimine oricare obstacol sau impas procedural pentru soluţionarea disputei;

Şedinţa preliminară trebuie: (a) să elimine oricare obstacol sau impas procedural pentru soluţionarea disputei; (b) să se desfăşoare pînă la dezbaterea (audiere) arbitrală; (c) să se desfăşoare cu participarea Părţilor disputei. Agenda şedinţei preliminare (recomandate) : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) Legalitatea constituirii Tribunalului arbitral; Competenţa Tribunalului arbitral; Valabilitatea convenţiei de arbitraj; Arbitrabilitatea disputei; Regulile de arbitraj; Referinţă şi cerere reconvenţională; Reprezentarea; Limba procedurii de arbitraj; Comunicările; Costurile şi repartizarea lor; Fixarea dezbaterilor (audierilor); Forma şi conţinutul hotărîrii; Orarul audierilor; Alte. Page 9

Rezultat Actul procedural rezultat al unei şedinţe preliminare este (recomandat): I. Pentru arbitrajul instituţionalizat

Rezultat Actul procedural rezultat al unei şedinţe preliminare este (recomandat): I. Pentru arbitrajul instituţionalizat – Încheiere. II. Pentru arbitrajul ad-hoc – Termeni de referinţă. Page 10

Concluzii Decizia Tribunalului emisă în şedinţa preliminară: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Concluzii Decizia Tribunalului emisă în şedinţa preliminară: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Asigură respectarea principiilor arbitrajului; Asigură realizarea condiţiilor arbitrajului; Elimină eventualele obstacole ale procedurii arbitrale; Exclude „intervenţia” instanţelor de judecată; Asigură soluţionarea efectivă şi eficintă a disputei; Asigură pronunţarea unei hotărîri conforme convenţiei de arbitraj; Elimină temeiurile desfiinţării hotărîrii arbitrale; Asigură pronunţarea unei hotărîri executorii; Asigură eventuala recunoaştere în străinătate a hotărîrii arbitrale. Page 11

Repere legale La pregătirea acestei prezentări au fost utilizate următoarele surse normative: 1. Legea

Repere legale La pregătirea acestei prezentări au fost utilizate următoarele surse normative: 1. Legea nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj; 2. Legea nr. 24 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional; 3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova; 4. Reguli de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional din Chişinău; 5. Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a Republicii Moldova cu privire la procedura de arbitraj comercial internaţional; 6. Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a Republicii Moldova cu privire la procedura de arbitraj intern; 7. Reguli de arbitraj ale UNCITRAL, 2010; 8. Comentarii (Note) asupra Organizării Procedurilor de Arbitraj (Publicația UNCITRAL 96 -84934). Page 12

CONTACTS: Ion Căpăţînă Telephone: +373 (22) 26 09 02 Address: 49 Alexandru cel Bun

CONTACTS: Ion Căpăţînă Telephone: +373 (22) 26 09 02 Address: 49 Alexandru cel Bun Chisinau E-mail: ion. [email protected] com [email protected] com Page 13