Velkommen til seminar Partnermde 29 09 2014 Videnpendling

  • Slides: 24
Download presentation
Velkommen til seminar Partnermøde 29. 09 2014 Videnpendling på tværs af Kattegat-Skagerak' v. /

Velkommen til seminar Partnermøde 29. 09 2014 Videnpendling på tværs af Kattegat-Skagerak' v. / Projektleder Kirsten Siksne

Pendlerbroen Perspektiv och reflektioner från Sverige Leif Berndtsson

Pendlerbroen Perspektiv och reflektioner från Sverige Leif Berndtsson

Den digitala pendlarbroen Syftar till att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom stöd med

Den digitala pendlarbroen Syftar till att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom stöd med digital teknik. Syftar till att utveckla tankar och stöd för digitalt pendlande i samverkam med personlig rörlighet. 2 2014 -09 -29

Den digitala pendlarbroen stödjepunkter kompetens digitala bron 3 2014 -09 -29

Den digitala pendlarbroen stödjepunkter kompetens digitala bron 3 2014 -09 -29

De fyra kommunerna 4 2014 -09 -29

De fyra kommunerna 4 2014 -09 -29

5 2014 -09 -29

5 2014 -09 -29

Undersökning Bengtsfors Sotenäs Befolkning 2013, tusen 10 9 Förändring 10 år -9% -5% Gymnasial

Undersökning Bengtsfors Sotenäs Befolkning 2013, tusen 10 9 Förändring 10 år -9% -5% Gymnasial utbildning, 3 år % av befolkning 2013 16 17 Eftergymnasial utb, % 7 Förändring 10 år + 48 % 10 + 38 % Arbetande o boende % av befolkning 34 In/ut pendling, netto, % - 1 Arbetssökande, juli -14 % av befolkningen 11 Tanum 12 +1% 18 10 + 47 % Trollhättan 57 +7% 17 12 + 59 % 35 -2 33 -7 31 -3 6 6 12 6 2014 -09 -29

Undersökning forts Intervjuer Efterfrågas högre kompetens? Inom vilka områden: Nu: Produktionsteknik, vård, skola, it

Undersökning forts Intervjuer Efterfrågas högre kompetens? Inom vilka områden: Nu: Produktionsteknik, vård, skola, it Framtid: It, vård, miljö, ledarskap Övrigt; stora pensionsavgångar Behov av specialistkompetenser Teknik, läkare, psykiatri, Sjuksköterskor Finns den kompetensen? Inom kommunen; Nej, bara delvis, HV Inom närregion; delvis, HV o GU 7 2014 -09 -29

Intervjuer, forts ∗ Finns kompetenser inom pendlingsavstånd, Kattegatt-Skagerack? ∗ Vet ej, ja, Östfold ∗

Intervjuer, forts ∗ Finns kompetenser inom pendlingsavstånd, Kattegatt-Skagerack? ∗ Vet ej, ja, Östfold ∗ Går det att rangordna sådan kompetens? ∗ Nej, ? , chefer ∗ Går det att lista tillgänglig arbetskraft som kan vara mobil? ∗ Nej, vet ej, delvis ∗ Övrigt; pendling är en möjlighet men det är också en konkurrens vid löneskillnader 8 2014 -09 -29

Intervjuer, forts ∗ Kan efterfrågad kompetens ges på distans? ∗ Ja * 4 ∗

Intervjuer, forts ∗ Kan efterfrågad kompetens ges på distans? ∗ Ja * 4 ∗ Vilken typ av kompetens? ∗ Utbildning, teknik, support ∗ Kan den mobila kompetensen kombineras såväl digitalt som fysiskt? ∗ Ja * 4 ∗ Kan specialkompetenser delas mellan företag/organisationer ∗ Ja, exempel företagscenter, Innovatum, Symbioscenter 9 2014 -09 -29

Intervjuer forts ∗ Finns det möjligheter med ett kompetensutvecklingscentrum? ∗ Ja * 4 ∗

Intervjuer forts ∗ Finns det möjligheter med ett kompetensutvecklingscentrum? ∗ Ja * 4 ∗ Finns erfarenheter? ∗ Ja, delvis, nej ∗ Kan arbetslösa grupper vara mobila? ∗ De flesta, vård, bygg, teknik, nej ∗ Vilket stöd behöver de? ∗ Ett socialt sammanhang, Lärcentra, kollektivtrafik 10 2014 -09 -29

Intervjuer forts ∗ Tillgodoses efterfrågan på distansutbildning idag? ∗ Nej, marginellt ∗ Inom vilka

Intervjuer forts ∗ Tillgodoses efterfrågan på distansutbildning idag? ∗ Nej, marginellt ∗ Inom vilka områden? ∗ Gymnasie- och vuxenutbildning ∗ Vad efterfrågas idag? ∗ Nationella kurser inom gymnasie- och vuxenutbildning ∗ Vilka yrkesområden är populärast på grund- och gymnasieskolan ? ∗ Media, läkare, veterinär, el, bygg-anläggning, vård, industri, stor osäkerhet ∗ Kan de få den utbildningen? ∗ Ja, tveksamt, osäkerhet om vad som krävs 11 2014 -09 -29

Intervjuer forts ∗ Finns den utbildningen i närregionen? ∗ Ja, HV, nej ∗ Finns

Intervjuer forts ∗ Finns den utbildningen i närregionen? ∗ Ja, HV, nej ∗ Finns existerande samarbeten Sverige-Norge Danmark? ∗ Svinesundskommittén, Gymnasieksolan, Scankomp, Interreg, Näringslivssamarbete No ∗ Ser ni framtida samarbeten? ∗ Kompetensutbyte skola-näringsliv-kommun, affärssamarbete Norge, arbetsmarknadsutbyte ∗ Vilka samarbeten ser ni i ett deltagande i Pendlarbroen? ∗ Samarbete med likasinnade, högskolor, lärcentra och lärosäten 12 2014 -09 -29

Mina tankar ∗ Kompetensbehov! Ökande behov generellt och specialistkompetens speciellt ∗ Rel små företag,

Mina tankar ∗ Kompetensbehov! Ökande behov generellt och specialistkompetens speciellt ∗ Rel små företag, behov av dellösningar ∗ Förbättrad teknik, nya möjligheter, ex röntgenläkare i Australien bedömer röntgenbild från Uddevalla ∗ Pendlarbroen ∗ identifierar behov, ∗ knyter kontakter, ∗ utvecklar teknik ∗ initierar utbyte av arbetskraft och studier 13 2014 -09 -29

Tänkbara branscher ∗ Energi – vindkraft, vågkraft, biogas ∗ Livsmedel – fisk, småskalig produktion,

Tänkbara branscher ∗ Energi – vindkraft, vågkraft, biogas ∗ Livsmedel – fisk, småskalig produktion, ∗ Vård och omsorg, vård i ny tid, utbyte storsjukhus, vård i glesbygd ∗ Mm, mm ∗ Tänk fritt !!! 14 2014 -09 -29

Pendlerbroen Videnpendling - potentiale og forudsætninger - Hans Jørgen Staugaard

Pendlerbroen Videnpendling - potentiale og forudsætninger - Hans Jørgen Staugaard

Udkant, vandkant, forkant Mens vi venter på broen: - Digital bro for kompetencematch -

Udkant, vandkant, forkant Mens vi venter på broen: - Digital bro for kompetencematch - mellem regioner og inden for regionerne

Fælles træk ved de nordjyske kommuner Generelt: Faldende befolkningstal Tilbagegang i traditionelle beskæftigelsesområder Uddannelse:

Fælles træk ved de nordjyske kommuner Generelt: Faldende befolkningstal Tilbagegang i traditionelle beskæftigelsesområder Uddannelse: Relativt lavt gennemsnitligt uddannelsesniveau Relativt stor gruppe uden erhvervskompetencegivende uddannelse Arbejdsmarked: Stigende arbejdsløshed blandt ufaglærte Stabil efterspørgsel på faglærte, men ikke nødvendigvis match Stigende efterspørgsel på arbejdskraft med videregående uddannelse

Match uden grænser og med moderat fysisk mobilitet - Men med intensiv digital mobilitet!

Match uden grænser og med moderat fysisk mobilitet - Men med intensiv digital mobilitet!

Hvad skal det så gøre godt for? Gå på arbejde et andet sted i

Hvad skal det så gøre godt for? Gå på arbejde et andet sted i Sydskandinavien -og bliv boende, hvor du bor. Deltag i uddannelse et andet sted i Sydskandinavien - og blive boende hvor du bor. Direkte kontakt med arbejdsmarkedet -uden for nærmeste udviklingszone. Fastholdelse af aktiviteter og tiltrækning af nye udefra.

Pendlerbroen Lennarth Bernharddsson

Pendlerbroen Lennarth Bernharddsson

Spörsmål ∗ Formulera ett intressant samtalsämne som är viktigt för din kommun. ∗ Skriv

Spörsmål ∗ Formulera ett intressant samtalsämne som är viktigt för din kommun. ∗ Skriv det på en röd ”notis”

Mindre grupper ∗ Välj ett spörsmål men inte ditt eget ∗ Ta med det

Mindre grupper ∗ Välj ett spörsmål men inte ditt eget ∗ Ta med det till samtalet ∗ Skriv gruppens svar på ny “notis” ∗ Grön för lösning ∗ Gul för utvecklingsmöjlighet

Placera Arbetskraft Vårdpersonal till äldreboende Lokalt Regionalt Utveckling ledarskap Vågkraftsteknik Kompetens

Placera Arbetskraft Vårdpersonal till äldreboende Lokalt Regionalt Utveckling ledarskap Vågkraftsteknik Kompetens