Velkommen til Newton Gildeskl KLAR FOR HAVET Forarbeid

  • Slides: 18
Download presentation
Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid Modul Klar for havet

Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid Modul Klar for havet

Innholdsfortegnelse • • • Eksempler av laksefamilien Anadrome og katadrome fisker Osmose og diffusjon

Innholdsfortegnelse • • • Eksempler av laksefamilien Anadrome og katadrome fisker Osmose og diffusjon Osmoregulering i fisk Problemstilling Modul Klar for havet

Laksefamilien (Salmonidae) • Eksempler Ø Atlantisk laks (Salmo salar L. ) Ø Røye (Salvelinus

Laksefamilien (Salmonidae) • Eksempler Ø Atlantisk laks (Salmo salar L. ) Ø Røye (Salvelinus alpinus) Ø Ørret (Salmo trutta) Ø Ketalaks (Oncorhynchus keta) Modul Klar for havet

Ungava Bay Utbredelse Atlantisk laks New York Nord Russland Portugal Modul Klar for havet

Ungava Bay Utbredelse Atlantisk laks New York Nord Russland Portugal Modul Klar for havet

Utbredelse Stillehavslakser Japan Modul Klar for havet California

Utbredelse Stillehavslakser Japan Modul Klar for havet California

Livshistoriemønster • Anadrom fisk – Klekker og vokser opp i ferskvann og har næringsvandring

Livshistoriemønster • Anadrom fisk – Klekker og vokser opp i ferskvann og har næringsvandring til saltvann, for så å vende tilbake til ferskvann for å gyte – Kjenner dere noen eksempler på anadrom fisk? for eksempel laks og sjøørret Modul Klar for havet

Livshistoriemønster • Katadrom fisk –Vokser opp i havet og har næringsvandring i ferskvann, vandrer

Livshistoriemønster • Katadrom fisk –Vokser opp i havet og har næringsvandring i ferskvann, vandrer tilbake til havet for å gyte –Kjenner dere noen eksempler på katadrom fisk? for eksempel ål Modul Klar for havet

Hva er utfordringene for fisk som vandrer mellom fersk- og saltvann flere ganger i

Hva er utfordringene for fisk som vandrer mellom fersk- og saltvann flere ganger i livet? - Modul Klar for havet

Utfordringer for fisken Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann må gjøre tilpasninger til

Utfordringer for fisken Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann må gjøre tilpasninger til ulike saltforhold i vannet. I motsetning til for eksempel mennesker kan fisken tape eller trekke inn vann avhengig av saltkonsentrasjonen i vannet. Vann kan verken trekke inn eller ut av mennesket Vann kan trekke inn og ut av fisken Modul Klar for havet

Ulike saltkonsentrasjoner Salt (Na. Cl) konsentrasjon Saltvann Laksens blod Ferskvann 3. 5 % 1%

Ulike saltkonsentrasjoner Salt (Na. Cl) konsentrasjon Saltvann Laksens blod Ferskvann 3. 5 % 1% < 0. 1 % Modul Klar for havet

Diffusjon ”Diffusjon er spreiing av eit stoff i gass eller væske frå høg til

Diffusjon ”Diffusjon er spreiing av eit stoff i gass eller væske frå høg til låg konsentrasjon, slik at stoffet blir jamt fordelt i det rommet som er tilgjengeleg. Modul Klar for havet

Osmose Passiv diffusjon av vannmolekyler gjennom ei semipermeabel membran fra høyere konsentrasjon av vann

Osmose Passiv diffusjon av vannmolekyler gjennom ei semipermeabel membran fra høyere konsentrasjon av vann til lavere konsentrasjon av vann Modul Klar for havet

Osmoregulering – hva er dette? • I naturen forekommer det ikke at fisken sprekker

Osmoregulering – hva er dette? • I naturen forekommer det ikke at fisken sprekker av for mye vann eller krymper av for lite vann. fisken har en mekanisme til å forhindre dette: Osmoregulering = Oppretteholde et bestemt osmotisk trykk i kroppsvæskene uavhengig av saltinnholdet i vannet ved å bruke energi. Modul Klar for havet

Hvorfor er salter så viktige ? – Salter (ionene) deltar i en rekke viktige

Hvorfor er salter så viktige ? – Salter (ionene) deltar i en rekke viktige fysiologiske prosesser i kroppen som f. eks. blodkretsløpet, transport over cellemembranen og fordøyelsen • Det viktigste saltet i blodet hos fisk og i havet: Natriumklorid, som består av ionene – Natrium (Na+) – Klorid (Cl-) Ionene tiltrekker hverandre og danner et krystall: Natriumklorid (koksalt) Modul Klar for havet Krystall av Natriumklorid

Organer som hjelper fisken med å styre osmoreguleringen: • Gjeller • Nyrer • Tarmsystemet

Organer som hjelper fisken med å styre osmoreguleringen: • Gjeller • Nyrer • Tarmsystemet Saltene blir enten tatt opp eller skilt ut aktivt. Disse organene betegnes derfor som osmoregulerende organer. Modul Klar for havet

Oppsummering I SJØVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene og vann diffunderer ut gjennom

Oppsummering I SJØVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene og vann diffunderer ut gjennom halvgjennomtrengelig membran FERSKVANN Fisk er mer salt enn omgivelsene og vann diffunderer inn gjennom halvgjennomtrengelig membran Modul Klar for havet

Oppsummering II Saltvann Ferskvann Na. Cl Na. Cl H 2 O Modul Klar for

Oppsummering II Saltvann Ferskvann Na. Cl Na. Cl H 2 O Modul Klar for havet

Problemstillinger som behandles i modulen: • Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for å

Problemstillinger som behandles i modulen: • Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for å teste når fiskene tolererer sjøvann? • Hvordan kan mennesker påvirke laksen sine innvendige kroppsprosesser (fysiologi) i oppdrettsanlegg? Modul Klar for havet