Velkommen til Grnderskolens forkurs 2005 Plan for dagen

  • Slides: 18
Download presentation
Velkommen til Gründerskolens forkurs 2005!

Velkommen til Gründerskolens forkurs 2005!

Plan for dagen Kort presentasjon av staben Plan for kurset Pensumlitteratur og eksamensform Plan

Plan for dagen Kort presentasjon av staben Plan for kurset Pensumlitteratur og eksamensform Plan for øvelser Hva er entreprenørskap? Kort presentasjon av deltakerne Informasjonsmøte (frivillig)

Gründerskolens utvikling År 1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: Antall 6 21 49

Gründerskolens utvikling År 1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: Antall 6 21 49 60 67 131 163 Ny destinasjon Silicon Valley Boston, Singapore Shanghai Johannesburg

Hvem er vi? Erling Maartmann-Moe –Ansvarlig forkuset –erling@allianceventure. com Anders Brenna –Øvingslærer –anders@silbul. no

Hvem er vi? Erling Maartmann-Moe –Ansvarlig forkuset –[email protected] com Anders Brenna –Øvingslærer –[email protected] no Mari Saua Svalastog –Øvingslærer –[email protected] uio. no Eli Berge –Koordinator –eli. [email protected] uio. no

Erling Maartmann-Moe Amanuensis II ved Ifi/Gründerskolen Partner i Alliance Venture Frittstående konsulent –Kommersialisering av

Erling Maartmann-Moe Amanuensis II ved Ifi/Gründerskolen Partner i Alliance Venture Frittstående konsulent –Kommersialisering av forskning: SIMULA-senteret –Bygget opp Birkeland Innovasjon i 2004– Ui. Os enhet for nyskaping birkeland. uio. no Tidligere: –Adm. Dir New Media Science –Forskingssjef Norsk Regnesentral –Partner i Oslonett –Jobbet i gründerbedrift på begynnelsen av 80 -tallet (Sysdeco) Styrearbeid i diverse oppstartbedrifter Cand. real Informatikk INSEAD International Executive Programme

Presentasjon av deltakerne Navn Utdanningsbakgrunn Hvor dere skal i sommer Gründer/jobb-erfaring? Egen idè? ++

Presentasjon av deltakerne Navn Utdanningsbakgrunn Hvor dere skal i sommer Gründer/jobb-erfaring? Egen idè? ++

Plan for kurset Vi møtes hver tirsdag kl 16. 15 -20. 00 Forelesninger og

Plan for kurset Vi møtes hver tirsdag kl 16. 15 -20. 00 Forelesninger og øvelser –Oppmøte er obligatorisk De fleste følger både forelesninger og øvelser, og skal til utlandet i sommer Kurset vil primært styres etter dette Noen få kun forelesninger ENT 4000

Lærebøker • Hovedbok: – Venture Cup 250 kr. • Dessuten anbefales sterkt: – –

Lærebøker • Hovedbok: – Venture Cup 250 kr. • Dessuten anbefales sterkt: – – – Technology Ventures Dorf/Byers, International edition ISBN: 0071246223 Gnist/Akademika: NOK 499 Amazon. uk p. t. ikke på lager Brukes på Stanford, Cornell….

Bruk av litteratur Forelesninger vil peke til relevante deler av litteraturen Pensumbøker er –Støttelitteratur

Bruk av litteratur Forelesninger vil peke til relevante deler av litteraturen Pensumbøker er –Støttelitteratur –Ressurs –Felles referanseramme –Engelsk begrepsapparat Vi kommer til å distribuere noen artikler og gi tips underveis

Eksamen Dato: 19/20 mai Eksamen er forretningsplanen! –Skriftlig innlevering –Muntlig forsvar Bokstavkarakterer –Deltakelse i

Eksamen Dato: 19/20 mai Eksamen er forretningsplanen! –Skriftlig innlevering –Muntlig forsvar Bokstavkarakterer –Deltakelse i diskusjoner –Gjennomføring av øvelser –Eksamen/forretningsplan

Fire hovedtemaer ”MBA for dummies” –Grunnleggende begreper i økonomi og bedriftsutvikling Innovasjonsteori –Kreativitet, hvordan

Fire hovedtemaer ”MBA for dummies” –Grunnleggende begreper i økonomi og bedriftsutvikling Innovasjonsteori –Kreativitet, hvordan komme fra et forskningsresultat til en kommersialiserbar idè Erfaringer fra andre –Erfaringer fra bedriftsutvikling i vid forstand Eget case-arbeid –Skal munne ut i forretningsplan

Læringsmål Forkurset skal gi dere de verktøy og de holdninger som skal til for

Læringsmål Forkurset skal gi dere de verktøy og de holdninger som skal til for at dere skal kunne være med på å starte og bygge opp en bedrift, og et grunnlag for det internasjonale opphold dere skal ut i til sommeren.

Forelesningstemaer (1) Hva er entreprenørskap? Hva er en forretningsplan og hvilken betydning har en

Forelesningstemaer (1) Hva er entreprenørskap? Hva er en forretningsplan og hvilken betydning har en slik plan? Grunnleggende begreper i økonomi Hvordan får man en god forretningsidé? Beskyttelse av forretningsideer Forretningssystem og lønnsomhet

Forelesningstemaer (2) Markedsføring, salg og konkurranse Finansiering, venture-kapital og term-sheet Gründer-erfaringer Harvard-case Styrets sammensetning,

Forelesningstemaer (2) Markedsføring, salg og konkurranse Finansiering, venture-kapital og term-sheet Gründer-erfaringer Harvard-case Styrets sammensetning, oppgaver og rolle

Faste innslag på forelesningene Entreprenørskapsnyheter –Dere leser aviser og nett –Presenterer kort i plenum,

Faste innslag på forelesningene Entreprenørskapsnyheter –Dere leser aviser og nett –Presenterer kort i plenum, evt. med kopi på foil –Hva er interessant med denne nyheten? –Kort diskusjon

Samling en helg 1 -3. april Forberede utenlandsoppholdet Forelesninger om internasjonal forretningskultur og andre

Samling en helg 1 -3. april Forberede utenlandsoppholdet Forelesninger om internasjonal forretningskultur og andre relevante tema Rapport fra tidligere Gründerskole-studenter om de ulike destinasjonene Gruppearbeid/sosialt

Andre issues Gründerskolens webside: http: //www. grunderskolen. no/ Beskjeder, diskusjonsforum, nyheter, artikler, oppgaver. .

Andre issues Gründerskolens webside: http: //www. grunderskolen. no/ Beskjeder, diskusjonsforum, nyheter, artikler, oppgaver. . . Forum: All kommunikasjon –Registrere med passord Velg et beskrivende navn –Variant av <fornavn, etternavn>

Evalueringer Kontinuerlige evalueringer ved hjelp av Quest. Back Viktig å fylle inn –Delvis multiple

Evalueringer Kontinuerlige evalueringer ved hjelp av Quest. Back Viktig å fylle inn –Delvis multiple choice –Delvis tekstlige kommentarer Vi leser tilbakemeldingene meget nøye, Bruker dem til å revidere kursopplegget, forelesere og øvinger