VELIK poetno O slovo VELIK poetno O slovo

  • Slides: 17
Download presentation
VELIK početno O slovo

VELIK početno O slovo

VELIK početno O slovo ponavljanje

VELIK početno O slovo ponavljanje

Afrika jednorječno ime Staro Petrovo Selo višerječno ime prva riječ druga riječ treća riječ

Afrika jednorječno ime Staro Petrovo Selo višerječno ime prva riječ druga riječ treća riječ

DVA OSNOVNA PRAVILA sve riječi višerječnog imena – veliko početno slovo prva riječ višerječnog

DVA OSNOVNA PRAVILA sve riječi višerječnog imena – veliko početno slovo prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo, Sjedinjene Američke Države Osnovna škola Ljudevita Gaja ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

gradovi, sela, zaseoci Donji Miholjac Baranjsko Petrovo Selo Sveti Martin na Muri imena kontinenata

gradovi, sela, zaseoci Donji Miholjac Baranjsko Petrovo Selo Sveti Martin na Muri imena kontinenata Južna Amerika sve riječi višerječnog imena – veliko početno slovo osobna imena, prezimena, nadimci Janko Polić Kamov imena povijesnih država imena država Republika Hrvatska Zapadno Rimsko Carstvo

vjerski blagdani, državni praznici pokrajine, područja Hrvatsko zagorje Sveta tri kralja Dan državnosti planeti,

vjerski blagdani, državni praznici pokrajine, područja Hrvatsko zagorje Sveta tri kralja Dan državnosti planeti, nebeska tijela Mliječna staza otoci, poluotoci Skandinavski poluotok prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo, ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena) planine, brda, gore Samoborsko gorje gradske četvrti Donji grad ulice Postolarska ulica trgovi Trg braće Mažuranića parkovi oceani, mora, rijeke, jezera, Plitvička jezera Park prijateljstva

nazivi proizvoda, sorta, pasmina, jela pridjevi na -ski, -čki, -ški matoševski osječki nazivi biljaka

nazivi proizvoda, sorta, pasmina, jela pridjevi na -ski, -čki, -ški matoševski osječki nazivi biljaka maćuhica nazivi povijesnih događaja koji nisu jasno vremenski određeni hrvatsko proljeće licitarsko srce malo početno slovo zagrebački odrezak nazivi isprava domovnica nazivi službenih dužnosti gradonačelnik

VELIK početno O slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta, povijesnih događaja i javnih

VELIK početno O slovo u imenima društava, organizacija, udruga, pokreta, povijesnih događaja i javnih skupova

prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo, ostale riječi – malo početno slovo

prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo, ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena) VELIK početno O slovo u imenima društava, organizacija, udruga, i javnih skupova

ustanove vlastito ime Osnovna škola Marka Marulića prva riječ višerječnog imena – veliko početno

ustanove vlastito ime Osnovna škola Marka Marulića prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

organizacije Organizacija za europsku sigurnost i suradnju prva riječ višerječnog imena – veliko početno

organizacije Organizacija za europsku sigurnost i suradnju prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

društva vlastito ime Hrvatsko društvo za zaštitu potrošača Hrvatske prva riječ višerječnog imena –

društva vlastito ime Hrvatsko društvo za zaštitu potrošača Hrvatske prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

udruge vlastito ime Udruga za stvaralaštvo i kreativnost Marko Svrtan prva riječ višerječnog imena

udruge vlastito ime Udruga za stvaralaštvo i kreativnost Marko Svrtan prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

skupovi Riječki filološki dani prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi

skupovi Riječki filološki dani prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

povijesni događaji Prvi svjetski rat prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale

povijesni događaji Prvi svjetski rat prva riječ višerječnog imena – veliko početno slovo ostale riječi – malo početno slovo (osim vlastitih imena)

pokreti hrvatski narodni preporod malo početno slovo

pokreti hrvatski narodni preporod malo početno slovo

U čemu svaki učenik nikada ne smije pogriješiti: ime, prezime, nadimak ime škole ime

U čemu svaki učenik nikada ne smije pogriješiti: ime, prezime, nadimak ime škole ime grada, sela ime županije