VELG SKOG i Trndelag VELG SKOG Hovedprosjekt 2012

  • Slides: 16
Download presentation
VELG SKOG i Trøndelag

VELG SKOG i Trøndelag

VELG SKOG Hovedprosjekt 2012 -2014 Rannveig Jørstad Kristiansen

VELG SKOG Hovedprosjekt 2012 -2014 Rannveig Jørstad Kristiansen

Hovedmål Prosjektets hovedmål er å øke antall trønderske førsteprioritetssøkere til utdanninger som gir relevant

Hovedmål Prosjektets hovedmål er å øke antall trønderske førsteprioritetssøkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringa.

VELG SKOG • Forprosjekt i Hedmark 2009 -2010 • Nasjonalt prosjekt 2011 -2014 –

VELG SKOG • Forprosjekt i Hedmark 2009 -2010 • Nasjonalt prosjekt 2011 -2014 – Regionprosjekter • Velg Skog –Øst (Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus) • Velg Naturbruk –Buskerud • Velg Skog – Trøndelag. Forprosjekt ->Hovedprosjekt • Velg Skog – Sør • Velg Skog - Vest

Markedsbehov Skogbruket i Norge i dag trenger ca 40 skogsoperatører hvert år! I tillegg

Markedsbehov Skogbruket i Norge i dag trenger ca 40 skogsoperatører hvert år! I tillegg trenger vi 25 bachelor og 25 master studenter hvert år! Vi utdanner i dag omtrent halvparten.

Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-1 Utvikling av nye markeder og produkter forutsetter en kompetanse skogbruket i

Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-1 Utvikling av nye markeder og produkter forutsetter en kompetanse skogbruket i dag har for lite av. Kompetansemessig har næringen flere utfordringer: Størrelse på studentkull ved opptak til bachelor i Skogfag på UMB i perioden 1985 2009 70 60 50 40 30 20 10 Opptaksår Menn Kvinner 20 09 20 07 20 05 20 03 20 01 19 99 19 97 19 95 19 93 19 91 19 89 19 87 0 19 85 • Det er for få søkere til utdanningsinstitusjonene og kvinneandelen er særlig lav. Næringen har behov for ny, yngre og helst tverrfaglig kompetanse for å møte framtidige utfordringer. Antall •

Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-2 Næringen har behov for yngre kompetanse. Skogbruket har dobbelt så mange

Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-2 Næringen har behov for yngre kompetanse. Skogbruket har dobbelt så mange ansatte i gruppen 50 -62 år som snittet for menn i arbeidslivet. Ungdommen har i dag mange Valgmuligheter. Skogbruket som karrierevei er lite kjent, og næringen har en klar omdømmeutfordring når unge skal rekrutteres.

UMB master Søkere 1. pri UMB bachelor Møtt Søkere 1. pri Møtt 2008 31

UMB master Søkere 1. pri UMB bachelor Møtt Søkere 1. pri Møtt 2008 31 11 11 67 13 7 2009 23 10 9 93 15 6 2010 47 15 16 126 16 9 2011 44 20 22 134 17 12 2012 42 20 13 136 20 9

Evenstad 1. pri. Søkere Møtt 2009 56 7 7 2010 86 13 10 2011

Evenstad 1. pri. Søkere Møtt 2009 56 7 7 2010 86 13 10 2011 82 14 10 2012 91 23 18 Høyskolen i Hedmark, Evenstad, Bachelor Skogfag

Mære primærsøkere VG 1 Naturbruk VG 2 Skogbruk lærlinger 2008 48 5 1 2009

Mære primærsøkere VG 1 Naturbruk VG 2 Skogbruk lærlinger 2008 48 5 1 2009 47 9 1 2010 50 7 2 2011 54 13 2 2012 67 7 ?

Trønderske søkere til Bacheloropptak skogfag på UMB 2009: Ingen 2010: Ingen 2011: 1 fra

Trønderske søkere til Bacheloropptak skogfag på UMB 2009: Ingen 2010: Ingen 2011: 1 fra Sør- og 1 fra Nord-Trøndelag 2012: 1 fra Nord-Trøndelag

Gode stipend ordninger Bachelor studenter får et bok stipend på kr. 3000 første år

Gode stipend ordninger Bachelor studenter får et bok stipend på kr. 3000 første år og et pengestipend på kr 4000 2. år Beste halvdel av masterkullet får kr 50 000, i tillegg får beste masteroppgave kr. 50 000! Til sammen kan en student få med seg godt over 100 000 kr fra Skognæringa! Stipendordning for Skogfag Master

Viktige samarbeidspartnere Elever i ungdomskoler, videregående skoler og høyskoler i Trøndelag • • •

Viktige samarbeidspartnere Elever i ungdomskoler, videregående skoler og høyskoler i Trøndelag • • • Rådgivere og veiledere i skolene Fagutdanningene Mære, Evenstad og Ås Det nasjonale og de regionale VELGSKOG prosjektene Hele Skognæringa Lag og organisasjoner som f. eks. 4 H og Bygdeungdomslag Andre relevante prosjekter

Hvem deltar i prosjektet? DU deltar i prosjektet!! DIN innsats er helt avgjørende for

Hvem deltar i prosjektet? DU deltar i prosjektet!! DIN innsats er helt avgjørende for å lykkes !!!!

Stipendordning for Skogfag Master

Stipendordning for Skogfag Master