Veejn sprva sprva veejnch zleitost ve veejnm zjmu

  • Slides: 18
Download presentation
Veřejná správa = správa veřejných záležitostí + ve veřejném zájmu + vykonávána nadř. subjekty

Veřejná správa = správa veřejných záležitostí + ve veřejném zájmu + vykonávána nadř. subjekty + jako povinnost x soukromá správa = správa soukrom. záležitostí, v soukr. zájmu, vykonávaná soukromými osobami, které sledují vlastní cíl a řídí se vlastní vůlí Veřejnou správu lze členit na: státní správu a samosprávu 1

Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva 2

Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva 2

Státní správa x samospráva = výkonný, nařizovací, podzákonný charakter X tvorba samosprávných aktů =

Státní správa x samospráva = výkonný, nařizovací, podzákonný charakter X tvorba samosprávných aktů = uskutečňovaná st. orgány + orgány samosprávy (přenesená působnost) X orgány samosprávy (ÚSC - obce a kraje) = dekoncentrace, instanční nadřízenost X decentralizace, „rovnost“ 3

Organizace a činnost VS Pojem veřejné správy užíván v: - organizačním pojetí = orgány

Organizace a činnost VS Pojem veřejné správy užíván v: - organizačním pojetí = orgány veřejné správy tj. stát a jím aprobované subjekty - funkčním pojetí = činnost těchto orgánů, resp. veřejně-mocenské akty (vyhlášky, správní rozhodnutí, … Organizační pojetí = Organizační struktura VS: A. Organizace státní správy B. Organizace samosprávy (územní a zájmové) 4

III. B. Organizace samosprávy Samospráva Zájmová Územní obce kraje 5

III. B. Organizace samosprávy Samospráva Zájmová Územní obce kraje 5

III. B. 1. Organizace územní samosprávy Orgány úz. samosprávy = veřejnoprávní korporace • VÚSC

III. B. 1. Organizace územní samosprávy Orgány úz. samosprávy = veřejnoprávní korporace • VÚSC – kraje (samospráva x státní správa) (samostatná působnost x přenesená působnost) • NÚSC – obce (samospráva x státní správa) (samostatná působnost x přenesená působnost) - obec x město x statutární město x městys 6

Krajské zřízení 7

Krajské zřízení 7

Orgány územní samosprávy - NÚSC Obec (NÚSC) Zastupitelstvo obce Rada obce Výbory Komise Starosta

Orgány územní samosprávy - NÚSC Obec (NÚSC) Zastupitelstvo obce Rada obce Výbory Komise Starosta Obecní úřad Odbory, oddělení 8

Orgány územní samosprávy - VÚSC Kraj (VÚSC) Zastupitelstvo kraje Rada kraje Výbory Komise Hejtman

Orgány územní samosprávy - VÚSC Kraj (VÚSC) Zastupitelstvo kraje Rada kraje Výbory Komise Hejtman Krajský úřad Odbory, oddělení 9

Grafické znázornění samosprávy 10

Grafické znázornění samosprávy 10

Přenesená působnost – správní obvody krajů 11

Přenesená působnost – správní obvody krajů 11

Přenesená působnost - správní obvody obcí 12

Přenesená působnost - správní obvody obcí 12

Grafické znázornění státní správy 13

Grafické znázornění státní správy 13

Shrnutí: • • • Moc výkonná Veřejná správa Státní správa Samospráva Organizace veřejné správy

Shrnutí: • • • Moc výkonná Veřejná správa Státní správa Samospráva Organizace veřejné správy Otázky? 14

IV. Moc soudní „Poslední“ složka st. moci = moc soudní (soudnictví) • podle čl.

IV. Moc soudní „Poslední“ složka st. moci = moc soudní (soudnictví) • podle čl. 81 Ústavy vykonávají tuto moc nezávislé soudy • soud = nezávislý státní orgán poskytující ochranu právům (zájmům) fyzických a právnických osob • Soudnictví se člení na: A. Obecné soudnictví B. Ústavní soudnictví 15

Grafické znázornění moci soudní 16

Grafické znázornění moci soudní 16

Další otázky • Vývoj • Reforma státní moci • Reforma veřejné správy • Atp.

Další otázky • Vývoj • Reforma státní moci • Reforma veřejné správy • Atp. 17

Děkuji za pozornost 18

Děkuji za pozornost 18