Vecka 47 Mndag Onsdag Vecka 48 Mndag Torsdag

  • Slides: 14
Download presentation

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Onsdag Torsdag

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Onsdag Torsdag Vecka 51 Onsdag 19 dec Här och nu! tenta

Vi lär oss på olika sätt Det finns en tumregel som säger att man

Vi lär oss på olika sätt Det finns en tumregel som säger att man tar till sig: • 20 % av budskapet när man enbart lyssnar • 30 % när man bara ser, t ex läser • 70 % när man själv talar • 90 % när man själv gör något

Utvärdera idéer, kunskap, metoder och lösningar. Hjälpfrågor: Vad är din åsikt om. . ?

Utvärdera idéer, kunskap, metoder och lösningar. Hjälpfrågor: Vad är din åsikt om. . ? Håller du med om. . . ? Rangordna följande. . . ? Analysera beståndsdelar i en helhet och hitta det viktiga. Hjälpfrågor: Vad talar för att. . ? Vad utmärker…? Rita ett diagram över. . . Gör en översikt över. . . Förstår relationer och samband i det kunskapsstoff man lärt sig. Hjälpfrågor: Vad är det viktigaste i…? På vilket sätt skiljer sig / liknar XXX varandra? Vad skulle du besluta om. . . ? Vilka kriteria skulle du använda för att bedöma/uppskatta. . . ? Värdering Syntes Analys Tillämpning Förståelse Faktakunskap Återge faktakunskaper som memorerats, känna igen. Hjälpfrågor: Vad? Vilka? Räkna upp. . ? Blooms Taxonomi Producera och skapa något eget och relativt unikt (förena begrepp på ett nytt sätt). Hjälpfrågor: Vad händer om. ? Hur kan vi förbättra / lösa problemet? Vilka slutsatser kan du dra av. . . ? Vad kan du förutsäga utifrån. . . ? Vad skulle hända om du kombinerade. . . ? Vilka lösningar föreslår du för. . . ? Problemlösning tillämpa information för att producera ett resultat, använda fakta, regler och principer.

Era egna ”tenta”-frågor För varje tentafråga man bidrar med får man tillgodoräkna sig en

Era egna ”tenta”-frågor För varje tentafråga man bidrar med får man tillgodoräkna sig en poäng på tentan. 1 1 1 Pipelining 1 Input/Output 1 1 5 35 40 Datapath & Controll Aritmetik RAM, SRAM, DRAM, Cache, Hårdiskar, RAID MIPS-assembler MIPS-labbar godkända Tenta Sex olika områden

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Alla MIPS-labbar godkända Vecka 49

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Alla MIPS-labbar godkända Vecka 49 Måndag Torsdag Vecka 50 Fredag 14 dec Vecka 51 Onsdag Tenta

Vecka 47 1. MIPS-assembler Måndag 2. Minne (RAM, SRAM, DRAM), I dag RAID Cache,

Vecka 47 1. MIPS-assembler Måndag 2. Minne (RAM, SRAM, DRAM), I dag RAID Cache, Hårddiskar, Onsdag Vecka 48 Måndag 26 nov Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Torsdag Vecka 50 Fredag Vecka 51 Onsdag Tenta

Vecka 47 Måndag 1. Input/Output Onsdag 2. Aritmetik Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag 30

Vecka 47 Måndag 1. Input/Output Onsdag 2. Aritmetik Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag 30 nov Vecka 49 Måndag Torsdag Vecka 50 Fredag Vecka 51 Onsdag Tenta

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 1. Datapath & Control Måndag Torsdag 2. Pipelining

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 1. Datapath & Control Måndag Torsdag 2. Pipelining Fredag Vecka 49 Måndag Torsdag 6 dec Vecka 50 Fredag Vecka 51 Onsdag Tenta

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag MIPS-assembler, Minne, Cache, Hårddisk, RAID Torsdag Fredag

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag MIPS-assembler, Minne, Cache, Hårddisk, RAID Torsdag Fredag I/O & Aritmetik Vecka 49 Måndag Torsdag Datapath & Control, Pipelining Vecka 50 Fredag Alla labbar godkända Vecka 51 Onsdag Tenta

Namn: _________ Pnr: _________ Område: _________________ En ”svår” uppgift. g a l rs fö

Namn: _________ Pnr: _________ Område: _________________ En ”svår” uppgift. g a l rs fö s g n i En ”lätt” uppgift. Markera vart i Blooms ntaxonomi s ö du bedömmer att denna uppgift L Markera vart i Blooms taxonomi t idenna hör hemma: c du bedömmer att uppgift a F hör hemma: □ Faktakunskap □ Förståelse □ Faktakunskap □ Tillämpning □ Förståelse □ Analys □ Tillämpning □ Syntes □ Analys □ Värdering □ Syntes □ Värdering Foto: Eric some rights reserved Något av: • • • MIPS-assembler Minnen, Hårddiskar, RAID I/O Aritmetik Datapath & Control Pipelining

Nu kör vi! Foto: Hughes Leglise-Bataille some rights reserved

Nu kör vi! Foto: Hughes Leglise-Bataille some rights reserved

Grafik: John M. Kennedy T some rights reserved

Grafik: John M. Kennedy T some rights reserved