Vclav Jra Katedra matematiky FSv VUT v Praze

  • Slides: 16
Download presentation
Václav Jára Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze vaclav. jara@fsv. cvut. cz

Václav Jára Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze vaclav. jara@fsv. cvut. cz

 Stereografická projekce vlastnosti souřadnice bodů mapy loxodroma na sféře Astroláb Závěr

Stereografická projekce vlastnosti souřadnice bodů mapy loxodroma na sféře Astroláb Závěr

 Póly – průsečíky osy rotace se sférou Geodetická síť – rovnoběžky a poledníky

Póly – průsečíky osy rotace se sférou Geodetická síť – rovnoběžky a poledníky Stereografická projekce P S středové promítání z bodu sféry do tečné roviny sféry v protějším bodě azimutální projekce – středem je pól rovnoběžky –> soustředné kružnice poledníky –> polopřímky

 konformní zobrazení zachovává velikost úhlů K' (M, t, u) (PS, t), (PS, u)

konformní zobrazení zachovává velikost úhlů K' (M, t, u) (PS, t), (PS, u) π' PS L' PSK'L', M 1 KL PSK'L', MK'L M u L M, M 1 π t K M 1

 průmětem kružnice, která neprochází středem projekce, je kružnice, která není hlavní kružnicí kuželová

průmětem kružnice, která neprochází středem projekce, je kružnice, která není hlavní kružnicí kuželová plocha površky jsou kolmé na tečny kružnice konformita průměty tečen jsou kolmé na průměty površek –> kružnice PS V V 1

 o hlavní kružnice průmět průměru ABPS, A'B'PS β α β A α+β=γ+δ obvodový

o hlavní kružnice průmět průměru ABPS, A'B'PS β α β A α+β=γ+δ obvodový γ a středový A' δ úhel při O' α =δ O' je středem A'B' a průmětu hlavní kružnice o' PS B α δ O' γ α+δ Q B'

 poloha bodů na referenční sféře sférická šířka a sférická délka PS poloměr průmětu

poloha bodů na referenční sféře sférická šířka a sférická délka PS poloměr průmětu rovnoběžky r O kartézské U souřadnice M X PJ x ρ V MS y

 křivka, která protíná poledníky pod konstantním úhlem (azimutem) rovnice na sféře průvodič průmětu

křivka, která protíná poledníky pod konstantním úhlem (azimutem) rovnice na sféře průvodič průmětu logaritmická spirála

PS záda den, měsíc, čas, znamení zvěrokruhu otočné pravítko – lepší orientace kruhová matka

PS záda den, měsíc, čas, znamení zvěrokruhu otočné pravítko – lepší orientace kruhová matka r pohyblivá pavučinová síť PJ stereografický průmět ekliptiky poloha stálic otočné pravítko střed stereografické projekce – jižní pól. P S promítací rovina – rovina rovníku sestrojení rovníku r a obou obratníků

PS z No n mo geodetická síť na nebeské sféře póly – zenit a

PS z No n mo geodetická síť na nebeské sféře póly – zenit a nadir horizont – sférický rovník východní a západní bod polední kružnice otočení místního poledníku severní bod – rovnoběžka n zenit – rovnoběžka z, polední kružnice Zo ho Na o PJ r Sh Z h E PS N Na W

V obrazy rovnoběžek PS ko kružnice |VSO| = |VPS| poloměr |VSXS| ho XS O

V obrazy rovnoběžek PS ko kružnice |VSO| = |VPS| poloměr |VSXS| ho XS O VS X PJ h k Sh V PS E W

h obrazy poledníků procházejí zenitem a nadirem kolmé k obzoru středy na ose ZNa

h obrazy poledníků procházejí zenitem a nadirem kolmé k obzoru středy na ose ZNa Sh p m Z E PS Na W

0 350 340 10 20 30 3 kruhová 30 0 32 31 0 matka

0 350 340 10 20 30 3 kruhová 30 0 32 31 0 matka 40 30 0 50 290 60 280 70 270 80 260 90 250 100 0 24 110 2 30 0 12 0 13 22 0 14 0 0 21 15 0 160 170 180 190 200