vcarsk solvenn test Univerzita Karlova 3 11 2006

  • Slides: 29
Download presentation
Švýcarský solvenční test Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 1

Švýcarský solvenční test Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 1

Obsah 1. Úvod 2. Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví 3. Solvency II

Obsah 1. Úvod 2. Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví 3. Solvency II / švýcarský solventní test 4. Kompetence odpovědného pojistného matematika 5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu 6. Ocenění aktiv 7. Ocenění pasiv 8. Scénáře 9. Výsledky 10. Dokumentace Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 2

Úvod § Alena Koubová § Matematická statistika, Karlova Univerzita, Praha § Od roku 1991

Úvod § Alena Koubová § Matematická statistika, Karlova Univerzita, Praha § Od roku 1991 Švýcarsko § Odpovědná aktuárka pro 16 společností – zdravotní, neživotní pojišťovny, 1 zajišťovna § 4 švýcarské solvenční testy § E-mail: a. [email protected] ch Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 3

Solventnost • Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté závazky, tj. uhradit oprávněné

Solventnost • Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté závazky, tj. uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí. Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 4

2. Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví • • • Solvency II je

2. Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví • • • Solvency II je založená na reálném ocenění aktiv a pasiv pojišťovny Solvency II včleňuje diversifikaci do modelů Solvency II umožňuje vytvoření kompletního vnitřního modelu pojišťovny Směřuje k optimalizaci vlastního kapitálu Klade vyšší kvalitativní požadavky na řízení rizik Má detailní požadavky na zveřejňování informací a reporting Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 5

2. Solvency II – pojmy Minimum Capital Requirements (MCR) – absolutní minimální přirážka Solvency

2. Solvency II – pojmy Minimum Capital Requirements (MCR) – absolutní minimální přirážka Solvency Capital Requirements (SCR) - ekonomický kapitál - zohlednění všech kvantifikovatelných rizik pojišťovny - úroveň kapitálu jež umožní absorbování neočekávaných ztrát a tudíž poskytne rozumnou jistotu pojistníkům SCR je založen na předpokladu, že výše kapitálu neumožní s pravděpodobností 99, 5% ruinování pojišťovny na jednoletém horizontu. (Švýcarsko - cílový kapitál) Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 6

2. Solvency II – rizika Rizika na něž se bude vytvářet kapitálový požadavek jsou

2. Solvency II – rizika Rizika na něž se bude vytvářet kapitálový požadavek jsou definována dle IAA rizikové klasifikace a zahrnují: • • • pojistné riziko úvěrové riziko tržní riziko operační riziko (Švýcarsko bez kvantifikace) likviditní riziko Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 7

2. Solvency II – rizika § Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesouladu

2. Solvency II – rizika § Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesouladu aktiv a pasiv. Nejistota spojená s vývojem kursů, cen, úrokových měr; § Pojistná rizika – katastrofy, stárnutí populace, epidemie, opční faktory v závazcích, růst nákladů pojišťovny, apod. Nejistota spojená s budoucím objemem pojistného plnění a nedostatečnou výší rezerv; Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 8

2. Solvency II – rizika § Úvěrové riziko – úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného

2. Solvency II – rizika § Úvěrové riziko – úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného papíru nebo pokles jeho ratingu. Nejistota spojená s úpadkem dlužníka, snížením ratingu či rozšířením úvěrového spreadu; § Operační riziko – chyby procesů, lidí, IT nebo externí vlivy. Nejistota spojená s procesy, chováním lidí a chybovostí, technologií a externími vlivy; § Likviditní riziko – riziko vysokých nákladů likvidity v daném čase. Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 9

2. Solvency II – rizika Modelování typů rizik a jejich agregace pojistné riziko tržní

2. Solvency II – rizika Modelování typů rizik a jejich agregace pojistné riziko tržní riziko Celkové riziko úvěrové riziko likviditní riziko operační riziko Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová třída aktiv akcie třída aktiv dluhopisy třída aktiv nemovitosti třída aktiv . . Nr. 10

3. Solvency II / švýcarský solvenční test • Solvency II – faktorový model jako

3. Solvency II / švýcarský solvenční test • Solvency II – faktorový model jako minimum • SST – stochastický model jako minimum, scénářový model • Solvency II – kvantifikuje operační rizika • SST – nekvantifikuje operační rizika • Solvency II – ve vývoji • SST – v praxi od 1. 1. 2006 Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 11

4. Kompetence odpovědného pojistného matematika • Odpovědný pojistný matematik ve Švýcarsku od 1. 1.

4. Kompetence odpovědného pojistného matematika • Odpovědný pojistný matematik ve Švýcarsku od 1. 1. 2006 • V Evropské unii mnohem dříve • SST – patří do kompetencí odpovědného pojistného matematika (vliv roste!) Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 12

5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu Assets Liabilities Reálné, tržní ocenění! RK A Cílový

5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu Assets Liabilities Reálné, tržní ocenění! RK A Cílový kapitál „Přebytek“ 1 roční rizikový kapitál L Stávající závazky Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Diskontované Cashflows Nr. 13

5. Statutární / tržní bilance Assets Liabilities Best. Estimate rezerv tržní rezervy Run-Off Minimální

5. Statutární / tržní bilance Assets Liabilities Best. Estimate rezerv tržní rezervy Run-Off Minimální solventnost Volný vlastní kapitál Cílový kapitál tržní ocenění aktiv Risikový kapitál Best-Estimate rezerv statutární tržní Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 14

5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu Risikový kapitál (RK) RK 31. 12. ok RK

5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu Risikový kapitál (RK) RK 31. 12. ok RK 1. 1. 06 0 Run-Off t 0=dnes t 0+12 měsíců Cílový kapitál: Jak vysoký musí být minimálně RK 01. 06, aby s velmi malou pravděpodobností (0. 5%) platilo: RK 31. 12. 06 < 0 Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 15

5. SST- Cílový kapitál 1. 1. 2006 (0. 5%) 0 ES Univerzita Karlova, 3.

5. SST- Cílový kapitál 1. 1. 2006 (0. 5%) 0 ES Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Va. R Stochastický model & scénáře E[RK 31. 12. 06] Dr. Alena Koubová RK 31. 12. 06 Nr. 16

5. SST- Výpočet cílového kapitálu Rozdělení tržních rizik Rozdělení pojistných rizik Životní pojištění Tržní

5. SST- Výpočet cílového kapitálu Rozdělení tržních rizik Rozdělení pojistných rizik Životní pojištění Tržní riziko Neživotní pojištění Zdravotní pojištění scénáře x Tržní riziko ∑ Celkové rozdělení Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 + Úvěrové riziko ES+CR Dr. Alena Koubová + Run Off Cílový kapitál Nr. 17

Pausa Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 18

Pausa Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 18

6. Ocenění aktiv - Akcie Účetní hodnota v CHF Tržní hodnota v CHF Akcie/Fondy

6. Ocenění aktiv - Akcie Účetní hodnota v CHF Tržní hodnota v CHF Akcie/Fondy NOVN VX Novartis AG CHF 6'337'976 CH 0005819724 Ciba Specialty Chemicals CHF 15'844'940 21'086'974 ABB N ABB Ltd. CHF 3'317'677 4'000'909 Swiss Re N (VTX) Swiss Re CHF 15'779'965 17'317'799 Roche Hdlg (VTX) Roche Ltd. CHF 8'871'900 9'036'474 CH 0002788567 UBS Fonds SFE 1 CHF 40'298'335 44'549'809 Syngenta N (VTX) Syngenta Ltd. CHF 4'730'539 5'266'324 UBSN VX UBS AG CHF 14'862'553 110'043'885 122'458'819 Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 19

6. Ocenění aktiv - Obligace Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr.

6. Ocenění aktiv - Obligace Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 20

6. Ocenění aktiv - Nemovitosti • • DCF – discounted cash flows příjmová (výnosová

6. Ocenění aktiv - Nemovitosti • • DCF – discounted cash flows příjmová (výnosová metoda) tržně srovnávací metoda sumární hodnoty aktiv Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 21

7. Ocenění pasiv - životní pojištění Model předpokládá: rizikové faktory mají normálni rozdělení s

7. Ocenění pasiv - životní pojištění Model předpokládá: rizikové faktory mají normálni rozdělení s předepsanou volatilitou a korelacemi. Změna rizikového kapitálu v závislosti na rizikových faktorech je lineární. -> Celkové rozdělení je zase normální. Rizikové faktory: Volatilita: • Úmrtnost 20% • Dlouhověkost (trend) 10% • Invalidita (ne BVG) 10% • Invalidita (BVG) 20% • Reaktivace 20% • Storno 25% • Prodej opcí 25% Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 22

7. Ocenění pasiv - neživotní pojištění Riziko nových škod Variabilita ročních škodních výdajů Tržní

7. Ocenění pasiv - neživotní pojištění Riziko nových škod Variabilita ročních škodních výdajů Tržní riziko Normální škody i, i Momentová metoda s korrelační maticí Normální škody a riziko rezerv je aggregaci prvních dvou momentů Velké škody, kumulované škody Ni počet škod: Poisson Xi Rizikové faktory Kovariance Sensitivita výše škod: Pareto s Cutoff Složené Poisson Normální rozdělení Riziko rezerv … 1. a 2. moment pro odvětví, korrelační matice Lognormal Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Aggregace faltováním Dr. Alena Koubová Aggregace faltováním Aggregace se scénáři Nr. 23

7. Ocenění pasiv - zdravotní pojištění Modelování ročních výdajů daného portfolia normálním rozdělením. Riziko:

7. Ocenění pasiv - zdravotní pojištění Modelování ročních výdajů daného portfolia normálním rozdělením. Riziko: počet a výše jednotlivých plnění Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 24

8. Scénáře Exploze v industrii Pandemie Nehoda: podnikový výlet Průlom hráze Antiselekce ve zdravotním

8. Scénáře Exploze v industrii Pandemie Nehoda: podnikový výlet Průlom hráze Antiselekce ve zdravotním pojištění Denní odškodné Rostoucí invalidita (životní) Rezervy +10% Finanční trh Ztráta zajištění Finanční krize Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Terorismus Nr. 25

8. Scénáře - Aggregace Příklad 2 scénářů 1. 2. p=4%, Shift = -50 MCHF

8. Scénáře - Aggregace Příklad 2 scénářů 1. 2. p=4%, Shift = -50 MCHF p=5%, Shift = -150 MCHF Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 E[X] Va. R[X] Analytický model 70. 0 -45. 6 Celkově 60. 6 -113. 6 Dr. Alena Koubová Nr. 26

9. Výsledky Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 27

9. Výsledky Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 27

9. Výsledky • Hodně záleží na účetním standardu • Tržní rizika mají většinou větší

9. Výsledky • Hodně záleží na účetním standardu • Tržní rizika mají většinou větší vliv na výši cílového kapitálu než pojistná rizika • Vliv diversifikace 24% • Vliv scénářů 10% Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 28

9. Dokumentace • http: //www. sav-ausbildung. ch/ Dokumente • http: //www. bpv. admin. ch/

9. Dokumentace • http: //www. sav-ausbildung. ch/ Dokumente • http: //www. bpv. admin. ch/ Dokumentation, Themen • http: //www. bpv. admin. ch/themen/00506/00553/00735/i ndex. html? lang=de SST: Excell -Template 2006 SST: Technisches Dokument 2006 Dotazy: a. [email protected] ch Univerzita Karlova, 3. 11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 29