Vattnets egenskaper Tre faser Densitet Ytspnning Lsningsmedel Vrmelagrare

  • Slides: 14
Download presentation
Vattnets egenskaper �Tre faser �Densitet �Ytspänning �Lösningsmedel �Värmelagrare �Kretsloppet �Sött och salt �Rent vatten

Vattnets egenskaper �Tre faser �Densitet �Ytspänning �Lösningsmedel �Värmelagrare �Kretsloppet �Sött och salt �Rent vatten �Vattenrening

Tre faser - aggregationstillstånd

Tre faser - aggregationstillstånd

Temperaturer �Vatten blir fast – is vid 0 grader �Vatten blir gas – ånga

Temperaturer �Vatten blir fast – is vid 0 grader �Vatten blir gas – ånga vid 100 grader �Vatten har högst densitet (g/cm³) vid 4 grader

Vatten är polärt

Vatten är polärt

Speciella egenskaper �Fast fas har lägre densitet än flytande, dvs is är lättare än

Speciella egenskaper �Fast fas har lägre densitet än flytande, dvs is är lättare än flytande vatten. �Vatten har högre ytspänning än andra vätskor. �Vattnets temperatur ändras långsammare än andra ämnen.

Ytspänning �Vid vattenytan håller vattenmolekylerna ihop med de molekyler som finns nedåt och åt

Ytspänning �Vid vattenytan håller vattenmolekylerna ihop med de molekyler som finns nedåt och åt sidan. �Det blir som en hinna på ytan.

Lösningsmedel

Lösningsmedel

Allt liv innehåller vatten �Saltvatten 97%, havsvatten �Sötvatten 3% ; sjöar, isar, grundvatten, floder

Allt liv innehåller vatten �Saltvatten 97%, havsvatten �Sötvatten 3% ; sjöar, isar, grundvatten, floder

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Rent vatten - bristvara �Grundvatten – vatten som finns i håligheter under jord. Grundvattnet

Rent vatten - bristvara �Grundvatten – vatten som finns i håligheter under jord. Grundvattnet har runnit genom jord och renats. �Sverige 200 liter/person och dag �(Egentligen 5890 liter om man räknar med total förbrukning vid tillverkning. Kallas virtuellt vatten. �Afrika 20 liter/person och dag

Vattenrening

Vattenrening

Rening av ytvatten �Ytvatten är vatten från sjöar, vattendrag �Grovfiltrering (tar bort löv och

Rening av ytvatten �Ytvatten är vatten från sjöar, vattendrag �Grovfiltrering (tar bort löv och skräp) �Kemisk rening (ämnen som klumpar ihop partiklar) �Filtrering genom sand (tar bort sista partiklar) �Desinfektion (klor eller ozon som dödar bakterier) �Tillsats av kalk (så att det blir svagt basiskt)

Rening av avloppsvatten �Mekanisk rening (galler som tar bort fasta föremål) �Biologisk rening (bakterier

Rening av avloppsvatten �Mekanisk rening (galler som tar bort fasta föremål) �Biologisk rening (bakterier som bryter näringsämnen) �Kemisk rening ( kemiska ämnen som tar bort fosfater ) �Kväverening (tar bort kväveföreningar)

Begrepp vatten �Densitet �Ytspänning �polärt �Värmekapacitet �Vattnets kretslopp �Grundvatten �Ytvatten �Virtuellt vatten

Begrepp vatten �Densitet �Ytspänning �polärt �Värmekapacitet �Vattnets kretslopp �Grundvatten �Ytvatten �Virtuellt vatten