Vatten i naturen Vatten i samhllet Dagens kretslopp

  • Slides: 15
Download presentation
Vatten i naturen Vatten i samhället Dagens. . . kretslopp: vattnet. . . miljöproblem:

Vatten i naturen Vatten i samhället Dagens. . . kretslopp: vattnet. . . miljöproblem: försurning. . . del av hålbar livsstil: vattenkonsumtion

Källa: http: //ga. water. usgs. gov/edu/watercycleswedishhi. html

Källa: http: //ga. water. usgs. gov/edu/watercycleswedishhi. html

Vatten i olika former �I vilka former förekommer vatten? �Var kan du hitta vatten

Vatten i olika former �I vilka former förekommer vatten? �Var kan du hitta vatten i staden? �Hurdant vatten behöver människor och djur? �Hur mycket användbart sötvatten finns det?

Världens vatten Så här fördelar sig världens vattenresurser. För att konkretisera detta, använd en

Världens vatten Så här fördelar sig världens vattenresurser. För att konkretisera detta, använd en tiolitershink med vatten: 3 dl är sötvatten, men av det är 2 dl is. Nästan 1 dl är grundvatten och EN milliliter är ytvatten.

Vasa vatten – what? �Helt beroende av vattnet från. . . Bildkälla: Wikipedia

Vasa vatten – what? �Helt beroende av vattnet från. . . Bildkälla: Wikipedia

Vattnets väg till Vasa

Vattnets väg till Vasa

Snabbomrörning och flotation

Snabbomrörning och flotation

Snabbfiltrering

Snabbfiltrering

Långsamfiltrering

Långsamfiltrering

Förvaring och distribution ?

Förvaring och distribution ?

Så här enkelt är det. . . Bildkälla: Vasa Vatten

Så här enkelt är det. . . Bildkälla: Vasa Vatten

Hur mycket vatten använder DU? � Var går det åt vatten? � en toalettspolning;

Hur mycket vatten använder DU? � Var går det åt vatten? � en toalettspolning; gammal WC 10 liter, vattensparande WC 2 resp. 4 liter � för att fylla ett badkar går det år 200 liter � en tvättmaskin ca. 50 liter per tvätt � en diskmaskin ca. 15 liter per disk � en dusch; vattenförbrukningen är beroende av hur länge man duschar och med vilket tryck vattnet kommer ut ur duschmunstycket. Du får en uppfattning om vattenmängden genom att först fylla t. ex. ett 5 eller 10 liters ämbar och se hur länge det tar att fylla det. Ta sedan tid hur länge du står i duschen med vattnet rinnande. Utgående från det kan du räkna ut din vattenförbrukning under en duschning. � matlagning? dricksvatten? � biltvätt? bevattning? � Uppskatta din användning för ett dygn!

Normalförbrukning av vatten �Vasa vattens kunder förbrukar i medeltal 141 liter vatten per dygn

Normalförbrukning av vatten �Vasa vattens kunder förbrukar i medeltal 141 liter vatten per dygn (2007, källa: www. vaasanvesi. fi) �I Finland allmänt fördelar sig förbrukningen så här: Källa: www. motiva. fi

Bör vi spara på dricksvattnet? �Sett till den mängd vi vanligen har i Finland

Bör vi spara på dricksvattnet? �Sett till den mängd vi vanligen har i Finland behöver vi inte spara. �Lokalt och tidvis finns vattenbrist �men! Vattenspara = mycket mer än det � spara energi (för pumpning, rening. . . ) � förbrukning av reningskemikalier � kostnadsbesparing � gynnar en mer ekologiskt hållbar samhällsutveckling � västerländsk livsstil anammas snabbt i tredje världens länder : betydelsefullt att visa att det är viktigt att spara vatten � satsar vi på vattensnålteknik exporteras till länder där den gör större nytta än här �Kan det finnas fördelar med att slösa på vatten? � Vattenkvalitet: snabbare omsättning i ledningsnäten ger oftast bättre vatten.

Hur kan vi minska konsumtionen?

Hur kan vi minska konsumtionen?