VATANDALIK 7 HAFTA 1982 TARHL TRKYE CUMHURYET ANAYASASI

  • Slides: 10
Download presentation
VATANDAŞLIK 7. HAFTA: 1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

VATANDAŞLIK 7. HAFTA: 1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

BU HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ? ØCUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI ØESKİ TÜRKLERDE İNSAN HAKLARI ØOSMANLI İMPARATORLUĞU

BU HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ? ØCUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI ØESKİ TÜRKLERDE İNSAN HAKLARI ØOSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI ØKURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI ØCUMHURİYET DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI Ø 1924 ANAYASASI Ø 1961 ANAYASASI

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI ESKİ TÜRKLERDE İNSAN HAKLARI İslam

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI ESKİ TÜRKLERDE İNSAN HAKLARI İslam öncesi Türk toplum yaşamı hakkında bilgiler veren «Kutatgu Bilig» adlı ünlü eserde devlet yönetimine ilişkin çok değerli ve evrensel kuralların yer aldığı dikkati çekmektedir.

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI q. Mutlakiyetle yönetilen Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı’daki gibi bir insan hakları doktrinin ortaya çıkması söz konusu olmamıştır. q. Osmanlı İmparatorluğu’nda insan hakları ve özgürlük düşüncelerinin ilk belirtileri, ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında, Batı kültürü iletişime geçen aydınlar yoluyla görülmeye başlamıştır denilebilir.

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI q. Sened-i İttifak q. Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) q. Islahat Fermanı q. Meşrutiyet Dönemi

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMLERİNDE İNSAN HAKLARI

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMLERİNDE İNSAN HAKLARI q 23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan TBMM yalnızca yasama yetkisini kullanan basit bir parlamento değil, bütün yetkileri kendinde toplayan büyük bir güç olarak ortaya çıkmıştır. q 1921 Anayasası düzenlemiştir. «Temel Haklar ve Özgürlükler» konusunu

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI 1924 ANAYASASI o Kurucu meclis

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI 1924 ANAYASASI o Kurucu meclis tarafından değil, doğrudan TBMM tarafından hazırlanmıştır. o Sert bir anayasadır. o Türkiye Devleti’nin bir cumhuriyet olduğu kabul edilmiştir.

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI 1961 ANAYASASI o Temel hakları

İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI 1961 ANAYASASI o Temel hakları ve özgürlükleri sağlam temeller üzerine oturtmak amacıyla kurucu meclis tarafından hazırlanan yeni anayasa, 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oyuna sunularak kabul edilmiştir. o Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin olduğu hükmü korunmakla birlikte, milletin egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar (yasama, yürütme, yargı) eliyle kullanacağını belirtmiştir.

YARARLANILAN KAYNAK: PROF. DR. YASEMİN KARAMAN KEPENEKCİ (2014). EĞİTİMCİLER İÇİN İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK.

YARARLANILAN KAYNAK: PROF. DR. YASEMİN KARAMAN KEPENEKCİ (2014). EĞİTİMCİLER İÇİN İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK. ANKARA: SİYASAL KİTABEVİ

HAFTAYA İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ İLE DEVAM EDECEĞİZ

HAFTAYA İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ İLE DEVAM EDECEĞİZ