Vasatiden Vasa idag Vasatiden 1521 1611 Sverige styrs

  • Slides: 12
Download presentation
Vasatiden

Vasatiden

Vasa idag.

Vasa idag.

Vasatiden 1521 – 1611 Sverige styrs av Gustav Vasa och hans söner. Gustav Vasa

Vasatiden 1521 – 1611 Sverige styrs av Gustav Vasa och hans söner. Gustav Vasa

Viktiga händelser! Sverige blir ett självständigt land. Kungen får allt större makt. Kungamakten ärvs

Viktiga händelser! Sverige blir ett självständigt land. Kungen får allt större makt. Kungamakten ärvs från far till son. Kungen blir kyrkans högsta chef. Reformationen - Sverige går från att vara katolskt till att vara protestantiskt. • Sverige startar krig och blir större till ytan. • • •

Gustav Eriksson Vasa Han föddes 1496 i Uppland. Han dog 1560 i Stockholm. Han

Gustav Eriksson Vasa Han föddes 1496 i Uppland. Han dog 1560 i Stockholm. Han regerade Sverige från den 6 juni 1523 – 29 sept. 1560 ( i 37 år).

Fruar och barn. Gustav Vasa var gift tre gånger och fick 9 barn. Tre

Fruar och barn. Gustav Vasa var gift tre gånger och fick 9 barn. Tre av hans söner blev senare kungar: Ø Erik XIV (den fjortonde) Ø Johan III Ø Karl IX (den nionde)

Cecilia – piratprinsessan! En av Gustavs döttrar – Cecilia försörjde sig på sjöröveri. Hennes

Cecilia – piratprinsessan! En av Gustavs döttrar – Cecilia försörjde sig på sjöröveri. Hennes skepp plundrade handelsskepp ute på Östersjön. Hon blev hela 87 år gammal.

Kyrkans makt Sverige var ett fattigt land i början av 1500 -talet. Kyrkan var

Kyrkans makt Sverige var ett fattigt land i början av 1500 -talet. Kyrkan var mycket rik och påvar och biskopar levde lyxliv. Folk protesterar, bl. a Martin Luther (en tysk munk) som skapar den protestantiska kyrkan.

Reformationen q Den egna tron och Gud är viktigare än påven i Rom. q

Reformationen q Den egna tron och Gud är viktigare än påven i Rom. q Översätt Bibeln från latin till vanliga språk så att alla kan läsa den. q Prästerna ska prata i kyrkan så att folk förstår, inte på latin. q Präster ska få gifta sig. q Kyrkan ska inte sälja avlatsbrev. Martin Luther

Kungen och kyrkan. Gustav Vasa ville ta del av kyrkans rikedomar. Han tvingade kyrkan

Kungen och kyrkan. Gustav Vasa ville ta del av kyrkans rikedomar. Han tvingade kyrkan att lämna ifrån sig mycket av sin rikedom. Sverige blev protestantiskt, liksom många andra länder i norra Europa. Gustav Vasa blev kyrkans chef, inte påven i Rom! Bibeln översattes till svenska.

Vasatidens slott På Vasatiden byggdes många slott i Sverige för att försvara landet. De

Vasatidens slott På Vasatiden byggdes många slott i Sverige för att försvara landet. De hade tjocka murar, runda torn och en vallgrav. De mest kända slotten är Kalmar slott, Gripsholms slott och slottet Tre Kronor (brann ner 1697).

Källor v Puls Historia lärobok – Natur och kultur. v Koll på Vasatiden –

Källor v Puls Historia lärobok – Natur och kultur. v Koll på Vasatiden – Bonniers. v Bilder från Google bilder. Av Dan Åberg – november 2016