Vasatiden 1523 1611 Gustav Vasa tar makten Gustav

  • Slides: 10
Download presentation
Vasatiden 1523 -1611

Vasatiden 1523 -1611

Gustav Vasa tar makten ❖ Gustav Vasa blir kung 1523. ❖ Då slutar svensk

Gustav Vasa tar makten ❖ Gustav Vasa blir kung 1523. ❖ Då slutar svensk medeltid. ❖ Sverige var mycket mindre då än vad det är nu. ❖ Det är svårt för Gustav Vasa att styra landet i början. ❖ Gustav Vasa vill bestämma allt själv.

Reformationen ❖ När Gustav Vasa blir kung är svenskarna katoliker. ❖ Är man katolik

Reformationen ❖ När Gustav Vasa blir kung är svenskarna katoliker. ❖ Är man katolik styrs man av påven i Rom. ❖ Gustav Vasa tycker inte om detta. ❖ Gustav Vasa ser till att svenskarna blir protestanter 1527. ❖ Då får Gustav Vasa bestämma själv över kyrkan.

Valrike - Arvsrike ❖ Under medeltiden har svenskarna valt kung. ❖ Gustav Vasa valdes

Valrike - Arvsrike ❖ Under medeltiden har svenskarna valt kung. ❖ Gustav Vasa valdes till kung. ❖ Gustav Vasa ser till att kronan går i arv. ❖ Det betyder att kungens äldste son blir kung när den gamle kungen dör. ❖ Gustav Vasa säkrar släktens makt.

Sverige under Vasatiden ❖ Det bodde cirka en halv miljon invånare i Sverige under

Sverige under Vasatiden ❖ Det bodde cirka en halv miljon invånare i Sverige under denna tid. ❖ Dessutom bodde det ca 200 000 invånare i Finland som tillhörde Sverige. ❖ Ungefär 5 % bodde i städerna, resten på landsbygden. ❖ De flesta var bönder. ❖ Gustav Vasa såg till att böndernas jordbruk blev bättre.

Protester och uppror mot Gustav Vasa ❖Dalupproren ❖Dackefejden

Protester och uppror mot Gustav Vasa ❖Dalupproren ❖Dackefejden

Dalupproren ❖ Dalupproren = Tre gånger gjorde bönderna i Dalarna uppror mot Gustav Vasa.

Dalupproren ❖ Dalupproren = Tre gånger gjorde bönderna i Dalarna uppror mot Gustav Vasa. ❖ Det blev aldrig strid. ❖ Bönderna var missnöjda med Gustavs sätt att styra Sverige. De fick det sämre med Gustav som kung. ❖ Tre skäl till uppror: ❖ Reformationen ❖ Kungens ökande makt ❖ Sämre förutsättningar för att sälja koppar.

Dackefejden ❖ Dackefejden = Ett bondeuppror i Småland. ❖ Nils Dacke ledde upproret. Det

Dackefejden ❖ Dackefejden = Ett bondeuppror i Småland. ❖ Nils Dacke ledde upproret. Det blev strid. ❖ Tre skäl till upproret: ❖ Gustav Vasa vill öka sin egen makt. ❖ Skatterna höjdes kraftigt, vilket drabbade framförallt bönderna. ❖ Innan Gustav Vasa var Småland nästan ”ett eget litet land”.

Nils Dacke

Nils Dacke