Varme senger Analyse over kritisk masse av varme

  • Slides: 13
Download presentation
Varme senger

Varme senger

Analyse over kritisk masse av varme senger Skistar Hemsedal ser for seg at følgende

Analyse over kritisk masse av varme senger Skistar Hemsedal ser for seg at følgende prosjekter skal / bør utvikles fremover for å utvikle den alpine attraksjon. Dette er forankret i Skistar sin egen strategi og tar samtidig opp i seg bygda sin oppfatning av vegen videre. Vi har definert investeringsbehovene og hva som må til for å klare å realisere disse: - Nedfart sentrum - Gondol fra Trøym og opp til Fjellcafeen - Øvrige investeringer innenfor det arealet vi i dag driver Hemsedal Skisenter - Røggelia Antall varme senger per i dag: 6390 senger. Videre kommer inntektsanalyse med heisomsetning per varm/kald seng og investeringsoversikt og inntektsbehov for å betjene disse.

Gjestestruktur skidager Inntekt (snitt Antall Beleggs. Ant. Belagt Salgs. Innt/sen 193, - per senger

Gjestestruktur skidager Inntekt (snitt Antall Beleggs. Ant. Belagt Salgs. Innt/sen 193, - per senger grad Alpinfaktor seng dager Skidager skidag) g Varme senger Skistar 4800 65% 80% 130 259 584 50 149 033 10 448 Varme senger andre 1500 45% 70% 80% 130 49 140 9 493 357 6 329 Kalde senger 9000 19% 80% 70% Caravan, skoler etc Dagsbesøk (kjører mer enn 30 km) Besøk hos slekt og venner SUM Gj. snittsinntekt per varm seng: 130 124 488 24 049 837 21 000 55 000 25 000 4 056 990 10 625 450 4 829 750 2 672 534 212 103 204 416 9467

Utvikling varme senger 2004 -2014 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Utvikling varme senger 2004 -2014 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 Varme senger 5675 5794 5551 5582 6742 7056 6927 6724 6234 6190

Nedfart og gondol - årlige driftskostnader Nedfart sentrum. Investering 10 000. Rente på investeringen

Nedfart og gondol - årlige driftskostnader Nedfart sentrum. Investering 10 000. Rente på investeringen 5% p. a. Gondol: Investering 70 000. Rente på investeringen 5% p. a. NEDFART TNOK Renter nedfart 500 GONDOL Tråkk etc 1000 t 950 Renter gondol 3 500 Div drift 200 Avskrivninger 3 500 Andel skibuss 200 Driftskostn per år 4 300 Totalt 1 850 Totalt 11 300 Nedfart: Dette gir et behov for varme senger: 1 850 000/9467 kr/seng i heisomsetning = 195 nye senger Gondol: Dette gir et behov for varme senger: 11 300 000/9467 kr/seng i heisomsetning = 1195 senger Bare for å realisere nedfart og gondol til sentrum kreves det 1390 nye senger. Nødvendig antall varme senger for å opprettholde dagens nivå + forsvare bygging av nedfart og gondol: 7 780 senger.

INVESTERINGER 20 -ÅRS PERSPEKTIV Nedfart sentrum og gondol ikke medregnet Modernisering og utskiftning av

INVESTERINGER 20 -ÅRS PERSPEKTIV Nedfart sentrum og gondol ikke medregnet Modernisering og utskiftning av driftsmidler, ikke erstatningsinvesteringer som maskiner, kjøretøy etc) i skisenteret i dag. TNOK Snø 50 000 Nedfarter/park 25 000 Heis 130 000 Maskiner 15 000 Andre reinvesteringer 25 000 Div eiendom Totalt 5 000 250 000 Renter 5% Avskrivninger 12 500 TNOK Lønn og vedlikeholdskostnader kommer ikke på da vi skifter ut eksisterende materiell med nytt. Større snøanlegg er automatisert og gir ikke større driftskostnader. Nødvendig antall varme senger for å forsvare ovenstående investeringer: 25 000 : 9467 kr/seng = 2650 nye varme senger

RØGGELIA Estimert investering 300 000 NOK Årlige kostnader: Renter 5% Avskrivninger Driftskostnader 15 000

RØGGELIA Estimert investering 300 000 NOK Årlige kostnader: Renter 5% Avskrivninger Driftskostnader 15 000 NOK 7 500 000 NOK 8 300 000 NOK Totalt Røggelia /år 30 800 000 NOK Nødvendig antall varme senger for å forsvare ovenstående investeringer: 30 800 000 : 9467 kr/seng = 3250 nye varme senger

Kritisk masse varme senger totalt Totalt når vi en kritisk masse varme senger på

Kritisk masse varme senger totalt Totalt når vi en kritisk masse varme senger på 14000 senger Det vil si at volumet varme senger må økes fra dagens nivå med 7 610 senger, det vil si 760 enheter. I tillegg vet vi at frafallet senger er ca 100/år. Det må i tillegg bygges det samme antallet årlig bare for å opprettholde dagens volum av senger. Vi har ikke hensyntatt utvikling av kalde senger i våre estimater. Man ser også at vi i våre estimater ikke har gjort annet enn å regne på kostnadsdekning av planlagte prosjekter. Vi forholder oss til at prosjektenes lønnsomhet tas i utvikling av kalde senger.

Lokalisering av varme senger Skistar mener at lokalisering av varme senger bør konsentreres om

Lokalisering av varme senger Skistar mener at lokalisering av varme senger bør konsentreres om følgende steder: - Fra og med dagens Tinden Apartments /Såta, vestover gjennom Fjellandsbyen til og med Rådyrlia. Nordre begrensning er Hemsil. - Videre bør området fra og med Veslestølen, gjennom Storelia til og med Skarsnuten holdes varm. - Sentrum Trøym med områdene rundt planlagt gondol bør ha en varm andel som gjør det mulig å gi et grunnlag for næringsutvikling i sentrum. - Totteskogen (deler utvikles varmt) - Baseområdet i Røggelia - Holdeskarlia fra Rådyrlia opp til Veslestølen. Nordre begrensning Hemsil (delt varmt/kaldt) - Varme senger må lokaliseres med tanke på fremtidens service Suksessfaktor for å lykkes med varme senger - Riktig beliggenhet i forhold til attraksjoner som alpinanlegg og service - Betingelsesløst ski in/ski out - Skistar skal være «høringsinstans» for plassering av nye varme senger

Hvor skal gjestene komme fra - og hva er grunnen til at de vil

Hvor skal gjestene komme fra - og hva er grunnen til at de vil komme? - Økt konkurransekraft gjennom alpin utvikling skal plukke gjester fra øvrige reisemål i Norge og resten av Europa. - Markedssatsing mot Øst-Europa slik som Polen og de Baltiske land - Fremdeles sterk satsing på primærmarkedene Norge, Danmark, Sverige - Utnytte markedsapparatet i Skistar enda sterkere - Større variasjon av senger vil gjøre at attraksjonen i det å bo vil øke. Dette ser vi eksempel på i Trysil ved bygging spesielt av MRT i Fageråsen - Riktig bygging på riktig sted – høy attraksjonsgrad

Utvikling av kalde senger Skistar mener det er viktig med en ekspansiv politikk også

Utvikling av kalde senger Skistar mener det er viktig med en ekspansiv politikk også på utvikling av kalde senger. Dette binder opp gjester, gir stamgjester og trofaste ambassadører for Hemsedal. Beliggenhet av nye kalde senger: - Grøndalen / langs Grøndalsvegen - Fiskum - Lykkja-området (fra Gravset og innover) - Røggelia - Holdeskarlia fra Rådyrlia opp til Veslestølen - Holdeskaret - Totteskogen Hvilken type kalde senger bør bygges: - Enheter på ca 90 -120 m² bør prioriteres i gitte områder som deler av Totteskogen - Tettere bygging (større u-grad) bør tillates i gitte områder som deler av Totteskogen - Prøve å legge til rette for frivilling utleie En av suksessfaktorene for utbygging av kalde senger er en aktiv varmsengspolitikk. Varme senger holder liv i service og attraksjoner, noe som styrker grunnlaget for kalde senger. Selv kalde gjester ønsker all mulig service og attraksjon.

Den største feilen Hemsedal kan gjøre - Etablere varme senger uten å være våkne

Den største feilen Hemsedal kan gjøre - Etablere varme senger uten å være våkne for «bad planning» . Dette vil gi dårlig lønnsomhet i sengene og press på konvertering til kalde. Åpning for konvertering til kalde senger innenfor de områdene vi tidligere har sagt det skal utvikles varme. Vi må tenke areal og ikke alder på eksisterende senger. Slippe til eiendomshaier som kun skal inn og utvikle kalde senger i «varme områder» . Dette tjener kun eiendomsutviklerne og ikke Hemsedal. - Synlige fordeler ved dagens varmsengspolitikk - Befolkningsutviklingen er økende og har vært i flere år. Arbeidsplasser Fire dagligvarebutikker oppe til kl. 23 om kvelden med en befolkning på 2200 personer Fem sportsforretninger Hemsedal Skisenter med 50 fast ansatte, 300 på sesong og 450 inkl leietagere/innleide firma Et næringsliv som har styrke til å holde liv i og utvikle felles tiltak slik som langrennsløyper, turstier og andre ikke-kommersielle produkter

Effekt sommer - Nye om mer varierte senger gir mulighet for nye gjester -

Effekt sommer - Nye om mer varierte senger gir mulighet for nye gjester - Investeringer i alpin som følge av nye senger kan utnyttes om sommeren (gondol) - Investeringer i service som følge av nye senger kan utnyttes om sommeren