Van Melding naar Zorg Meldpunt Zorg en Woonoverlast

  • Slides: 5
Download presentation
Van Melding naar Zorg

Van Melding naar Zorg

Meldpunt Zorg en Woonoverlast • Iedereen kan melden bij het meldpunt: buren, huisartsen, woningbouwverenigingen,

Meldpunt Zorg en Woonoverlast • Iedereen kan melden bij het meldpunt: buren, huisartsen, woningbouwverenigingen, e. d. • Meldpunt zet Regiecheck uit bij convenantpartners • Indien bekend bij partners: Bij alleen zorg pakt de behandelaar hetr verder op. Wanneer (ook) (aanhoudende) overlast: gaat tevens de wijk GGD inventariseren. • Indien niet bekend: Gaat wijk GGD polshoogte nemen, veelal samen met wijkagent.

Wijk GGD (voorheen Vangnet & Advies) De wijk-GGD’er richt zich op alle kwetsbare Amsterdammers

Wijk GGD (voorheen Vangnet & Advies) De wijk-GGD’er richt zich op alle kwetsbare Amsterdammers die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden, die zorg mijden of een gezondheidsrisico lopen. De wijk-GGD‘er werkt laagdrempelig in alle wijken in Amsterdam. Ze pakken meldingen op van (ernstige) overlast of zorgwekkende situaties van Amsterdammers van alle leeftijden. Ze bezoeken mensen, gaan in gesprek, maken een inschatting van de situatie, beslissen wat er moet gebeuren en schakelen waar nodig passende hulp in. Ook richt Vangnet zich op de buurt.

Arkin Zorgtoeleiding is er voor alle Amsterdammers die zich in een kwetsbare positie bevinden

Arkin Zorgtoeleiding is er voor alle Amsterdammers die zich in een kwetsbare positie bevinden waarbij er een vermoeden op psychiatrische en/of verslavingsproblemen is en die niet via de reguliere weg in zorg komen. Zorgtoeleiding realiseert op een laagdrempelige wijze psychiatrische diagnostiek. Zorgtoeleiding doet wat nodig is; indien geïndiceerd, wordt cliënt gemotiveerd tot behandeling en/of toegeleid naar maatschappelijke ondersteuning. Zorgtoeleiding doet dit verbindend met gebruikmaking en versterking van het netwerk van de cliënt. Zorgtoeleiding is aanwezig in de wijk en stad. Biedt laagdrempelig consulten in de wijk aan sociale partners en bewoners. De Horizon Hembrugstraat 156 e Elke 4 woensdag van de maand 10. 00 -12. 00

Contactgegevens Meldpunt: Per stadsdeel verschillend. Zie website gemeente of via tel. : 14020 Wijk

Contactgegevens Meldpunt: Per stadsdeel verschillend. Zie website gemeente of via tel. : 14020 Wijk GGD: 020 -5555462 bureaudienst MGGZ van de GGD Arkin Zorgtoeleiding: Bureaudienst 020 -5904222