VAD R KOMMUNIKATION CENTRALT INNEHLL Mnniskors interaktion och

  • Slides: 7
Download presentation
VAD ÄR KOMMUNIKATION?

VAD ÄR KOMMUNIKATION?

CENTRALT INNEHÅLL Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang utifrån olika teorier. Kommunikationsbegreppet Kommunikationens

CENTRALT INNEHÅLL Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang utifrån olika teorier. Kommunikationsbegreppet Kommunikationens former Sociologiska perspektiv Psykologiska perspektiv

BEDÖMNING Muntliga diskussioner och övningar Enskild skriftliga inlämning Prov s. 7 -37

BEDÖMNING Muntliga diskussioner och övningar Enskild skriftliga inlämning Prov s. 7 -37

VIKTIGA BEGREPP, TEORIER OCH MODELLER S. 7 -17 Kommunikationens betydelse Intellektuellt: viktig info och

VIKTIGA BEGREPP, TEORIER OCH MODELLER S. 7 -17 Kommunikationens betydelse Intellektuellt: viktig info och kunskap Socialt: relationer, sociala behov Psykologiskt: identitet, känslor, bekräftelse Modell för kommunikation Envägs- och tvåvägskommunikation Direkt och indirekt kommunikation Kommunikationsstörningar: yttre (t ex buller, språk) och inre (t ex otydligt, inlindat)

https: //www. youtube. com/watch? v=s 6 Eao. PMANQM Pang i bygget - hästen https:

https: //www. youtube. com/watch? v=s 6 Eao. PMANQM Pang i bygget - hästen https: //www. youtube. com/watch? v=H-o. H-TELc. LE Pang i bygget språklektion https: //www. youtube. com/watch? v=ez. Vib_gi. TFo ”manslater” https: //www. youtube. com/watch? v=GGXYt. FObz 8 o idolsågning

KOMMUNIKATIONENS FORMER Verbal – tal och skrift (Hur formulerar du dig? ) Icke verbal:

KOMMUNIKATIONENS FORMER Verbal – tal och skrift (Hur formulerar du dig? ) Icke verbal: kroppsspråk; hållning, gester, ansiktsmimik tonfall, kläder, frisyrer, signaler till t ex djur (Vilka olika kommunikationssignaler skickar du ut? ) Verbal och/eller icke verbal: språkkoder och slang t ex dialekt, svordomar, suck, öhmm… Kanaler: sång, musik, tal, tidningar, böcker, tv, film, datorspel, konst, beröring

VAD SIGNALERAR PERSONERNA? ”VEM” ÄR DE?

VAD SIGNALERAR PERSONERNA? ”VEM” ÄR DE?