Vad r ett informationssystem Vad r ett informationssystem

  • Slides: 10
Download presentation
Vad är ett informationssystem?

Vad är ett informationssystem?

Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning Informationssystem presenterar

Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning Informationssystem presenterar Användare avbildar Verksamhet

Exempel på informationssystem • Orderhantering • Lagerhantering • Fakturering

Exempel på informationssystem • Orderhantering • Lagerhantering • Fakturering

Exempel på informationssystem • Platsbokning – Flygresor – Medicinska behandlingar • Personaladministration • Banksystem

Exempel på informationssystem • Platsbokning – Flygresor – Medicinska behandlingar • Personaladministration • Banksystem Informations system

Typer av system Transformationssystem Reaktiva system signalerar till påverkar

Typer av system Transformationssystem Reaktiva system signalerar till påverkar

Egenskaper hos informationssystem Komplexitet hos algoritmer Låg Hög IS Transformationssystem Komplexitet hos datastrukturer Låg

Egenskaper hos informationssystem Komplexitet hos algoritmer Låg Hög IS Transformationssystem Komplexitet hos datastrukturer Låg Hög Transformationssystem IS

Egenskaper hos informationssystem Grad av kontroll över omgivningen Låg Hög IS Reaktiva system Interaktion

Egenskaper hos informationssystem Grad av kontroll över omgivningen Låg Hög IS Reaktiva system Interaktion med människor och organisation Låg Hög Transformationssystem IS

Varför informationssystem? 1. Koordinera aktiviteter 2. Kontrollera, övervaka Strategisk Taktisk Operationell 3. Ge underlag

Varför informationssystem? 1. Koordinera aktiviteter 2. Kontrollera, övervaka Strategisk Taktisk Operationell 3. Ge underlag för beslut 4. Effektivisera, automatisera 5. Nya tjänster/produkter 6. Nya organisationsformer Organisationsnivåer

Nya organisationsformer • Virtuella företag • Marknadsplatser Consumer Retailer Supplier

Nya organisationsformer • Virtuella företag • Marknadsplatser Consumer Retailer Supplier

Definition av informationssystem ? Datoriserat system som stödjer arbete och kommunikation av formaliserad information

Definition av informationssystem ? Datoriserat system som stödjer arbete och kommunikation av formaliserad information inom en organisation ? ? ?