V d 1 Hnh tam gic ABC c

  • Slides: 14
Download presentation

Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau ,

Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau , mỗi cạnh dài 1, 2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét? A B C

Ta phải thực hiện phép nhân : 1, 2 x 3 = A ?

Ta phải thực hiện phép nhân : 1, 2 x 3 = A ? (m) Ta có : 1, 2 m = 12 dm 12 x 3 36 (dm ) = 3, 6 m B C

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau : 1, 2 X 3

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau : 1, 2 X 3 3, 6 Bước 1 : *Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích *Phần thập phân của số 1, 2 có 1 chữ số , *Ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số kể từ phải sang trái

So sánh 2 cách làm Cách 1 : 1, 2 m = 12 dm

So sánh 2 cách làm Cách 1 : 1, 2 m = 12 dm 12 x 3 36 dm = 3, 6 m Cách 2 : 1, 2 x 3 3, 6 ( m) Giống nhau : Đặt tính và tính Khác nhau : Cách 1 : Phải đổi đơn vị. Cách 2 : Phải đánh dấu phẩy ở tích Đếm : ở phần thừa số thập phân có bao nhiêu chữ số Tách : ở tích bấy nhiêu chữ số ( theo thứ tự từ phải sang trá

Ví dụ 2 : 0, 46 x 12 = ? Đặt tính 0, 46

Ví dụ 2 : 0, 46 x 12 = ? Đặt tính 0, 46 x 12 92 46 5, 52 Bước 1: - Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích - Đếm : Phần thập phân của 0, 46 có 2 chữ số - Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số kể từ trái sang phải

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như thế nào? 1, 2 x 3 3, 6 x 0, 46 12 92 46 5, 52

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau : Bước 1 : -Nhân như nhân các số tự nhiên. Bước 2 : -Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ trái sang phải.

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 3, 6 x 7 0, 256 x 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 3, 6 x 7 0, 256 x 3 1, 28 x 5 60, 8 x 45 A 3, 6 x 7 25, 2 1, 28 x 5 6, 40 0, 256 x 3 0, 768 d) 60, 8 x 45 3040 2432 2 7 3 6, 0

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Thừa số 3, 47 Thừa

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Thừa số 3, 47 Thừa số 3 Tích 15, 28 4 2, 06 4, 036 7 10

Thừa số 3, 47 15, 28 2, 06 4, 036 Thừa số 3 4

Thừa số 3, 47 15, 28 2, 06 4, 036 Thừa số 3 4 7 10 10, 41 61, 12 14, 42 40, 360 Tích

Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42, 6 km. Hỏi

Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42, 6 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô - mét ?

Tóm tắt: Mỗi giờ ô tô đi : 42, 6 km Trong 4 giờ

Tóm tắt: Mỗi giờ ô tô đi : 42, 6 km Trong 4 giờ ô tô đi : ? km Bài giải : Trong 4 giờ ô tô đi được số ki- lô - mét là : 42, 6 x 4 = 170, 4 ( km ) Đáp số : 170, 4 km

Trò chơi 1, 1 x 3 ? 39, 6 ? 3, 3 X 66

Trò chơi 1, 1 x 3 ? 39, 6 ? 3, 3 X 66 19, 8 ? xx 2 x 44 Công 158, 4 chúa