V CHNH SCH THU B TI CHNH NHIT

  • Slides: 75
Download presentation
VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ

VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU & HỘI VIÊN DỰ TẬP HUẤN THÁNG 9 - 2013 1 Cập nhật đến 15 -9 -2013

CHÍNH SÁCH & QUẢN LÝ THUẾ 2013 NHỮNG NỘI DUNG MỚI CẬP NHẬT HỘI

CHÍNH SÁCH & QUẢN LÝ THUẾ 2013 NHỮNG NỘI DUNG MỚI CẬP NHẬT HỘI VIÊN CẦN QUAN T M Chuyên gia cao cấp Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính 2 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ CỦA CHÚNG TA !!! Tiền thuế là của dân Do dân đóng góp

THUẾ CỦA CHÚNG TA !!! Tiền thuế là của dân Do dân đóng góp Và (để) phục vụ LỢI ÍCH CỦA NH N D N Hồ Chí Minh 3 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ VIỆT NAM Minh bạch Chuyên nghiệp Liêm chính Đổi mới Tuyên ngôn ngành

THUẾ VIỆT NAM Minh bạch Chuyên nghiệp Liêm chính Đổi mới Tuyên ngôn ngành Thuế 4 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ VIỆT NAM - TỔNG QUAN Tổng quan về hệ thống thuế hiện hành

THUẾ VIỆT NAM - TỔNG QUAN Tổng quan về hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam 5 v Chính sách, pháp luật thuế v Quản lý thuế Cập nhật đến 15 -9 -2013

Hệ thống thuế - Tổng quan Chính sách, pháp luật thuế § Các văn

Hệ thống thuế - Tổng quan Chính sách, pháp luật thuế § Các văn bản pháp luật, pháp quy về nội dung từng sắc thuế/loại thuế, VD thuế GTGT, TNDN, … § Theo thứ bậc văn bản: Luật do QH ban hành, Pháp lệnh do UBTVQH ban hành, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật/Pháp lệnh và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (hoặc TT liên tịch với Bộ khác) về nội dung cụ thể từng loại thuế 6 Cập nhật đến 15 -9 -2013

Tổng quan: Quản lý thuế Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/6/2006,

Tổng quan: Quản lý thuế Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/6/2006, hiệu lực từ 01/7/2007; Luật sửa đổi số 21/2012/QH 13 ngày 20/11/2012 & Các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về: 7 § § Trình tự, thủ tục khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, § Trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực thi pháp luật thuế, khen thưỏng, hỗ trợ Người nộp thuế § Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, khởi kiện, tố tụng, giải quyết bồi thường Hoá đơn chứng từ sử dụng trong kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế - TT 153/2010 và TT 64/2013 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NỘI DUNG 1. Hệ thống CST hiện hành và những loại thuế có quy

NỘI DUNG 1. Hệ thống CST hiện hành và những loại thuế có quy định mới, hiệu lực từ 2013 2. Gói chính sách tháo gỡ khó khăn cho SXKD, trợ giúp DN hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu – Học viên tự nghiên cứu 3. Quản lý thuế & thuế TNCN – quy định mới 4. Thuế GTGT và TNDN mới được sửa đổi 5. Thảo luận 8 Cập nhật đến 15 -9 -2013

PHẦN THỨ NHẤT Hệ thống CS thuế hiện hành, những quy định mới -

PHẦN THỨ NHẤT Hệ thống CS thuế hiện hành, những quy định mới - hiệu lực từ năm 2013 có tác động đến các doanh nghiệp 9 Cập nhật đến 15 -9 -2013

HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10 Thuế môn bài Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Thuế tài nguyên Thuế sử dụng đất nông nghiệp [ miễn, giảm đến 2020 ] Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp [ từ 2012 ] Thuế bảo vệ môi trường [ từ 2012 ] Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất Phí, lệ phí (gần 300 thứ chi tiết) Cập nhật đến 15 -9 -2013

TỪ 2013 – THUẾ NÀO CÓ QUY ĐỊNH MỚI ? 1. Thuế xuất khẩu,

TỪ 2013 – THUẾ NÀO CÓ QUY ĐỊNH MỚI ? 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) Giảm thuế suất chi tiết theo lộ trình WTO 2. 3. 4. 5. 11 Thuế GTGT và TNDN : Gói CS ưu đãi theo Nghị quyết 02 và TT số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; TT 65/2013 bổ sung TT 06/2012 Thuế TNCN: NĐ số 65/NĐ-CP ngày 27/6/2013 & TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất : Chính phủ quyết định giảm, giãn cho tất cả DN – TT 16/2013 Quản lý thuế: Phạt nặng, 3 Nghị định số 83/2013 Cập nhật đến 15 -9 -2013

2013 – VĂN BẢN NÀO CẦN CHÚ Ý ? ? ? 1. 2. 3.

2013 – VĂN BẢN NÀO CẦN CHÚ Ý ? ? ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12 TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về khấu hao Thuế GTGT : TT số 65/2013 sửa đổi TT 06/2012 Thuế BVMT : TT 30/2013 hoàn thuế BVMT đã nộp từ 01/01 đến 14/11/2012 cho ni lông làm bao bì Hoá đơn: TT số 64/2013 thay thế TT 153/2010 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Nghị định 92/NĐ-CP về thuế GTGT & TNDN từ 01/7/2013 theo Luật mới sửa đổi TT số 111/2013 ngày 15/8/2013 về thuế TNCN Công văn của Bộ Tài chính về các quy định mới có hiệu lực từ 01/7/2013: 8336 – 8355 – 8817 Cập nhật đến 15 -9 -2013

PHẦN THỨ HAI – Tự nghiên cứu GÓI CHÍNH SÁCH THÁ0 GỠ KHÓ KHĂN

PHẦN THỨ HAI – Tự nghiên cứu GÓI CHÍNH SÁCH THÁ0 GỠ KHÓ KHĂN CHO SXKD, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU – NQ SỐ 02/2013 13 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NGHỊ QUYẾT 02/2013 NQ-CP 1. Giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường

NGHỊ QUYẾT 02/2013 NQ-CP 1. Giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư (10 GIẢI PHÁP) 2. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm (9 NHÓM GIẢI PHÁP THUẾ HỖ TRỢ DN) 3. Vốn tín dụng 4. Tháo gỡ khó khăn cho BĐS 14 Cập nhật đến 15 -9 -2013

10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ① Đẩy nhanh rải ngân vốn đầu

10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ① Đẩy nhanh rải ngân vốn đầu tư ② Mở rộng thị trường: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch; ③ Xoá bỏ rào cản đầu tư, tạo thuận lợi về hạ tầng, thủ tục hành chính ④ 15 Các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài Cập nhật đến 15 -9 -2013

10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ⑤ Đẩy mạnh rải ngân vốn ODA,

10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ⑤ Đẩy mạnh rải ngân vốn ODA, chú ý giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng; ⑥ Đồng bộ các biện pháp lãi suất, vốn cho các lĩnh vực tồn kho lớn; ⑦ Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, … ⑧ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 16 Cập nhật đến 15 -9 -2013

10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ⑨ Các địa phương đang tồn BĐS

10 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ⑨ Các địa phương đang tồn BĐS lớn cần hạn chế dùng vốn NS để khởi công các dự án mới về nhà ở tái định cư. Dùng nguồn vốn hợp pháp mua lại nhà ở thương mại để lo nhà cho các đối tượng chính sách; ⑩ Dự báo và điều hành thị trường, thông tin khách quan, công khai, minh bạch 17 Cập nhật đến 15 -9 -2013

9 NHÓM GIẢI PHÁP THUẾ HỖ TRỢ DN ① Gia hạn thuế TNDN 6

9 NHÓM GIẢI PHÁP THUẾ HỖ TRỢ DN ① Gia hạn thuế TNDN 6 tháng cho DN quy mô nhỏ và vừa (tiêu chí mới) ② Gia hạn 6 tháng thuế GTGT quý I/2013 ③ Hoàn lại thuế BVMT năm 2012 ④ Không ban hành phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm trước bạ; ⑤ 18 Giảm tiền thuê đất 2013 và 2014 Cập nhật đến 15 -9 -2013

9 NHÓM GIẢI PHÁP THUẾ HỖ TRỢ DN ⑥ Giãn tiến độ nộp tiền

9 NHÓM GIẢI PHÁP THUẾ HỖ TRỢ DN ⑥ Giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất cho một số dự án khó khăn; ⑦ Rút ngắn thời gian thủ tục thuế, hải quan ⑧ Đẩy mạnh kiểm soát hoàn thuế, rà soát đối tượng kinh doanh, … ⑨ Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính trình lên Quốc hội một số biện pháp giảm thuế 19 Cập nhật đến 15 -9 -2013

HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT 02 THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ

HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT 02 THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2013/NQ-CP NGÀY 07 -01 -2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD), HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU 20 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC ① Gia hạn thuế TNDN 6 tháng ② Gia hạn

THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC ① Gia hạn thuế TNDN 6 tháng ② Gia hạn 6 tháng thuế GTGT ③ Giảm tiền thuê đất ④ Gia hạn tiền sử dụng đất Hiệu lực thi hành kể từ 25/3/2013 21 Cập nhật đến 15 -9 -2013

PHẦN THỨ BA THUẾ THU NHẬP CÁ NH N & LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

PHẦN THỨ BA THUẾ THU NHẬP CÁ NH N & LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - CÁC QUY ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/07/2013 22 Cập nhật đến 15 -9 -2013

KỲ HỌP THỨ 4 – QH KHOÁ XIII Tháng 11/2012, QUỐC HỘI SỬA 2

KỲ HỌP THỨ 4 – QH KHOÁ XIII Tháng 11/2012, QUỐC HỘI SỬA 2 LUẬT: Luật số 21/2012/QH 13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Luật số 26/2012/QH 13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 23 Cập nhật đến 15 -9 -2013

SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 1. Thủ tục đơn giản hơn: Tần suất

SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 1. Thủ tục đơn giản hơn: Tần suất khai thuế ngắn hơn đối với DNN&V tạo cơ hội để DN tiết kiệm thời gian & chi phí ; 2. Bổ sung quy định về thoả thuận trước phương pháp xác định giá cho mục đích tính thuế; 3. Sửa một số quy định về xử phạt vi phạm quy định pháp luật thuế 24 Cập nhật đến 15 -9 -2013

1 - SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Luật số 21/2012/QH 13 của Quốc

1 - SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Luật số 21/2012/QH 13 của Quốc hội ngày 20/12/2012, Lệnh công bố của Chủ tịch nước số 23/2012/L-CTN ngày 03/12/2012 Luật sửa đổi nội dung của 36/120 điều; sửa đổi cụm từ “tiền chậm nộp” thay vì “tiền phạt chậm nộp” liên quan đến 17 điều, bổ sung cụm từ “hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” vào 3 điều. Gồm 19 nhóm nội dung thuộc 3 vấn đề lớn 25 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NHÓM (1) – ĐƠN GIẢN THỦ TỤC HC 1. Giảm tần suất khai thuế

NHÓM (1) – ĐƠN GIẢN THỦ TỤC HC 1. Giảm tần suất khai thuế từ 12 lần xuống 4 lần/năm đối với DN quy mô nhỏ và vừa tạo cơ hội để DN tiết kiệm thời gian & chi phí ; 2. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn HS khai thuế từ 5 xuống 3 ngày làm việc; 3. Hoàn thuế : Bỏ bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian hoàn (60 xuống 40 với kiểm trước, 15 xuống 6 ngày với hoàn trước kiểm sau), bổ sung quy định kiểm tra sau hoàn thuế, … 4. Đơn giản giấy tờ trong HS xoá nợ thuế do phá sản 26 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NHÓM (2) – CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HOÁ 5. Bổ sung nguyên tắc quản

NHÓM (2) – CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HOÁ 5. Bổ sung nguyên tắc quản lý rủi ro, làm cơ sở áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến; 6. Bổ sung cơ chế APA (thoả thuận giá trước) để ngăn chặn trước việc chuyển giá; 7. BS quy định về cơ chế phân loại mã số, xác định trị giá và xuất xứ hàng hoá trước khi XNK 8. Mở rộng phạm vi khai thác, sử dụng thông tin về Người nộp thuế từ nguồn nước ngoài theo các Hiệp định thuế 9. BS nghĩa vụ của Người nộp thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thuế điện tử. 27 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NHÓM (3) – HIỆU QUẢN LÝ THUẾ 10. Thời hạn nộp thuế đối với

NHÓM (3) – HIỆU QUẢN LÝ THUẾ 10. Thời hạn nộp thuế đối với hàng XNK 11. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt 12. Gia hạn nộp thuế với trường hợp cơ sở phải di dời và nợ thuế do NSNN chậm thanh toán; 13. BS quy định nộp dần tiền thuế do khó khăn; 14. BS quy định về xoá nợ thuế với một số khoản khó có khả năng thu hồi sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế ; 28 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NHÓM (3) – HIỆU QUẢN LÝ THUẾ 15. Cưỡng chế thi hành quyết định

NHÓM (3) – HIỆU QUẢN LÝ THUẾ 15. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ; 16. Các chế tài xử phạt vi phạm pháp luật thuế; 17. Thời hiệu xử lý vi phạm truy thuế (10 năm kể từ ngày kiểm tra về trước như Luật kế toán) 18. BS quy định về kiểm tra thuế tại trụ sở Người nộp thuế không quá 01 lần/năm; 19. Sửa đổi các quy định về quản lý thuế cho đồng bộ với các Luật khác liên quan. 29 Cập nhật đến 15 -9 -2013

HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Nghị định SỐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định

HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Nghị định SỐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính (QĐHC) trong lĩnh vực thuế - sắp ban hành Nghị định quy định xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành QĐHC trong lĩnh vực hải quan – sắp ban hành Nghị định xử phạt về giá - hoá đơn – phí/lệ phí 30 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NGHỊ ĐỊNH SỐ 83 -2013/NĐ-CP – ND MỚI Khai bổ sung, điều chỉnh hồ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 83 -2013/NĐ-CP – ND MỚI Khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ vào bất cứ thời điểm nào trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra/thanh tra tại trụ sở DN; Tạm ngừng kinh doanh thì không phải khai trong thời gian này nhưng nếu có mua/bán thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan thuế; Thay đổi trụ sở trong phạm vi 01 tỉnh/thành: Xác nhận số thuế nợ ; Thay đổi cơ quan thuế ở tỉnh/thành khác thì nộp đủ số thuế thiếu, xác nhận số chưa khấu trừ hết, không phải quyết toán. 31 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NGHỊ ĐỊNH SỐ 83 -2013/NĐ-CP – ND MỚI Bắt đầu ra kinh doanh hoặc

NGHỊ ĐỊNH SỐ 83 -2013/NĐ-CP – ND MỚI Bắt đầu ra kinh doanh hoặc chưa đủ 12 tháng (đến 7/2013) thì khai thuế hàng tháng. Sau 01 năm nếu doanh thu năm dưới 20 tỷ đồng thì khai thuế GTGT theo quý (ổn định trong thời kỳ 3 năm); Mọi thay đổi thông tin về DN phải khai trong 10 ngày (thông báo cho cơ quan thuế); Thông tin về TK ngân hàng phải khai báo hàng quý hoặc quyết toán năm; Hết sức lưu ý: ẤN ĐỊNH THUẾ (ĐIỀU 33 – 34 – 35 Nghị định DN phải nắm chắc) 32 Cập nhật đến 15 -9 -2013

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TNCN Luật số 26/2012/QH 13 của Quốc hội ngày 20/12/2012,

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TNCN Luật số 26/2012/QH 13 của Quốc hội ngày 20/12/2012, Lệnh công bố của Chủ tịch nước số 28/2012/L-CTN ngày 03/12/2012 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN: Sửa 6/35 điều; Hiệu lực áp dụng từ 01/07/2012. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 thay thế Nghị định số 100/2008 33 Cập nhật đến 15 -9 -2013

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TNCN Luật số 26/2012/QH 13 của Quốc hội ngày 20/12/2012,

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TNCN Luật số 26/2012/QH 13 của Quốc hội ngày 20/12/2012, Lệnh công bố của Chủ tịch nước số 28/2012/L-CTN ngày 03/12/2012 Luật sửa đổi nội dung của 6/35 điều; Hiệu lực áp dụng từ 01/07/2012. Gồm 7 nội dung thuộc 3 nhóm vấn đề lớn Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 thay thế Nghị định số 100/2008 34 Cập nhật đến 15 -9 -2013

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TNCN 1. Sửa quy định về giảm trừ gia cảnh:

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ TNCN 1. Sửa quy định về giảm trừ gia cảnh: (01 nội dung) : 9 tr. đ/tháng đối với Người nộp thuế và 3, 6 tr. đ /tháng với mỗi người phụ thuộc; 2. Sửa quy định về phạm vi, đối tượng đánh thuế (04) vấn đề: Các loại phụ cấp, trợ cấp không tính thuế; TN từ chuyển nhượng BĐS; Hưu trí tự nguyện; Bảo hiểm thất nghiệp; 3. Sửa một số quy định về kỳ tính thuế, quyết toán thuế (02 nội dung): Cá nhân KD chứng khoán nộp 20% thực lãi không phải đăng ký trước; Quyết toán thuế của cá nhân. 35 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT 26/2012 Chọn cách có lợi cho người

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT 26/2012 Chọn cách có lợi cho người nộp thuế: Nghị định thay thế Nghị định 100/2008, trong đó có nội dung mới; tăng độ minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế Bám sát các điều luật sửa ngay những quy định bất cập, góp phần giảm chi phí xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý thuế Hướng dẫn của BTC : TT số 111/2013 ngày 15/8/2013 – Hiệu lực 01/10/2013, các ND về chính sách áp dụng từ 01/7/2013 36 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NGHỊ ĐỊNH 65/2013 & TT 111/2013/TT-BTC ① Phạm vi nghĩa vụ nộp thuế -

NGHỊ ĐỊNH 65/2013 & TT 111/2013/TT-BTC ① Phạm vi nghĩa vụ nộp thuế - tiêu chí xác định là đối tượng cư trú ② Thu nhập chịu thuế, TN không chịu thuế (khoản không tính vào thu nhập chịu thuế) ③ ④ ⑤ 37 Thu nhập được miễn thuế Căn cứ tính thuế một số loại thu nhập Quy định về khấu trừ, khai thuế Cập nhật đến 15 -9 -2013

① Phạm vi nghĩa vụ nộp thuế § Cá nhân cư trú: Nộp thuế

① Phạm vi nghĩa vụ nộp thuế § Cá nhân cư trú: Nộp thuế đối với thu nhập toàn cần (phát sinh tại Việt Nam và phát sinh tại nước ngoài) § Cá nhân không cư trú chỉ phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam § Xác định cư trú theo 1 trong 2 tiêu chí : (i) Thời gian có mặt tại VN trong năm từ 183 ngày trở lên hoặc (ii) Có NƠI Ở tại VN (bao gồm nơi ở đăng ký thường trú hoặc có Hợp đồng thuê nhà để ở tại Việt Nam) 38 Cập nhật đến 15 -9 -2013

Phạm vi nghĩa vụ nộp thuế § Nghị định 100/2008 quy định cá nhân

Phạm vi nghĩa vụ nộp thuế § Nghị định 100/2008 quy định cá nhân có Hợp đống thuê nhà ở từ 90 ngày trở lên thì xác định là cá nhân cư trú Bất cập là vô hình trung nhiều cá nhân là đối tượng cư trú của 2 nước. § Nay sửa đổi thời hạn 90 ngày lên 183 ngày để khắc phục bất cập trên, giảm bớt thời gian, thủ tục đối với nhiều trường hợp lâu nay không có số thu; bảo đảm phù hợp với thông lệ và các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đã ký với các nước 39 Cập nhật đến 15 -9 -2013

② Thu nhập chịu thuế - Đ 3. NĐ, Đ 2 TT. 111 Các

② Thu nhập chịu thuế - Đ 3. NĐ, Đ 2 TT. 111 Các khoản phụ cấp được trừ ra, không tính vào thu nhập chịu thuế về tiền lương, tiền công Một số khoản lợi ích không tính vào thu nhập Một số khoản tiền cá nhân nhận được mang tính bù đắp chi phí, không tính vào thu nhập chịu thuế Quy định về thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng bất động sản 40 Cập nhật đến 15 -9 -2013

③ Quy định thu nhập được miễn thuế Bổ sung thêm so với hiện

③ Quy định thu nhập được miễn thuế Bổ sung thêm so với hiện hành : § Tiền lương hưu nhận hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện (lương hưu từ Quỹ BHXH đã và đang miễn) § Chuyển nhượng BĐS giữa những người thân thuộc, bao gồm cả nhà ở, công trình XD trong tương lai § Tiền bồi thường bảo hiểm sức khoẻ (Luật kinh doanh bảo hiểm quy định loại này, trước đây thuộc bảo hiểm nhân thọ) 41 Cập nhật đến 15 -9 -2013

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Thu nhập từ kinh doanh

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Thu nhập từ kinh doanh và tiền công § Khoản cá nhân đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra (không phải tính thuế) tối đa là 1 triệu đồng/tháng § Cá nhân nước ngoài, đóng bảo hiểm bắt buộc theo luật của họ thì tiền đóng BH cũng được trừ ra không tính thuế (tương tự như đóng BHXH bắt buộc của ta) § Giảm trừ gia cảnh: Quy định lại điều luật (9 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 3, 6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc thực tế nuôi dưỡng, cấp dưỡng). 42 Cập nhật đến 15 -9 -2013

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Thu nhập từ chuyển nhượng

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Thu nhập từ chuyển nhượng vốn § Giá mua của phần vốn được chuyển nhượng gồm trị giá phần vốn góp lần đầu, các lần góp hoặc mua bổ sung Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán § Điều 16 hướng dẫn thu nhập = giá bán trừ giá mua và chi phí chuyển nhượng § Điều 23 quy định nộp thuế 20% trên thu nhập hoặc 0, 1% trị giá chuyển nhượng (kể cả cổ phiếu cty CP) § Nộp 20% TN thì khai quyết toán thuế trước 31/3 năm sau không cần phải đăng ký trước. 43 Cập nhật đến 15 -9 -2013

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Thu nhập từ chuyển nhượng

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS § Điều 23 NĐ 65/2013 quy định : Nộp thuế 25% trên thu nhập (Xác định = Giá bán trừ (-) Giá mua và chi phí chuyển nhượng; Hoặc nộp thuế 2% trên giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá mua. § Trước đây: Chưa có quy định giá mua của BĐS chuyển nhượng mà trước đó có nguồn gốc từ hợp thức hoá. § Nay quy định về Giá mua theo chứng từ xác định nghĩa vụ tài chính (cá nhân tự khai) – Điều 12 , TT số 111 § 44 Cá nhân không xác định được giá mua Áp thuế 2% Cập nhật đến 15 -9 -2013

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Trúng thưởng casino (điều 15

④ CĂN CỨ TÍNH THUẾ MỘT SỐ LOẠI TN Trúng thưởng casino (điều 15 TT số 111) § Luật thuế TNCN quy định cá nhân trúng thưởng nộp thuế 10% trên trị giá trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng/lần § Thực tế việc các định thu nhâp trúng thưởng/làn không hề đơn giản (không muốn nói là không thể) § Đề xuất áp dụng phương thức khoán thuế theo tỷ lệ % trên số tiền trả lại cho khách Bộ Tài chính sẽ có Thông tư hướng dẫn riêng về thuế casino 45 Cập nhật đến 15 -9 -2013

⑤ Quy định về khấu trừ, khai thuế Quy định cấp mã số thuế

⑤ Quy định về khấu trừ, khai thuế Quy định cấp mã số thuế cho người phụ thuộc để giám sát chéo, tránh lợi dụng Quy định rõ các trường hợp phải khấu trừ, bao gồm cả thù lao, hoa hồng môi giới, Đại lý bảo hiểm, Xổ số, Đại lý bán hàng đa cấp Khai theo quý để giảm thủ tục cho cơ quan trả thu nhập (thuế ≥ 50 tr. /tháng thì khai nộp theo tháng) Quy định quyết toán thuế thuận lợi cho cá nhân, một số trường hợp không phải quyết toán. 46 Cập nhật đến 15 -9 -2013

PHẦN THỨ TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THUẾ TNDN VÀ THUẾ

PHẦN THỨ TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THUẾ TNDN VÀ THUẾ GTGT QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 19 -6 -2013 47 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ TNDN – ND MỚI SỬA ĐỔI Luật số 32/2013/QH 13 ngày 19/6/2013 sửa

THUẾ TNDN – ND MỚI SỬA ĐỔI Luật số 32/2013/QH 13 ngày 19/6/2013 sửa đổi 12/20 điều của Luật 14/2008, gồm 8 nhóm vấn đề với 18 nội dung 1. Về khái niệm cơ sở thường trú 2. Về thu nhập chịu thuế (01 nội dung) 3. Thu nhập được miễn thuế (03 nội dung) 4. Xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh (01 nội dung) 48 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ TNDN – ND MỚI SỬA ĐỔI Luật 31/2013 sửa đổi 12/20 điều của

THUẾ TNDN – ND MỚI SỬA ĐỔI Luật 31/2013 sửa đổi 12/20 điều của Luật hiện hành, gồm 8 nhóm vấn đề (tiếp theo) 5. Về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (07 nội dung) 6. Về thuế suất và ưu đãi thuế (04 nội dung) 7. Bổ sung quy định mức trích tối thiểu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN (01 nội dung) 8. Quy định cụ thể một số khoản thu nhập không được ưu đãi thuế (01 nội dung) 49 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THU NHẬP CHỊU THUẾ ü Bổ sung một số khoản thu nhập mới phát

THU NHẬP CHỊU THUẾ ü Bổ sung một số khoản thu nhập mới phát sinh trong thực tế như: thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư. ü Bỏ quy định khoản "hoàn nhập dự phòng" là thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế 50 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ (04) ① Bổ sung quy định miễn thuế cho

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ (04) ① Bổ sung quy định miễn thuế cho thu nhập từ hoạt động sản xuất muối của HTX; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản ② Bổ sung quy định miễn thuế đối với TN của DN từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải CERs. 51 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ (04) ③ Bổ sung quy định miễn thuế đối

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ (04) ③ Bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội. ④ Bổ sung quy định miễn thuế đối với phần lợi nhuận không chia của các cơ sở xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các lĩnh vực XHH khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở XHH đó theo quy định của các luật chuyên ngành (hiện tại có Luật giáo dục đại học). Miễn thuế cho phần lợi nhuận của HTX hình thành tài sản không chia 52 Cập nhật đến 15 -9 -2013

Về xác định TN tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển

Về xác định TN tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS và một số khoản mới PS Bổ sung quy định: Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; TN từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; TN từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng BĐS hạch toán riêng, được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động này với nhau; Sau khi bù trừ mà vẫn bị lỗ thì số lỗ từ BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh Sau khi bù trừ mà vẫn còn lỗ thì được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo 53 Cập nhật đến 15 -9 -2013

Chi phí được trừ/không được trừ 54 § Bổ sung quy định điều kiện

Chi phí được trừ/không được trừ 54 § Bổ sung quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần, trị giá 20 tr. đ trở lên mà theo quy định của pháp luật phải thanh toán không dùng tiền mặt; § DN KHÔNG PHẢI thông báo với cơ quan Thuế về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, … DN (DN tuân thủ những định mức chung đã được Nhà nước ban hành) Cập nhật đến 15 -9 -2013

Chi phí được trừ/không được trừ n n 55 Nâng tỷ lệ khống chế

Chi phí được trừ/không được trừ n n 55 Nâng tỷ lệ khống chế về chi phí quảng cáo, khuyến mại lên 15%, không phân biệt DN mới, cũ; Đồng thời loại bỏ một số khoản chi ra khỏi diện chi phí khống chế như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng. Bổ sung thêm các khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với các khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước đối với các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Cập nhật đến 15 -9 -2013

Chi phí được trừ/không được trừ § Bổ sung quy định về khoản chi

Chi phí được trừ/không được trừ § Bổ sung quy định về khoản chi đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội cho người lao động của DN được tính vào chi phí được trừ. § Bổ sung nguyên tắc xác định chi phí hợp lý của một số lĩnh vực đặc thù (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, . . . ) để đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, nâng cao tính pháp lý. 56 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Giảm mức thuế suất phổ thông từ

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống còn 22%; DN có doanh thu năm dưới 20 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 20% TỪ 7/2013; § Từ 2016 thuế suất áp dụng chung là 20%. § Bổ sung quy định về ưu đãi thuế (TS 20%) đối với tổ chức tài chính vi mô, TN của DN từ các dự án nông nghiệp, chế biến nông sản; 57 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Bổ sung quy định ưu đãi thuế

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Bổ sung quy định ưu đãi thuế (TS 10%) đối với TN từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) của cơ quan báo chí theo quy định của Luật báo chí, TN từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản § Bổ sung quy định về ưu đãi thuế (TS 10%) đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư-kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở. 58 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Quy định rõ thuế suất 10% trong

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Quy định rõ thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần TN của DN từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá). § Từ 2016, thuế suất ưu đãi theo lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư (20%) chuyển xuống 17% 59 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ Quy định rõ các ưu đãi thuế đối

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ Quy định rõ các ưu đãi thuế đối với thu nhập của DN do đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp theo nguyên tắc: § Thuế suất 10% đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư: Trồng, chăm sóc rừng, nuôi trồng nông, lâm, thuỷ sản trên đất hoang hoá, khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ 60 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Thuế suất 20% đối với TN của

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Thuế suất 20% đối với TN của DN từ thực hiện các dự án đang thuộc diện khuyến khích đầu tư (theo Danh mục ban hành kèm theo NĐ số 108/2006) như: trồng cây dược liệu, bảo quản nông sản sau thu hoạch, sản xuất , tinh chế thức ăn gia súc, …. 61 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Thay đổi tiêu chí ưu đãi từ

THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ § Thay đổi tiêu chí ưu đãi từ ưu đãi theo Pháp nhân sang tiêu chí Dự án: DN có dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế đối với TN của DN từ dự án đầu tư mới đó. § Khôi phục một phần ưu đãi thuế với đầu tư mở rộng và DN thành lập mới trong khu CN. 62 Cập nhật đến 15 -9 -2013

QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN CỦA DN § Bổ sung quy định tại Khoản 1

QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN CỦA DN § Bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 17 nội dung : Riêng doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc thực hiện trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Luật này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 63 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THUẾ GTGT – NỘI DUNG MỚI SỬA ĐỔI Luật sửa đổi 7/16 điều với

THUẾ GTGT – NỘI DUNG MỚI SỬA ĐỔI Luật sửa đổi 7/16 điều với các nội dung: 1. Về phạm vi, đối tượng không chịu thuế 2. Giá tính thuế 3. Sửa đổi về thuế suất 4. Ngưỡng đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 5. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 6. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 7. Hoàn thuế GTGT 8. Thuế GTGT hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà ở 64 Cập nhật đến 15 -9 -2013

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ - Đ 5 Quy định rõ một số loại

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ - Đ 5 Quy định rõ một số loại bảo hiểm không chịu thuế: BH tai nạn con người, BH y tế và chăm sóc sức khoẻ, BH nông nghiệp các loại, BH tàu thuyền, trang thiết bị và dụng cụ cần thiết phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản Dịch vụ cấp tín dụng, hoạt động cho vay tiền của người không phải là tổ chức tín dụng, bán nợ, chuyển nhượng vốn, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán ra của tổ chức xử lý nợ xấu do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; 65 Cập nhật đến 15 -9 -2013

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ - Đ 5 Quy định cụ thể các dịch

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ - Đ 5 Quy định cụ thể các dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán (Nghị định đưa lên quy định trong Luật); Dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố , khu dân cư chuyển sang diện chịu thuế GTGT (10%) Hoạt động cho thuê lại tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ loại trong nước chưa SX được (phải đi thuê của nước ngoài để cho thuê lại); Hộ cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ : Không chịu thuế GTGT nếu Doanh thu hàng năm 100 tr. đ trở xuống 66 Cập nhật đến 15 -9 -2013

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TÍNH THUẾ - Đ 7 Quy định cụ thể giá

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TÍNH THUẾ - Đ 7 Quy định cụ thể giá tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường đồng thời cũng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bỏ quy định về giá tính thuế đối với máy móc thiết bị, dàn khoan, tàu thuỷ cho thuê lại (vì đã thuộc diện không chịu thuế GTGT). 67 Cập nhật đến 15 -9 -2013

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ SUẤT – Đ 8 GIỮ NGUYÊN 3 mức thuế suất

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ SUẤT – Đ 8 GIỮ NGUYÊN 3 mức thuế suất 0%, 5% và 10% ; Quy định rõ hàng hoá dịch vụ thuộc diện 0% và loại không được áp dụng thuế suất 0%; Thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội (TỪ 01/07/2013) Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố , khu dân cư chịu thuế suất 10% 68 Cập nhật đến 15 -9 -2013

NGƯỠNG & PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ (Điều 10) áp dụng

NGƯỠNG & PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ (Điều 10) áp dụng với cơ sở kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên; DN có doanh thu dưới mức này nhưng tự nguyện đăng ký; Cá nhân, hộ kinh doanh chuyển sang nộp thuế theo cách đơn giản : Thuế phải nộp = tỷ lệ % nhân với Doanh thu (Thương mại 1%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắng với hàng hoá, xây dựng có bao thầu vật liệu 3% ; Dịch vụ, xây dựng 5%; Kinh doanh khác 2%) 69 Cập nhật đến 15 -9 -2013

QUY ĐỊNH VỀ KHẤU TRỪ THUẾ CHUYỂN TỪ Nghị định lên Luật : Quy

QUY ĐỊNH VỀ KHẤU TRỪ THUẾ CHUYỂN TỪ Nghị định lên Luật : Quy định về khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bị tổn thất, không được bồi thường; Sửa quy định về khấu trừ GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT; Bỏ quy định giới hạn không quá 6 tháng đối với kê khai đầu vào; DN được khai bổ sung dài hơn (trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế). 70 Cập nhật đến 15 -9 -2013

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN THUẾ GTGT từ 2014 Mức thuế tối thiểu được xét

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN THUẾ GTGT từ 2014 Mức thuế tối thiểu được xét hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu 300 triệu (mức cũ 200 tr. ) Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết : TỪ 03 tháng liên tục CHUYỂN LÊN 12 THÁNG Quy định về hoàn thuế cho khách du lịch (chuyển từ QĐ của TTCP lên quy định trong luật); Quy định hoàn thuế đối với dự án ODA (chuyển từ Nghị định lên Luật). 71 Cập nhật đến 15 -9 -2013

GIẢM THUẾ GTGT – HỖ TRỢ NHÀ Ở Nhà ở thương mại được giảm

GIẢM THUẾ GTGT – HỖ TRỢ NHÀ Ở Nhà ở thương mại được giảm 50% thuế GTGT đầu ra trong thời gian 01 năm (từ tháng 7/2013 đến hết 6/2014) : Căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 mét vuông có giá bán dưới 15 triệu đồng/mét vuông. 72 Cập nhật đến 15 -9 -2013

THỜI HIỆU LUẬT THUẾ GTGT & TNDN Luật sửa đổi, bổ sung một số

THỜI HIỆU LUẬT THUẾ GTGT & TNDN Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT & TNDN có hiệu lực từ 01/01/2014. Riêng: Thuế suất 20% cho DN có doanh thu năm 20 tỷ trở xuống, thuế suất 10% với dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội; giảm 50% thuế GTGT cho nhà ở XH : Hiệu lực từ 01/07/2013 Thống nhất áp dụng thuế TNDN 20% từ 01/01/2016 Khống chế lãi vay theo số lần vốn chủ sở hữu (vốn mỏng) từ 01/01/2018: QH không duyệt 73 Cập nhật đến 15 -9 -2013

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT Bộ Tài chính khẩn trương Chính phủ ban hành

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT Bộ Tài chính khẩn trương Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT & TNDN (Xin ý kiến ngày 20/8/2013) Các nội dung có hiệu lực từ 01/07/2013 : CP ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 Trước đó, Bộ Tài chính có CV số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 gửi các Bộ, UBND các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ 01/07/2013. 74 Cập nhật đến 15 -9 -2013

Địa chỉ trợ giúp chính sách support@mof. gov. vn tin@mof. gov. vn TR N

Địa chỉ trợ giúp chính sách [email protected] gov. vn [email protected] gov. vn TR N TRỌNG CẢM ƠN ! 75 Cập nhật đến 15 -9 -2013