V Basic ve programlama51 Dosya lemleri Bilgilerin kalc

  • Slides: 9
Download presentation
V. Basic ve programlama-51 Dosya İşlemleri Bilgilerin kalıcı olarak saklanması gerekmektedir. Bunun için dosyalar

V. Basic ve programlama-51 Dosya İşlemleri Bilgilerin kalıcı olarak saklanması gerekmektedir. Bunun için dosyalar kullanılır. Bu dosyalara veri dosyaları denir. Bu dosyaların formatı genelde text dir. Daha önce de belirtildiği gibi dosyaların bir ismi ve uzantısı vardır. Veri dosyalarında genelde uzantı “txt” yada “dat” kullanılmaktadır. Örnek ogrenci. txt dosyasında bilgiler şöyle yer almaktadır.

V. Basic ve programlama-52 Dosya İşlemleri ogrenci. txt dosyası Ogr_no Adi Soyadi Dogum_tarihi Bilgi

V. Basic ve programlama-52 Dosya İşlemleri ogrenci. txt dosyası Ogr_no Adi Soyadi Dogum_tarihi Bilgi alanları başlığı (Bu kısım dosyada yer almaz) 91050099 Yahya Demircan 08/05/1970 1. kayıt 92050015 Banu Demirel 01/01/1982 2. kayıt 99050001 Murat Köseçavuş 03/04/1975 3. kayıt …. …. N. Kayıt � Bu dosyada gizli bazı işaretler vardır. Satır sonu karakteri , dosya sonu karakteri � ve hareket eden imleç (kursor) vardır. Dosya içinde imleç hareketlidir, bu hareketi aşağı doğru tek-tek hareket eder. Yukarı doğru hareketi sabittir ve ilk kayda gider, yukarı doğru tek gitmez.

V. Basic ve programlama-53 Dosyaya Erişim Dosyalardaki kayıtları kullanmak için onlara erişmek gerekmektedir. Erişilen

V. Basic ve programlama-53 Dosyaya Erişim Dosyalardaki kayıtları kullanmak için onlara erişmek gerekmektedir. Erişilen veriler üzerinde yapılacak işlemler şunlardır. • Kayıtları sorgulama (arama, göz atma, kayıtları saymak, vs) • Kayıtları güncellemek • Kayıt silmek • Yeni bir kayıt eklemek Bu işlemlere veri işleme denilmektedir. Veri işlemek için dosyalara erişmek gereklidir.

V. Basic ve programlama-54 Sıralı Erişimde Dosya açma Durumları Veri işlemede 3 farklı metot

V. Basic ve programlama-54 Sıralı Erişimde Dosya açma Durumları Veri işlemede 3 farklı metot vardır, bunlara kipismini vereceğiz. • Output kipi: Dosya bu modda açılmış ise sadece kayıt yazdırılabilir. Bu mod ile açılan dosyada, daha önceden bulunan kayıtlar yok olacak ve boş bir dosya oluşacaktır. Eğer açılan dosya yok ise oluşturulacak, var ise içi boşaltılacaktır. Dikkatli kullanılmaz ise tehlikeli bir mod olacaktır. • Input Kipip: Bu kip ile ancak okuma işlemi yapılabilir. Bu nedenle var olan bir dosya ancak bu kiple açılabilir. • Append Kipi: Bu kiple açılan dosyaya yeni kayıt eklemek için kullanılır. Eğer dosya daha önceden var ise , yeni kayıt bu dosyanın en altına ilave edilecektir, dosya yok ise, dosya oluşacak ve ilave edilecek kayıt bu dosyaya yazdırılacaktır.

V. Basic ve programlama-55 Sıralı Erişimde Dosya açma Durumları Bir dosya şu şekilde açılır.

V. Basic ve programlama-55 Sıralı Erişimde Dosya açma Durumları Bir dosya şu şekilde açılır. OPEN “dosya_adi” FOR <kip> AS #n dosya_adi : veri işleyeceğimiz dosyanın adı örnek “ogrenci. txt”. Eğer yapılan uygulama ile veri dosyası farklı klasörde ise, dosya adından önce dosyanın yoluda belirtilmelidir. “c: a 205ogrenci. txt” ifadesinde “c: a 205” dosyanın harddiskteki yerini göstermektedir. kip : Output, Input yada Append olabilir n : integer sayı, açılan dosyaya verilen numaradır. Dosyanın rumuzu olarakta anılabilir. Artık ilgili dosya daha sonra bu rumuzla anılacaktır. Verilen numaralar her dosya için farklı olmalıdır. Bu rumuzlar Close komutunu yazana kadar geçerlidir.

V. Basic ve programlama-56 Sıralı Erişimde Dosya açma Durumları Örnek: Open “ogrenci. txt” FOR

V. Basic ve programlama-56 Sıralı Erişimde Dosya açma Durumları Örnek: Open “ogrenci. txt” FOR output AS #1 ----CLOSE #1 Şeklinde açılır gerekli işlemlerden sonra close ile kapatılır.

V. Basic ve programlama-57 Dosyaya Kayıt Girme Dosyaya kayıt grimek için output yada append

V. Basic ve programlama-57 Dosyaya Kayıt Girme Dosyaya kayıt grimek için output yada append moduyla açılan dosyaya kayıt yazdırmak için iki yöntem vardır, bunlar Print #n ve Write #n komutlarıdır. Yazımları aynı olmakla birlikte sonuçları farklıdır. Print #1, bilgi 2, bilgi 3, … yada Print #1, degisken 2, … Write #1, bilgi 2, bilgi 3, … yada Write #1, degisken 2, … Şeklinde yazılır.

V. Basic ve programlama-58 Print ile yazma Print #1, “Yahya”, “Demircan”, “ 08/05/1971”, 170

V. Basic ve programlama-58 Print ile yazma Print #1, “Yahya”, “Demircan”, “ 08/05/1971”, 170 Print #1, “Tolga”, “Çolak”, ” 05/02/1980”, 167 Print ile yazdırılmış dosyanın içeriği Yahya Tolga Demircan Çolak 08/05/1971 05/02/1980 170 169 Şeklinde tab (1 tab 14 karakteri tamamlayacak boşluk) ile ayrılmış ve bilgilerin başlangıçları bazen hizalı bazen hizası bozuk olacaktır. Stringler 14 karakteri geçerse otomatik bir sonraki tab’a hizalanır. “, ” virgül 1 tab yerine geçer, “; ” bitişik yazar, “; tab; ” konursa 1 tab bırakır. Print #1, “Ali”; Tab; ”Veli” Veli yi bir sonraki tabdan başlatır Print #1, “Ali”; Tab; ”Veli” Veli yi iki sonraki tabdan başlatır

V. Basic ve programlama-59 Write ile yazma Writet #1, “Yahya”, “Demircan”, “ 08/05/1971”, 170

V. Basic ve programlama-59 Write ile yazma Writet #1, “Yahya”, “Demircan”, “ 08/05/1971”, 170 Write #1, “Tolga”, “Çolak”, ” 05/02/1980”, 169 Write yazılmış dosyanın içeriği “Yahya”, “Demircan”, “ 08/05/1971”, 170 “Tolga”, “Çolak”, ” 05/02/1980”, 169 şeklinde virgülle ayrılmış ve aralarında boşluklar olmayacaktır.