v Audun Selmar Tea K S Jenssen 07

  • Slides: 17
Download presentation
v/ Audun Selmar & Tea K. S. Jenssen 07. 02. 18 - Karrieredagen ved

v/ Audun Selmar & Tea K. S. Jenssen 07. 02. 18 - Karrieredagen ved Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer

Agenda • Om • NB! Rykter vil avkreftes fortløpende! studiet Karakterkrav • Søknadsprosessen •

Agenda • Om • NB! Rykter vil avkreftes fortløpende! studiet Karakterkrav • Søknadsprosessen • Ekvivalensskjema • Student • i Aarhus Student ved AU - Erfaringer • Spørsmål Denne presentasjonen blir tilgjengelig for avhenting på SPU eller ved besøk på stand.

Om Studiet

Om Studiet

Kandidatutdannelsen i psykologi (Cand. Psych. ) • Utdannelsen fokuserer på: • Hvordan en profesjonell

Kandidatutdannelsen i psykologi (Cand. Psych. ) • Utdannelsen fokuserer på: • Hvordan en profesjonell psykolog anvender psykologiske teorier og intervensjonsmetoder i • praksis. Anvendelsesorienterte teorier primært innenfor klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samt pedagogisk psykologi. • Sett bort fra en obligatorisk praksisperiode, sikter utdannelsen primært på å skape et solid teoretisk-vitenskapelig fundament for det praktiske arbeidet som psykolog. • Psykologistudentene mottar praktisk trening i anvendelse av grunnleggende samtaleterapeutiske ferdigheter, samt en valgfri intervensjonsmetoderetning. • Å melde seg på praktiske intervensjonsmetode kurs på privaten anbefales.

https: //eddiprod. au. dk/EDDI/webservices/Dok. Ordning. Service. cfc? method=vis. Godkendt. Ordning&dok. Ordning. Id=10586&sprog=da

https: //eddiprod. au. dk/EDDI/webservices/Dok. Ordning. Service. cfc? method=vis. Godkendt. Ordning&dok. Ordning. Id=10586&sprog=da

Karrieremuligheter Som ferdig utdannet kan du etter to års klinisk praktisk arbeid (lisensperioden) oppnå

Karrieremuligheter Som ferdig utdannet kan du etter to års klinisk praktisk arbeid (lisensperioden) oppnå autorisasjon og dermed bli privatpraktiserende psykolog. Også i Norge. Lisensperioden betraktes som en del av utdanningen. • Du kan for eksempel arbeide med: • • • Undersøkelsessamtaler Testing og diagnostisering av klienter Terapisamtaler individuelt og i grupper Utarbeidelse av behandlingsplaner for spesialundervisning Undervisning av pårørende Supervisjon og undervisning av personale Arbeide i konsulentbransjen: lederskap og/eller virksomhetsintervensjoner ph. d. Arbeid innenfor forskning og undervisning

Karakterkvotienter på den danske karakterskala tidligere år 2013: 8, 90 = ca. C/B 2014:

Karakterkvotienter på den danske karakterskala tidligere år 2013: 8, 90 = ca. C/B 2014: 7, 00 = C 2015: 6, 80 = ca. C 2016: 9, 91 = ca. B (ca. 11 INN studenter) 2017: 8, 38 = ca. C/B (ca. 44 INN studenter)

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen

http: //kandidat. au. dk/psykologi/

http: //kandidat. au. dk/psykologi/

Søknadsprosessen • Vi regnes som ikke-retskravsansøgere, og får kun søke sommeropptak. • Søknadsfrist sommerstart

Søknadsprosessen • Vi regnes som ikke-retskravsansøgere, og får kun søke sommeropptak. • Søknadsfrist sommerstart 2018: 1. mars. • Søkes via følgende nettside og søknadssystem (alt innskannet og omdannet til PDF format): • Pass, karakterutskrift, samt offisiell beskrivelse av karakterskala • Korrekt utfylt ekvivalensskjema • En detaljert utdanningsplan inkludert alle eksamensforsøk, eksamenstidspunkt, studiepoeng og • • • karakterresultater. Denne må signeres og stemples av studenttorget. Samlet pensum og emnebeskrivelser inkl. studiepoeng for alle beståtte fag, samt fag som forventes bestått senest 1. juli. Denne må også signeres og stemples. Dokumentasjon for oppfylt språkkrav - For de fleste holder vitnemålet fra videregående skole. Eventuell dispensasjon. Har du allerede en masterutdannelse er det særregler som må følges. Søkere som har søkt denne utdannelsen tidligere skal opplaste kopi av tidligere faglig vurdering.

Ekvivalensskjema - Kan gjøres på flere ulike måter Skjema ligger på AU sine nettsider

Ekvivalensskjema - Kan gjøres på flere ulike måter Skjema ligger på AU sine nettsider det ønskes at du ekvivalerer dine fag og studiepoeng til de respektive fag AU har på sin bachelor. Skjema endrer seg ofte fra år til år, så vær varsom og følg med! Eksempler på tidligere skjema: INN-student 2014 -2017 Hi. L-student med fag fra Bergen 2013 -2016

Student i Aarhus

Student i Aarhus

Når du kommer inn - hva gjør du? • ANSA Aarhus har gode sjekklister

Når du kommer inn - hva gjør du? • ANSA Aarhus har gode sjekklister • CPR-nummer og Nem. ID • Bolig • Skal du ha studieleilighet, søk gjerne før du har kommet inn. • Boligstøtte: rett til hjelp til boligleia. • Sundhedskort - helsekort i Danmark • Dansk bankkonto

Student ved AU - Erfaringer • INN studenter er godt forberedte når de kommer

Student ved AU - Erfaringer • INN studenter er godt forberedte når de kommer til AU • Tusen takk for et sterkt undervisningsprogram og god • • undervisning fra våre forelesere ved INN Lillehammer! Hjelpsomme medstudenter (pensum deles) Også gode forelesere på AU Språkbarrieren kan lett brytes Mange studentforeninger å melde seg inn i • Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus (FAPIA) • Kursusgruppen • Studenterbladet Psyklen • Caféudvalget Hyggocampus • Fredagsbaren Kein Cortex • Festudvalget Fuld Fontex

Livet i Aarhus by Kapsejladsen Aarhus

Livet i Aarhus by Kapsejladsen Aarhus

Nyttige lenker Søknadsprosessen • Hjelp til å søke: sjekklister, veileder for online systemer, FAQ.

Nyttige lenker Søknadsprosessen • Hjelp til å søke: sjekklister, veileder for online systemer, FAQ. • Søknadsfrister og viktige datoer • Søknadssystemet • Adgangskrav • Send mail til [email protected]. au. dk om du lurer på noe. • Studieordningen Har du kommet inn? • AU find: app med kart for alle bygninger ved AU • Studieportal for psykologi ved AU • Borgerservice – Dokk 1 (CPRnummer, Nem. ID, Boligstøtte, Sunhedskort)

NB • Vi har forsøkt å skape en presentasjon som kan gjøre søknadsprosessen deres

NB • Vi har forsøkt å skape en presentasjon som kan gjøre søknadsprosessen deres enklere. • Presentasjonen er utformet for å gi INN studenter relevant informasjon per 07. 02. 2018. • Endringer kan forekomme. • Det er viktig å presisere at det er enhver student sitt eget ansvar å undersøke fakta utover hva denne presentasjonen tilbyr. • Ikke hør på rykter! Undersøk selv!