Uzman Arabulucu Av Yusuf zer yozerhukukgmail com Reatbey

  • Slides: 18
Download presentation
Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com ARABULUCULUK Arabuluculuk, tarafların arasındaki hukuki uyuşmazlığın mahkemeye

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com ARABULUCULUK Arabuluculuk, tarafların arasındaki hukuki uyuşmazlığın mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sırasında, tarafsız, bağımsız ve eğitimli bir üçüncü kişi desteği ile çözülmesi yöntemidir. Arabulucu: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini -Sicile kayıtlı olan arabulucular, uzmanlık alanı dahil arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptirler. Uzman Arabulucu Av. Yusuf -Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul Özer ve esasları belirlemeye yetkilidir. [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DAVA ŞARTI OLARAK

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK ARABULUCU-ARABULUCULUK –İHTİYARİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI /ARABULUCULUĞA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU/BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı olarak düzenlenmiştir. Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com Alacak, tazminat, İŞE İADE talepli davalar için

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Alacak, tazminat, İŞE İADE talepli davalar için DAVA ŞARTI, Zorunluluğa Uyulmaması -1 haftalık kesin süre – ihtar tebliği -İş kazası ve meslek hastalığı tazminatları ve rücu- dava şartı değil -Arabulucuların görevlendirmesi -ADB-Liste- Adalet -Komisyonu- Uzmanlık Alanı-Arabuluculuk Büroları / Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı işleri Müdürüm. -Müracaat Yeri -Tarafların arabulucu üzerinde anlaşmaları -Karşı Tarafın iletişim bilgilerinin büroya başvurucu tarafından verilmesi Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com Yetkili olmayan Arabuluculuk Bürosuna başvuru , Arabuluculuk

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Yetkili olmayan Arabuluculuk Bürosuna başvuru , Arabuluculuk Bürosunun yetkisine itiraz -Görevi tamamlama süresi : 3 hafta +1 hafta = 4 hafta -Son Tutanak Arabuluculuk Bürosu’na bildirilecek -Mazeretsiz İlk Toplantıya katılınmaması halinde yargılama giderlerinden sorumluluk -Arabuluculuk Ücreti -İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde ise ; tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir. -Anlaşamama, ulaşılamama halinde 2 saatlik Ücret tutarı Hazineden. -Hazineden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti yargılama gideri sayılacak Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com ARABULUCULUK FAALİYETİNİN 6 AŞAMASI 1. AŞAMA :

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com ARABULUCULUK FAALİYETİNİN 6 AŞAMASI 1. AŞAMA : Arabulucunun Açılış Konuşması Herkes toplantı salonunda yerini aldıktan sonra, Arabulucu giriş konuşmasını yapar. Faaliyetin hedeflerini, kurallarını ortaya koyar ve tarafları bir anlaşmanın oluşması konusunda uzlaşmacı davranmaları konusunda yüreklendirir. Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com 2. AŞAMA : Anlaşmazlığın Taraflarının Açılış Konuşmaları

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com 2. AŞAMA : Anlaşmazlığın Taraflarının Açılış Konuşmaları Her iki tarafta kendi ağızlarından , anlaşmazlığın ne ilgili olduğu ve çözüm önerileri konularında düşüncelerini açıklamak için davet edilirler. Bir taraf konuştuğu sırada diğer tarafın müdahale etmesi kesinlikle yasaklanır. 3. AŞAMA : Katılımcı Tartışma Bu noktada arabulucu, tarafların açılış konuşması sırasında açıkladığı noktaları ile ilgili olarak görüşlerini açıklamalarını isteyebilir. Onlardan faaliyet sırasında hangi noktalara özellikle Uzman Arabulucu Av. Yusuf değinilmesini istediklerini açıklığa kavuşturmalarını isteyebilir. Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com 4. AŞAMA : Birebir-Özel Toplantılar Çoğu zaman

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com 4. AŞAMA : Birebir-Özel Toplantılar Çoğu zaman arabulucunun vicdanı diye adlandırılır. Bu toplantılar taraflara arabulucuyla özel olarak, anlaşmazlığın çözümündeki güçlü ve zayıf noktalarını tartışma imkanı verir , onlara pozisyonlarını net olarak görmeleri konusunda yardımcı olur. Bir taraf toplantı yaparken diğer taraf toplantı salonunda bekler. Arabulucu her bir tarafla sadece bir kez görüşebileceği gibi, ihtiyaç görmesi durumunda birden fazla seferde görüşebilir. Bu toplantılar her arabuluculuk faaliyetinde kullanılmaz. Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com 5. AŞAMA : Beraberce Pazarlık Toplantılardan sonra,

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com 5. AŞAMA : Beraberce Pazarlık Toplantılardan sonra, arabulucu tüm tarafları bir araya getirip direk olarak pazarlık yapmalarını sağlayabilir. 6. AŞAMA : Kapanış Bu aşama arabuluculuk faaliyetinin sonudur. Eğer anlaşmaya varılmışsa, taraflar dinlendiği sırada arabulucu anlaşmaya varılan noktaları kağıda geçirebilir. Arabulucu üzerinde anlaşılan anlaşmayı taraflardan, imzalamalarını isteyebilir veya onlara avukatlarının incelemesi gerektiğini önerebilir. Eğer taraflar hiçbir konuda anlaşmaya varmamışlarsa, arabulucu tüm aşamaları tekrar gözden geçirip taraflara ellerindeki seçenekleri hatırlatır, bunlardan bazıları toplantıyı uzatmak, Uzman Arabulucu Av. Yusuf başka bir gün toplantı yapmak, mahkeme yoluna başvurmaktır. Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com ARABULUCUĞUN AVANTAJLARI NELERDİR? 1 - HIZ 2

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com ARABULUCUĞUN AVANTAJLARI NELERDİR? 1 - HIZ 2 - MAHREMİYET – GİZLİLİLİK 3 - DÜŞÜK MASRAF 4 - ESNEK OLMAK 5 - STRESİ AZALTMAK 6 - HUSUMETİ KALDIRIR 7 - EMSAL OLMAZ Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com İŞ GÜVENCESİ KOŞULLARI 1. İşçi , İş

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com İŞ GÜVENCESİ KOŞULLARI 1. İşçi , İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olmalı, 2. İş Sözleşmesi «Belirsiz süreli» olmalı, 3. En az 30 işçi 4. En az 6 ay kıdem 5. İşçi, işveren vekili veya yardımcısı olmamalı 6. İş Sözleşmesini İşveren feshetmeli. Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com İş Güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesinin feshi

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com İş Güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesinin feshi için; 1. Fesih bildirimi yazılı yapılmalı 2. Fesih nedeni açık ve kesin bir şekilde belirtilmiş olmalı 3. İşçinin yetersizliğine veya davranışlarına dayanılıyorsa fesihten önce savunması istenmeli 4. Fesih için geçerli bir nedene dayanılmalı Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi halinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret Uzman Arabulucu Av. Yusuf kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde Özer [email protected] com arabulucuya başvurulabilir. Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com . İŞE İADE DAVASI İşe İade Davası

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com . İŞE İADE DAVASI İşe İade Davası Açma Süresi : 1 ay İşe İade Davasının Kabulü halinde , feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmesi İş Güvencesi Tazminatı Feshin Geçersizliğinin Sonuçları İşçinin işe başlatılması İşçinin işe başlatılmaması Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com İşe iade talebiyle arabulucuya başvuruda şayet Asıl

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com İşe iade talebiyle arabulucuya başvuruda şayet Asıl işveren-alt işveren ilişkisi söz konusu ise ; arabuluculuk anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması gerekir. -Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler durur. -Arabuluculuk Görüşmelerine kimler katılabilir -Arabuluculuk görüşmelerinin yapılacağı yetki alanı -İş Mahkemeleri Kanunu’ nda hüküm bulunmayan hallerde 6325 s. HUAK Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde; İşe başlatma tarihini, İş Kanununun 21. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını, İşçinin işe başlatılmaması durumunda İş Kanununun 21. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi. -Sonuç

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi. -Sonuç tutanağının kimler tarafından imzalanacağı hususu -Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden ; Davanın görülmesi sırasında davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. -İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılır. -Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer yozerhukuk@gmail. com SONUÇ Dava kapısının, en son kapı olması

Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com SONUÇ Dava kapısının, en son kapı olması dileği ile hepinize TEŞEKKÜRLER…. Uzman Arabulucu. Av. Yusuf ÖZER 0322 -352 74 22 -23 0506 -995 37 98 [email protected] com Uzman Arabulucu Av. Yusuf Özer [email protected] com Reşatbey Mah. . Türkkuşu Cad. No: 1 Günep Panoroma B Blok K: 3 D: 306 SEYHAN/ADANA Tel: 0322 352 74 22