Uzaktan Eitimin Temelleri 1 Uzaktan Eitimin Temelleri Tanmlar

  • Slides: 12
Download presentation
Uzaktan Eğitimin Temelleri 1

Uzaktan Eğitimin Temelleri 1

Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanımlar: Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş

Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanımlar: Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı ya da ayrı zamanlı olarak bir araçla iletişim kurdukları eğitim sistemidir. Eğitimin uydu, video, ses, bilgisayar, çokluortam teknolojisi ve benzer araçlar ile elektronik olarak uzak bir mekana ulaştırılmasıdır. 2

Uzaktan eğitimin ana özellikleri: • Öğretim sürecinin çoğunluğunda öğrenen ve öğreten ayrı yerlerde bulunur.

Uzaktan eğitimin ana özellikleri: • Öğretim sürecinin çoğunluğunda öğrenen ve öğreten ayrı yerlerde bulunur. • Yer ve/veya zamandan bağımsızdır. • Öğrenen ve öğreteni birleştirecek ve ders içeriğini iletecek özel olarak hazırlanmış eğitim medyası kullanılır. • Öğrenenle öğreten arasında iki yönlü iletişimi ve etkileşimi sağlamak için ayrıca bilişim ve etkileşim teknolojilerinden yararlanılır • Öğrenci değerlendirmesinin sağlanması için etkili bir eğitim yönetimi oluşturulur. 3

Eğitim Sistemindeki Darboğazlar • Genel nüfus içinde genç nüfusun çokluğu • Öğretmenlerin sayıca yetersizliği

Eğitim Sistemindeki Darboğazlar • Genel nüfus içinde genç nüfusun çokluğu • Öğretmenlerin sayıca yetersizliği • Öğretmenlerin nitelik problemi • Bir öğretmene düşen öğrenci sayısındaki fazlalık • Kapalı alanlara düşen öğrenci sayısındaki fazlalık • Öğretim basamaklarına göre okullaşma oranı dengesizliği • Bölgeler arası dengesizlik • Kız öğrencilerin eğitimine yeterli önemin verilmemesi • Anne-babaların eğitimin önemini yeterince kavrayamayışı. 4

Neden Uzaktan Eğitimin * Eğitimin yaygınlaştırılamaması * Fırsat ve imkan eşitsizliğinin sürmesi * Kaynakların

Neden Uzaktan Eğitimin * Eğitimin yaygınlaştırılamaması * Fırsat ve imkan eşitsizliğinin sürmesi * Kaynakların verimli kullanılamaması * Arz-talep dengesizliği * Eğitimde nitelik düşüklüğü * Eğitimde standartların sağlanamayışı 5

Uzaktan Eğitim Açık Öğretim İlköğretim Açık İlköğretim 6 Ortaöğretim Açık Lise Yükseköğretim Açık Üniversite

Uzaktan Eğitim Açık Öğretim İlköğretim Açık İlköğretim 6 Ortaöğretim Açık Lise Yükseköğretim Açık Üniversite

Uzaktan Eğitim Türleri Aynı Mekanda ZAMAN Bir kısmı aynı/ayrı Tamamen Farklı mekan Mekanlar Zamandan

Uzaktan Eğitim Türleri Aynı Mekanda ZAMAN Bir kısmı aynı/ayrı Tamamen Farklı mekan Mekanlar Zamandan Bağımsız A www, e-posta Zamandan Yarı Bağımsız Zaman Bağımlı 7 D E Kampus ortamı Bilgi e-MBA B Internet bağlantılı sohbet C Video konferans

Uzaktan Eğitimin Özellikleri 8 • Küreselleşme • Kişiselleştirme • Endüstrileşme • Hareket kabiliyeti •

Uzaktan Eğitimin Özellikleri 8 • Küreselleşme • Kişiselleştirme • Endüstrileşme • Hareket kabiliyeti • Hızlı geri besleme • Diğer eğitim sistemlerine göre ucuz olması • Teknoloji ve Eğitim • Vergi yükümlülerine eğitim

Uzaktan Eğitimin Yararları • İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma • Fırsat eşitsizliklerini en aza

Uzaktan Eğitimin Yararları • İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma • Fırsat eşitsizliklerini en aza indirme • Kitle eğitimini kolaylaştırma • Eğitim programlarında standart sağlama • Eğitimde maliyet düşürme • Eğitimde niteliği arttırma • Öğrenciye serbesti sağlama 9

Uzaktan Eğitimin Yararları • Öğrenciye zengin eğitim ortamı sunma • Sınıf ortamını zorunluluk olmaktan

Uzaktan Eğitimin Yararları • Öğrenciye zengin eğitim ortamı sunma • Sınıf ortamını zorunluluk olmaktan çıkarma • Bireysel öğrenmeyi sağlama • İlk kaynaktan bilgi sağlama • Eğitimi bir taraftan kitleleştirirken, diğer taraftan bireyselleştirme • Belli bir zaman kapalı alanda durma zorunluluğunu kaldırma 10

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları 11 • Sosyalleşmenin engellenmesi : • Duyuşsal ve psikomotor becerilerin kazandırılamaması

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları 11 • Sosyalleşmenin engellenmesi : • Duyuşsal ve psikomotor becerilerin kazandırılamaması • Ulaşım olanakları ve iletişim teknolojilerine bağımlı olma • Henüz yaygın bir standardın olmayışı • Her türlü veri iletiminde güçlü ve yeterli alt yapının olmayışı • Enerji kaybı ve sistem arızalarında dersin yapılamaması • Deneye dayalı görüntülerin aktarılmasında görüntü kayıplarının olması

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları 12 • Hocasız ve mekansız öğrenmede öğrencinin asıl amacını unutup, diğer

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları 12 • Hocasız ve mekansız öğrenmede öğrencinin asıl amacını unutup, diğer sayfalara yönelmesi. • Öğrenme sürecinde karşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar olabilir. • Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu • Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu olabilir. • Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar olabilir.