UVIAJ I REKONSTRUKCIJA DOGAAJA Uviaj POJAM n Uviaj

  • Slides: 27
Download presentation
UVIĐAJ I REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA-

UVIĐAJ I REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA-

Uviđaj POJAM n Uviđaj je istražna (dokazna) radnja putem koje u procesnom okviru organi

Uviđaj POJAM n Uviđaj je istražna (dokazna) radnja putem koje u procesnom okviru organi krivičnog postupka na osnovu svog vlastitog opažanja istražuju, prikupljaju i ispituju prikupljene dokaze, odnosno utvrđuju i razjašnjavaju važne činjenice za krivični postupak.

n Uviđaj prije svega služi otkrivanju i prikupljanju dokaza o postojanju krivičnog djela i

n Uviđaj prije svega služi otkrivanju i prikupljanju dokaza o postojanju krivičnog djela i dokaza važnih za otkrivanje njegovog izvršioca, ali je, također, bitan i za provjeravanje i ocjenu drugih prikupljenih dokaza, kao i za prikupljanje podataka koji su od značaja za utvrđivanje imovinskopravnog zahtjeva.

n. U praksi uviđaj se poduzima u vezi s onim krivičnim djelima usljed čijeg

n. U praksi uviđaj se poduzima u vezi s onim krivičnim djelima usljed čijeg su izvršenja nastupile promjene ili su ostavljeni tragovi i ptrdmeti u vanjskom svijetu.

n. U toku krivičnog postupka uviđaj se najčešće vrši u istrazi tj. u prethodnom

n. U toku krivičnog postupka uviđaj se najčešće vrši u istrazi tj. u prethodnom postupkui, tada ga najčešće preduzima tužilac ili ovlaštena službena osoba/lice organa unutrašnjih poslova.

n Ovlaštena službena osoba/lice dužna je obavijestiti tužioca o poduzimanju istražne radnje uviđaja, dužna

n Ovlaštena službena osoba/lice dužna je obavijestiti tužioca o poduzimanju istražne radnje uviđaja, dužna je izvršiti uviđaj, odrediti potrebna vještačenja osim obdukcije i ekshumacije leša.

n Uviđaj se također može poduzeti prije donošenja naredbe o provođenju istrage u tzv.

n Uviđaj se također može poduzeti prije donošenja naredbe o provođenju istrage u tzv. predistražnom postupku.

n Na glavnoj raspravi/pretresu uviđaj vrši raspravno vijeće, odnosno sudija, a van glavnog pretresa

n Na glavnoj raspravi/pretresu uviđaj vrši raspravno vijeće, odnosno sudija, a van glavnog pretresa sudija ili predsjednik vijeća, odnosno član vijeća.

n Uviđaj se može obaviti i na pretresu pred vijećem apelacionog odjeljenja (u toku

n Uviđaj se može obaviti i na pretresu pred vijećem apelacionog odjeljenja (u toku rada drugostepenog suda) ili odrediti da se izvrši izvan pretresa.

MJESTO I OBJEKTI UVIĐAJA n Uviđaj se vrši na otvornom ili u zatvorenom prostoru

MJESTO I OBJEKTI UVIĐAJA n Uviđaj se vrši na otvornom ili u zatvorenom prostoru gdje je izvršeno krivično djelo, odnosno nad mjestom radnje izvršenja i mjestom gdje je posljedica nastupila.

n Uviđaj se može vršiti i na predmetima koji su poslužili za pripremanje ili

n Uviđaj se može vršiti i na predmetima koji su poslužili za pripremanje ili izvršenje krivičnog djela, predmetima sa/na kojima je krivično djelo izvršeno ili predmetima koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

n Uviđaj se može vršti i nad osobama i to se označava kao tjelesni

n Uviđaj se može vršti i nad osobama i to se označava kao tjelesni pregled osumnjičenog ili drugih osoba.

n Ovaj tjelesni pregled osumnjičenog i drugih osoba može se označiti kao uviđaj samo

n Ovaj tjelesni pregled osumnjičenog i drugih osoba može se označiti kao uviđaj samo onda ako ga vrši organ krivičnog postupka, a ne vještak.

PRISUSTVO PROCESNIH SUBJEKATA UVIĐAJU n. U ovisnosti od stadija u kojem se vrši uviđaj,

PRISUSTVO PROCESNIH SUBJEKATA UVIĐAJU n. U ovisnosti od stadija u kojem se vrši uviđaj, osim organa koji vrši uviđaj, uviđaju mogu prisustvovati određeni krivičnoprocesni subjekti. n Tako u istrazi/uviđaju mogu prisustvovati osumnjičeni i njegov branilac.

n Uviđaju može prisustvovati oštećen krivičnim djelom. n. U i ostalim stadijima kada se

n Uviđaju može prisustvovati oštećen krivičnim djelom. n. U i ostalim stadijima kada se kao organ uviđaja pojavljuje sud obavezno je da se o poduzimanju i vršenju uviđaja obavijeste optuženi ili njegov branilac, te tužitelj.

ZAPISNIK O UVIĐAJU n Bez obzira kada se vrši i kog ga vrši, o

ZAPISNIK O UVIĐAJU n Bez obzira kada se vrši i kog ga vrši, o uviđaju se mora sastaviti Zapisnik. n Zapisnik o uviđaju pored općeg sadržaja (propisanog odredbama ZKP-a) mora obuhvatiti i podatke koji su u vezi sa prirodom ove procesne radnje.

n U Zapisnik o uviđaju unose se i podaci koji su važni s obzirom

n U Zapisnik o uviđaju unose se i podaci koji su važni s obzirom na prirodu ove procesne radnje ili koji su važni za utvrđivanje istovjetnosti pojedinih predmeta (opis, mjere, veličine i sl. ), a ako su sačinjene skice, fotografije i sl. to će se navesti u zapsniku i priključiti istom.

n Zapisnik o uviđaju sačinjava se odmah tj. u toku vršenja uviđaja ili neposredno

n Zapisnik o uviđaju sačinjava se odmah tj. u toku vršenja uviđaja ili neposredno nakon njega. n Zapisnik o uviđaju potpisuje organ, odnos, ovlaštene službene osobe koje vrše uviđaj i zapisničar.

POZIVANJE VJEŠTAKA ILI STRUČNE OSOBE KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE ILI DRUGE STRUKE n Prilikom obavljanja uviđaja može

POZIVANJE VJEŠTAKA ILI STRUČNE OSOBE KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE ILI DRUGE STRUKE n Prilikom obavljanja uviđaja može se pozvati vještak ukoliko bi njegova prisutnost bila od koristi za davanje nalaza i mišljenja.

n Također, uviđaj se može vršiti i uz pomoć stručne osobe kriminalističkotehničke ili druge

n Također, uviđaj se može vršiti i uz pomoć stručne osobe kriminalističkotehničke ili druge struke koja će pomoći u pronalaženju, osiguranju ili opisivanju tragova, izvršiti potrebna mjerenja i snimanja, sačiniti skicu i foto -dokumentaciju ili prikupiti druge podatke.

Rekonstrukcija događaja (sudski eksperiment) n Za razliku od uviđaja rekonstrukcija događaja je istražna radnja

Rekonstrukcija događaja (sudski eksperiment) n Za razliku od uviđaja rekonstrukcija događaja je istražna radnja kojom se u supstancijalnom smislu stvara stanje slično onom kakvo je bilo u vrijeme nastajanja krivičnog djela, odnosno u toku vršenja uviđaja ili neke druge radnje. n [1] Modly, D. , Korajlić, N. 2002. , str. 553.

n. U njenim se okvirima zapravo vještački ponavljaju neke činjenice i okolnosti krivičnog događaja

n. U njenim se okvirima zapravo vještački ponavljaju neke činjenice i okolnosti krivičnog događaja u vještački postavljenim uvjetima.

n Rekonstrukcija događaja se poduzima radi provjeravanja izvedenih dokaza ili utvrđivanja činjenica koje su

n Rekonstrukcija događaja se poduzima radi provjeravanja izvedenih dokaza ili utvrđivanja činjenica koje su od značaja za razjašnjenje stvari.

n Sama rekonstrukcija se vrši tako što se ponavljaju radnje ili situacije u uslovima

n Sama rekonstrukcija se vrši tako što se ponavljaju radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima događaj događao/dogodio.

n Rekonstrukciji događaja može se pristupiti u toku cijelog krivičnog postupka uz napomenu da

n Rekonstrukciji događaja može se pristupiti u toku cijelog krivičnog postupka uz napomenu da je u istrazi vrši tužilac, a u daljem toku krivičnog postupka sud.

n Zakonske zabranjuju vršenja događaja. odredbe izričito određene načine rekonstrukcije

n Zakonske zabranjuju vršenja događaja. odredbe izričito određene načine rekonstrukcije

n. U tom smislu rekonstrukcija se ne smije vršiti na način kojim se vrijeđa

n. U tom smislu rekonstrukcija se ne smije vršiti na način kojim se vrijeđa javni red i moral ili se dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi.