UTVRDERING BFL 194 BFLpiloter Rektorer BREDARE BILDSKRARE ANALYS

  • Slides: 7
Download presentation
UTVÄRDERING BFL 19/4 BFL-piloter Rektorer

UTVÄRDERING BFL 19/4 BFL-piloter Rektorer

BREDARE BILD=SÄKRARE ANALYS • Kvalitetsavstämning från alla rektorer ger ett bra underlag för analys.

BREDARE BILD=SÄKRARE ANALYS • Kvalitetsavstämning från alla rektorer ger ett bra underlag för analys.

MÅNGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • Det händer bra saker med eleverna! • Lärare uppskattar pedagogiska samtal! •

MÅNGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • Det händer bra saker med eleverna! • Lärare uppskattar pedagogiska samtal! • Bra engagemang bland dom flesta! • Rektorer uttrycker att detta är stimulerande att leda! • Strukturer som stödjer och underlättar! • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet!

NÅGRA? ? ? ? ? ? ? ? ? • Organisatoriska dilemman? • Kollegialt

NÅGRA? ? ? ? ? ? ? ? ? • Organisatoriska dilemman? • Kollegialt lärande? • BFL en del av helheten eller ett stuprör på sidan? • Olika förutsättningar för piloterna? • Rektors intresse och stöd är avgörande? • Formativt förhållningssätt i hela organisationen? • Håll i, håll kvar, håll ut?

LÄSÅRET 13/14 • V. 44 ½ dag för alla: Vi har prövat BFL under

LÄSÅRET 13/14 • V. 44 ½ dag för alla: Vi har prövat BFL under lång tid, våra slutsatser och lärdomar är! Ett lärarperspektiv (elev? ) • Onsdag 29/1 Piloter och rektorer ½ dag: Erfarenhetsutbyte och några korta lokala presentationer

LÄSÅRET 14/15 V. 44 lokala Workshops ½ dag för alla Åk 1 -6 Parkskolan

LÄSÅRET 14/15 V. 44 lokala Workshops ½ dag för alla Åk 1 -6 Parkskolan Åk 7 -9 Nolaskolan Januari: Forskarinput rektorer och piloter

HJÄLP FINNS ATT FÅ • Kollegialt lärande: Hur får vi till det? • De

HJÄLP FINNS ATT FÅ • Kollegialt lärande: Hur får vi till det? • De 5 nyckelstrategierna kopplat till verktyg och undervisningen