Utviklingsplan avtalespesialister desentralisert spesialisthelsetjeneste Stian Endresen Pk HMR

  • Slides: 23
Download presentation
Utviklingsplan -avtalespesialister /desentralisert spesialisthelsetjeneste Stian Endresen Pk HMR

Utviklingsplan -avtalespesialister /desentralisert spesialisthelsetjeneste Stian Endresen Pk HMR

 • • Gruppe sammensetting Administrasjon Klinikkene Kommune Bruker Fastlege(bruker gruppe 2) Tillitsvalgte

• • Gruppe sammensetting Administrasjon Klinikkene Kommune Bruker Fastlege(bruker gruppe 2) Tillitsvalgte

Utviklingsplan • En ”prosess” • De fire neste år (frem til nytt sykehus er

Utviklingsplan • En ”prosess” • De fire neste år (frem til nytt sykehus er ferdig på Hjelset og en har DMS i Kr sund ) • En skal ikke se på DMS i Kr. Sund • ”Oppdraget eies av fagdirektør ” • Hvor stor andel av polikliniske kons i spesialist helsetjenesten utføres av avtalespesialister?

Spesialisthelsetjeneste i M og R • 1)Sykehus/Dps • 2)Sykehusavtaler (ma ortopedei og ønh på

Spesialisthelsetjeneste i M og R • 1)Sykehus/Dps • 2)Sykehusavtaler (ma ortopedei og ønh på Medi 3 i Ålesund ) • 3)Avtalespesilister • 4)Helprivate spesialister (ma gyn i Ålesund og Kr sund )

De 4 neste år –frem til SNR • Desentralisering av tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten –

De 4 neste år –frem til SNR • Desentralisering av tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten – inklusiv avtale spesialister • Dokument nr 1 (Gjennomgang av dokument, sendt ut tidligere ) • Foretaksperspektiv -HMR • Klinikkperspektiv- 6 klinikker • Samhandlingsperspektiv. • (Brukerperspektiv)

 • • • Møteplan (se vedlegg) 23. aug 6. sept (delte møte) 13.

• • • Møteplan (se vedlegg) 23. aug 6. sept (delte møte) 13. sept (delte møte) 20. sept

”Større linjer ” • 1)Samhandlings reforma : • • Ny retning. Forbygge. Tidlig innsats.

”Større linjer ” • 1)Samhandlings reforma : • • Ny retning. Forbygge. Tidlig innsats. Få ulike ledd til å henge bedre sammen. FLYTTE TJENESTER NÆRMERE DER FOLK BOR. Samle spesialiserte fagmiljø som er sterke nok Sterkere brukermedvirkning. Oppfølging av kronikkere skal bedres Lettere å få helsehjelp lokalt.

”Større linjer” • 2)Strategi 2030 (vedlegg) ”Fremragende helsetjenester) Samfunnet står foran store forandringer Utvikling

”Større linjer” • 2)Strategi 2030 (vedlegg) ”Fremragende helsetjenester) Samfunnet står foran store forandringer Utvikling i folketall , alders sammensetning En rivende faglig utvikling. Teknologisk utvikling. • Økt forventning hva samfunnet kan tilby. • Økt globalisering og miljøutfordringer • •

”Større linjer” • 3)Styringskrav og rammer 2017 - HMR HF • Ingen fristbrudd (liste

”Større linjer” • 3)Styringskrav og rammer 2017 - HMR HF • Ingen fristbrudd (liste over fristbrudd juli ). • Ventetid skal ned • Høyere vekst innen psykiatri enn somatikk(gjelder ikke avtalespesialister) • 30% skal være hjemme dialyse • AB bruk ned 30% • Tvangsinnleggelser skal ned

”Større linjer” • 4)Egen regional plan for avtalespesialister • Der ligger der utsagn fra

”Større linjer” • 4)Egen regional plan for avtalespesialister • Der ligger der utsagn fra M og R legeforening (se vedlegg ) fra våren 2017 ang deres synspunkt mhp på Møre og Romsdal.

”Større linjer” • 5)Sykehustalen til Høie • (Hvordan ønsker HMR å forholde seg til

”Større linjer” • 5)Sykehustalen til Høie • (Hvordan ønsker HMR å forholde seg til helseminister sin politikk, jmf SNR)

 • 6)HMR sitt tidligere syn på avtalespesialister vs St Olav og HNT sitt

• 6)HMR sitt tidligere syn på avtalespesialister vs St Olav og HNT sitt syn på avtalespesialister (jmf kronikk direktør ).

Dagens status • 1) Hvilke avtalespesialister har vi i dag (Notat fra Nils Ringdal

Dagens status • 1) Hvilke avtalespesialister har vi i dag (Notat fra Nils Ringdal ) ? • 2)Hvordan er det i HMR/MR vs de andre HF/fylker ? • 3)De ulike klinikker • 4) Spesielle utfordringer innen psykiatri mhp på ventetider (Eirik Molvær kl 1010) • 5)Sunndal DMS • 6)Spesialister uten avtale /helprivate.

Medisin og rehab. klinikk • Hjerte : 50% hjemmel Ålesund • Lunge 100% hjemmel

Medisin og rehab. klinikk • Hjerte : 50% hjemmel Ålesund • Lunge 100% hjemmel i Ålesund • Generell indremedisin 100% hjemmel i Ålesund • Hud 3 x 100% (200% Ålesund og 100% Ulsteinvik ) • (ingen hjemler i Revmatologi , nevrologi eller fys/med til tross for lange ventelister i HMR )

Kvinne , barn og familie klinikken • 2 avtaler 100% i Ålesund • (100%

Kvinne , barn og familie klinikken • 2 avtaler 100% i Ålesund • (100% helprivat i kr sund og 200% helprivat i Ålesund ) • Ingen barneavtaler eller Bup avtaler i Mog R , men en ser at avtalespesialistene i voksenpsykiatri også behandler ungdom.

Kirurgisk klinikk • • • Generell kirurgi (Sør Trøndelag) Sykehusavtaler kirurgi/ortopedi hos MEDI 3

Kirurgisk klinikk • • • Generell kirurgi (Sør Trøndelag) Sykehusavtaler kirurgi/ortopedi hos MEDI 3 Øye 700% (Ørsta 100% , Ålesund 200%, Molde 200%. Kr sund 200% ) ØNH Kr sund 50% Molde 20% Ålesund 2 x 20% Medi 3 120% (sykehusavtale) • (NB Aldersutvikling med flere eldre. Nedsatt syn og hørsel som naturlige aldersfenomener)

”Akutt klinikken ” • 20% avtale Anestesi som smerteklinikk i Volda

”Akutt klinikken ” • 20% avtale Anestesi som smerteklinikk i Volda

Rus – og psykiatriklinikken • Psykiatri : • 300%. 100% Ålesund. 100% Molde og

Rus – og psykiatriklinikken • Psykiatri : • 300%. 100% Ålesund. 100% Molde og 100% Tingvoll. • Klinisk Psykolog 11 hjemler. Totalt 1000% • (Kr sund 100%, Molde 300%. Ålesund 480% , Volda/Ulstein : 220%) • Klinisk Nevropsykologi : 20% Molde og 100% Kr sund

Klinikk for diagnostikk • Mr/rtg avtaler forhandles vurderes ikke her • Furst som avtale

Klinikk for diagnostikk • Mr/rtg avtaler forhandles vurderes ikke her • Furst som avtale lab • Sunndal DMS

Hva mangler i HMR ? • 6)Tilbud som avtale sepesialister gir som dessverre HMR

Hva mangler i HMR ? • 6)Tilbud som avtale sepesialister gir som dessverre HMR ikke gir til innbyggere i Mog. R • (Eks med Generell indremedisin ->generell tungpust/dyspne ->Løland Jakobsen • (Eks med sterilisering av menn)

Prosess: Bakgrunn (møte 1) Situasjonsbilde(møte 1) Overordna strategier(møte 1) Utviklingstrekk/fremskriving (Trusler/mulighet) (møte 2 og

Prosess: Bakgrunn (møte 1) Situasjonsbilde(møte 1) Overordna strategier(møte 1) Utviklingstrekk/fremskriving (Trusler/mulighet) (møte 2 og 3) • Analyse/vegvalg (møte 2 og 3) • Tiltak og fremtidig organisering (Møte 4 ) • (Hver deltager må diskutere i egen organisasjon mellom møtene) • •

Prosess: • Perioden 23 aug- 6/13 sept så må det ”forankres i klinikk og

Prosess: • Perioden 23 aug- 6/13 sept så må det ”forankres i klinikk og gis tilbakemelding om hvilke ”ønsker ” en har for egen klinikk. • 6. og 13 sept. Drøfting og analyse (klinikk perspektiv , HMR (HMN) perspektiv) og samhandlingsperspektiv. • Siste møte: Råd om fremtidig organisering.

Konklusjon • Kan vi ”gi råd” ? ? ?

Konklusjon • Kan vi ”gi råd” ? ? ?