Utveckla styrelsen och freningen Hur ska vi rekrytera

  • Slides: 7
Download presentation
Utveckla styrelsen och föreningen Hur ska vi rekrytera kompetenta personer till förtroendeposter? • Valberedningsfråga

Utveckla styrelsen och föreningen Hur ska vi rekrytera kompetenta personer till förtroendeposter? • Valberedningsfråga • Inskolning - mentor • Närmare samarbete mellan styrelse och valberedning • Styrelseutbildning • Arbetsbeskrivningar

Utveckla styrelsen och föreningen På årsmötet väljer medlemmarna sin styrelse. • Styrelsen är ett

Utveckla styrelsen och föreningen På årsmötet väljer medlemmarna sin styrelse. • Styrelsen är ett arbetslag som ska leda och utveckla föreningen till nästa årsmöte. Styrelsens uppgifter • Bereda • Verkställa • Förvalta Ansvar • Den enskilda ledamoten är ansvarig inför styrelsen. • Hela styrelsen är ansvarig inför medlemmarna •

Utbildningsverksamheten utgår från Styrdokument • SPF: s stadgar förbund, distrikt och förening • Kongressbeslut

Utbildningsverksamheten utgår från Styrdokument • SPF: s stadgar förbund, distrikt och förening • Kongressbeslut 2011 -2014 • Äldrepolitisk plattform

SPFs Utbildningsmaterial • • • Ideell förening – bilda styra utveckla Att arbeta i

SPFs Utbildningsmaterial • • • Ideell förening – bilda styra utveckla Att arbeta i styrelsen –tips och Råd Valberedning- Tips och Råd Valberedning- Studiecirkel Goda Råd

SPFs Utbildningsmaterial • • • Handbok för ordförande Kassörshandboken Sekreterare Rekrytering Goda Råd

SPFs Utbildningsmaterial • • • Handbok för ordförande Kassörshandboken Sekreterare Rekrytering Goda Råd

Utvecklingsbidrag – riktlinjer 2013 • • • Alla distrikt och föreningar kan söka Syftet

Utvecklingsbidrag – riktlinjer 2013 • • • Alla distrikt och föreningar kan söka Syftet är att bidra till utveckling och förnyelse 5 000 kr-100 000 kr Lärande exempel som kan spridas i hela org. Alla projektredovisningar finns redovisade på intranätet Sista ansökningsdag är den 15 januari 2014