UTJECAJ TURIZMA NA PRIRODU 1 razred Praktina nastava

  • Slides: 21
Download presentation
UTJECAJ TURIZMA NA PRIRODU 1. razred Praktična nastava – turizam Osnove turizma Zanimanja: hotelijersko

UTJECAJ TURIZMA NA PRIRODU 1. razred Praktična nastava – turizam Osnove turizma Zanimanja: hotelijersko turistički tehničar turističko hotelijerski komercijalist kuhar konobar

Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner (2009. ) Osnove turizma, Školska knjiga, Zagreb

Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner (2009. ) Osnove turizma, Školska knjiga, Zagreb

ISHODI ✔nabrojati probleme do kojih dolazi uslijed prekomjernog razvoja turizma ✔objasniti pojmove turistička zasićenost

ISHODI ✔nabrojati probleme do kojih dolazi uslijed prekomjernog razvoja turizma ✔objasniti pojmove turistička zasićenost i nosivi kapacitet prostora ✔identificirati načine smanjenja pojedinih vrsta problema do kojih dolazi uslijed prekomjernog razvoja turizma

1. ZASIĆENOST TURISTIČKOGA PROSTORA ∙ turistička zasićenost ili turistička saturacija – veliki broj turista

1. ZASIĆENOST TURISTIČKOGA PROSTORA ∙ turistička zasićenost ili turistička saturacija – veliki broj turista na određenom području u određenom vremenu ∙ nosivi kapacitet prostora – prag, tj. gornja granica turističkih aktivnosti iznad koje dolazi do zasićenosti prostora ∙ ZADATAK – Objasni navedene pojmove na primjeru Plitvičkih jezera.

Osim fizičke saturacije prostora, dolazi i do psihološke saturacije – smanjeno je zadovoljstvo gostiju

Osim fizičke saturacije prostora, dolazi i do psihološke saturacije – smanjeno je zadovoljstvo gostiju zbog gužvi i uništava se okoliš.

Pojedine zemlje donose standarde i propise radi sprječavanja prostornih problema (visina objekata koja ne

Pojedine zemlje donose standarde i propise radi sprječavanja prostornih problema (visina objekata koja ne smije nadvisiti palme ili crkvene tornjeve, zabrana izgradnje u obalnom pojasu…).

2. DJELOVANJE RAZVOJA TURIZMA NA PROSTORNE, INFRASTRUKTURNE I EKOLOŠKE ELEMENTE

2. DJELOVANJE RAZVOJA TURIZMA NA PROSTORNE, INFRASTRUKTURNE I EKOLOŠKE ELEMENTE

PROSTORNI PROBLEMI Stari dio Budve

PROSTORNI PROBLEMI Stari dio Budve

Napišite svoje razmišljanje o ovoj plaži u tri rečenice.

Napišite svoje razmišljanje o ovoj plaži u tri rečenice.

Koja je vaša prva asocija kada se spomene Dubai? Biste li ga željeli posjetiti?

Koja je vaša prva asocija kada se spomene Dubai? Biste li ga željeli posjetiti? Objasnite u tri rečenice.

neprimjerena uporaba zemljišta prekomjerna izgradnja kuća za odmor Uzroci prostornih problema zaprječavanje pristupa obali

neprimjerena uporaba zemljišta prekomjerna izgradnja kuća za odmor Uzroci prostornih problema zaprječavanje pristupa obali pretjerana turistička izgradnja vizualna devastacija pejzaža

INFRASTRUKTURNI PROBLEMI � postojeća infrastruktura neprimjereno je opterećena, pa se time ograničava daljnji razvoj

INFRASTRUKTURNI PROBLEMI � postojeća infrastruktura neprimjereno je opterećena, pa se time ograničava daljnji razvoj turizma � propisi za ublažavanje problema – količina vode po turističkom krevetu, širina cesta, udaljenost sidrenja od obale…

preopterećenost prometne mreže preopterećenost vodoopskrbne i električne mreže nedostatak pitke vode u sezoni INFRASTRUKTURNI

preopterećenost prometne mreže preopterećenost vodoopskrbne i električne mreže nedostatak pitke vode u sezoni INFRASTRUKTURNI PROBLEMI problem zbrinjavanja povećanog otpada i otpadnih voda preopterećenost uslužnih službi

EKOLOŠKI PROBLEMI Problemi se javljaju zbog velike koncentracije ljudi na ograničenom području i u

EKOLOŠKI PROBLEMI Problemi se javljaju zbog velike koncentracije ljudi na ograničenom području i u kratkom razdoblju, a očituju se u:

https: //www. youtube. com/watch? v=t 1 t 5 Up MNDb. M&feature=emb_title

https: //www. youtube. com/watch? v=t 1 t 5 Up MNDb. M&feature=emb_title

onečišćenje voda zagađenje plaža pojačana buka EKOLOŠKI PROBLEMI povećana količina otpada povećana opasnost od

onečišćenje voda zagađenje plaža pojačana buka EKOLOŠKI PROBLEMI povećana količina otpada povećana opasnost od požara

Neki od načina borbe protiv ekoloških zagađenja koje donosi turizam: � bukobrani, � ograničenja

Neki od načina borbe protiv ekoloških zagađenja koje donosi turizam: � bukobrani, � ograničenja brzine, � zabrana vožnje središtem grada…

Kakvo je vaše mišljenje o zabrani pušenja i bacanja smeća na plažama? Pročitajte kako

Kakvo je vaše mišljenje o zabrani pušenja i bacanja smeća na plažama? Pročitajte kako se drugi bore protiv toga… https: //dnevnik. hr/vijesti/svijet/tajlandzabranjuje-pusenje-na-plazama--505498. html

Odgovorite na pitanja: 1. Koje su turističke destinacije u Hrvatskoj na rubu turističke zasićenosti

Odgovorite na pitanja: 1. Koje su turističke destinacije u Hrvatskoj na rubu turističke zasićenosti i što se može učiniti da se ne prijeđe prag prihvatnog kapaciteta prostora? 2. Jesu li uspješno riješeni svi infrastrukturni problemi u turističkoj destinaciji koju ste posjetili? 3. Koje ste ekološke probleme najprije uočili pri posjetu nekoj turističkoj destinaciji?